Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Nattevagt til Døgn og Aflastning

  • Viborg Kommune Aflastning og Døgn
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Nattevagt til Rødehus og Nørresø Huset Da to af vores faste nattemedarbejdere har søgt nye udfordringer, søger vi nattevagter til Rødehus og Nørresø Huset Døgn og Aflastning består af tre afdelinger; Egeskovhus, Rødehus og Nørresø Huset Rødehus er et døgn- og aflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge fra 0 – 18 år med autismespektrum forstyrrelser. Nørresø Huset er et døgntilbud for unge i alderen 10 – 18 år, som er anbragt på grund af sociale problematikker. Egeskovhus er et døgn- og aflastningstilbud for udviklingshæmmede børn og unge fra 0 – 18 år. Alle huse følger en 12 ugers vagtplan og det skal forventes, at der udover nattevagter kan være enkelte morgen- og aftenvagter. Vi arbejder på tværs af organisationen og derfor vil det også skulle forventes, at man med enkelte vagter hjælper ind på de andre afdelinger Rødehus er normeret til 7 pladser på døgn og 6 fuldtidspladser på aflastningen. Børnene har forskellige forudsætninger i livet, men fælles for dem alle er at de har behov for støtte fra dygtige og kompetente pædagoger. Nørresø Huset er normeret til 12 døgnpladser. De unge har alle forskellige støttebehov, dog er fælles, at alle har behov for at blive mødt og set at kompetent personale. Vi tager altid udgangspunkt i børnenes ressourcer og kompetencer, og vi tror på at det altid er muligt at lave en ændring, der gør en forskel. Vores arbejde med børnene udspringer af vores pædagogiske grundlag KRAP. Som nattevagt på Døgn og Aflastning er der mulighed for at deltage i løbende kompetenceudvikling Vi forventer at en kommende kollega: har prøvet fast natarbejde har erfaring inden for arbejdet med børn med fysiske og mentale funktionsnedsættelser, samt autismespecifikke tilgange er stabil, omsorgsfuld og nærværende kan arbejde efter principperne i KRAP efter oplæring eller har direkte erfaring med KRAP har mod på at lære at dokumentere arbejdet i vores interne system, sofus.dk er i stand til at kommunikere tydeligt, verbalt som nonverbalt har lyst til at indgå i en tværfaglig personalegruppe, hvor der er plads til alle vinkler på barnet eller den unge kan reflektere i nuet og over egen indsats og være fleksibel i opgaveløsningen. har en anerkendende, empatisk og rummelig tilgang til andre mennesker har kørekort B vil indgå som aktiv medspiller i det samlede nattevagtsteam på tværs af afdelingerne Du kan forvente af os, at vi: giver dig mulighed for at indgå i meningsfyldte relationer med nogle fantastiske børn giver dig mulighed for at have indflydelse på den pædagogiske praksis, og være med til at planlægge en indsats, der giver mening for børnene såvel som personalet giver plads til ny viden og nytænkning skaber mulighed for hyppig sparring med kollegaer og ledelse lader dig indgå i en personalegruppe, som er kendetegnet ved højt engagement, højt humør og højt fagligt niveau giver mulighed for at arbejde i Viborg Kommunes sammenhængsmodel, som der kan læses mere om her. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til: Teamleder på Rødehus; Kasper Kristensen på tlf. 61 89 06 80 Teamleder på Nørresø Huset; Michael Christiansen på tlf. 30 33 44 03 Løn- og ansættelsesforhold: Løn i henhold til gældende overenskomst. Forud for evt. ansættelse vil der blive indhentet straffe- og børneattest. Samtaler forventes afholdt 26. september 2022