Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge til Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri, Psykiatrisk Afdeling Middelfart pr. 1. december 2022

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager den retspsykiatriske funktion dækkende hele Region Syddanmark, samt den almenpsykiatriske opgave i Middelfart og Assens Kommuner. Afdelingen består af seks retspsykiatriske afsnit og et almenpsykiatrisk afsnit med i alt 102 døgnpladser, heraf 84 retspsykiatriske, en lokalpsykiatri og retspsykiatrisk distriktspsykiatri. Den ambulante del af retspsykiatrien i Region Syddanmark varetages af Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri (RDP), som er tilknyttet Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Behandlingen varetages tværfagligt, har udgangspunkt i Middelfart og foregår i lokalområderne i tæt samarbejde med Kriminalforsorgen, kommunerne, lokalpsykiatrien m.fl. Herudover varetager Retspsykiatrien i Middelfart mentalundersøgelser i Region Syddanmark samt undersøgelse og behandling af sædelighedskriminelle. Sidstnævnte som led i et nationalt netværk med fælles møder og supervision. Visitationen til retspsykiatriske døgnpladser i hele Region Syddanmark varetages af de retspsykiatriske overlæger i Middelfart. Mange faggrupper bidrager til den høje faglige standard i vores retspsykiatri. Flere behandlingstilbud foregår tværfagligt, f.eks. gruppebehandling af sædeligheds-kriminelle, patient- og pårørendeundervisning m.fl. Dine opgaver visitation, undersøgelse og behandling af ambulante retspsykiatriske patienter udfærdigelse af retspsykiatriske erklæringer vejledning og undervisning medvirke til fortsat udvikling af retspsykiatrien medvirke i ledelsesprocessen af retspsykiatrien og Psykiatrisk Afdeling generelt Vi vil støtte dig i varetagelsen af dine opgaver ved at sikre mulighed for varierede arbejdsopgaver supervision af mentalerklæringer og behandling af sædelighedskriminelle faglig rådgivning blandt fagfæller godt tværfagligt samarbejde med blandt andet psykologer deltagelse i afdelingens ledergruppe gode kursusmuligheder samt interne temadage deltagelse på næstkommende hold af den retspsykiatriske ekspertuddannelse Vi forventer at du, i fornødent omfang, deltager i opgaveløsningen på hele Psykiatrisk Afdeling Middelfart, således i afdelingens lægelige administration, undervisning, ferieafvikling m.v. Kvalifikationer Du skal have en bred almenpsykiatrisk uddannelse og speciallægeanerkendelse i psykiatri. Følgende er en fordel, men ikke en nødvendighed: Retspsykiatrisk erfaring Undervisningserfaring Vi vil lægge særlig vægt på din lyst og evne til samarbejde og til at indgå i et tværfagligt team. Afdelingen ligger i moderne, velindrettede og velfungerende bygninger i Middelfart. Der er gode parkeringsforhold og adgangsforhold både med tog og bil. Løn efter overenskomst Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Vi ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte cheflæge Louise Ahrendt på tlf. 9944 8102 eller ledende overlæge i RDP Joan Johansen på tlf. 9944 8175. Der er ansøgningsfrist den 24. oktober 2022 og vi forventer at afholde samtaler den 27. oktober 2022 om eftermiddagen. Du søger stillingen via nedenstående link. Vi glæder os til at høre fra dig!