Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du vores nye kollega til de intensive senge i Afdeling for Psykoser, AUH Skejby?

  • Region Midtjylland AFP de Intensive senge
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Afdeling for psykoser søger erfaren sygeplejerske Der er tale om arbejde som intensiv sygeplejerske primært i dagtid på hverdage og vagt hver 3. weekend ved psykiatrisk rådgivningstelefon i blandede vagter Afdeling for Psykoser har i alt 3 intensive sengepladser som varetages af 5-6 specialuddannede sygeplejersker. Vi søger 1-2 sygeplejersker der enten har specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje eller har mindst 2 års erfaring i psykiatrien, og som er klar til at videreuddanne sig til specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske. Der er allerede ansat 5 sygeplejersker i teamet, som er klar til at tage imod dig. Rollen som sygeplejerske ved de intensive senge Sygeplejersken spiller en central rolle i behandlingsforløbet. Der forventes selvstændig stillingtagen til planlægning og gennemførelse af sygeplejefaglige interventioner, som tager udgangspunkt i lægens visitationsnotat. Der er et tæt samarbejde med visiterende læge/kontaktlæge i alle vagter. Opgaverne er mange og af forskellig karakter - for eksempel: PANNS 6-rating, bivirkningsrating, udarbejdelse af sygdomshistorik, samarbejde med særligt udfordrede pårørende, informationsindsamling, grundig beskrivelse af psykopatologi, somatisk fokus, koordination af forløb og meget mere. Det er en grundlæggende værdi for vores intensive behandling, at patienter og pårørende inddrages, hvorfor der i teamet, skal være særlige sygeplejefaglige kompetencer til, at samarbejde med patient og pårørende. Vi er også i tæt kontakt med kommuner og bo-institutioner, samt patientens øvrige professionelle netværk uden for hospitalet. Da patientgruppen har mange udfordringer, skal man som sygeplejerske kunne håndtere arbejdssituationer, der er uforudsigelige og forudsætter nye og anderledes løsningmodeller. Man har sine intensive kolleger at sparre med, kontakt med leder dagligt samt mulighed for ad hoc aftaler med sin leder. Hvilken patientgruppe kan visiteres til intensiv behandling? Det nye behandlingstiltag har fokus på den gruppe af patienter, der har svær grad af psykiske sygdomme samt komplekse problemstillinger, og som responderer dårligt på psykiatrisk behandling. Denne gruppe af patienter har derfor behov for et tæt, intensivt, målrettet og kvalitetsmæssigt fokuseret behandlingstilbud. Hvad tilbyder vi i Afdeling for Psykoser når du er ny eller starter i en ny funktion?: Fælles introduktion til psykiatrien på AUH, Skejby, er et forløb der starter i den første uge af din ansættelse eller snarest her efter. Der vil være lokal introduktion af teamet og oversygeplejersken. Vi lægger stor vægt på sparring og samarbejde i teamet og vi får supervision hver 14.dag. Introduktion til psykiatrisk rådgivningstelefon som er en døgndækkende telefonlinje der modtager opkald fra hele Region Midt. Man vil fysisk være placeret i sengeafsnit i weekenden således at der er hjælp fra kolleger hvis man modtager særligt udfordrende opkald. Start: Efter aftale. Kontaktperson: For uddybende spørgsmål om stillingen kontakt venligst oversygeplejerske Una Burchhardt tlf. 23815958. Du kan også ringe på teamets telefon 24990056, hvis du er interesseret i, at høre mere om den intensive funktion. Ansøgningsfrist:28/9 2022  Kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. læs mere her: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Intensiv-behandling-til-mennesker-med-svaer-psykisk-lidelse.ashx?la=da&hash=2AEF778B79CFE315B60CBF7DF18CA869B4DDFC9 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.