Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Erfaren sygeplejeleder til veldrevet enhed, Kolding Sygehus

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Organkirurgi Ambulatorium og Endoskopi på Kolding Sygehus har brug for dig, der er erfaren sygeplejeleder, brænder for at sætte patienten først samt skabe udvikling og trivsel blandt medarbejderne. Stillingen som Oversygeplejerske er ledig fra 1. december 2022, da vores nuværende leder skal være ledelseskonsulent i DSR. Som Oversygeplejerske i Organkirurgi Ambulatorium og Endoskopi bliver du nærmeste leder for en personalegruppe på 19 sygeplejersker, der har deres ansættelse enten i ambulatoriet/endoskopien, eller i delestillinger mellem ambulatorium/endoskopi og vores sengeafsnit. Din opgave bliver at lede drift, udvikling og uddannelse i ambulatoriet/endoskopien, og sikre sammenhængskraft i såvel patientforløbene som for sygeplejerskerne i organkirurgien som helhed. Endvidere skal du bidrage til ledelsesfællesskabet i den samlede afdeling, hvor det tværfaglige ledelsesteam består af 2 andre Oversygeplejerskekollegaer, 1 Ledende Lægesekretær, Chefsygeplejerske og 5 Konstituerede Ledende Overlæger. Det er derfor en fordel hvis du har erfaring med ledelse fra såvel det ambulante område, som område med døgnbemanding, at du ledelsesmæssigt er teoretisk velfunderet og har erfaring med brede ledelsesmæssige samarbejder. Til at hjælpe dig med opgaven har du bl.a. en skemalægger for sygeplejerskerne i ambulatorium/endoskopi, to specialeansvarlige sygeplejersker, en praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske, kliniske sygeplejespecialister, afsnitsansvarlige overlæger i de respektive områder, kvalitetskoordinator og en hel stab af ansvarsbevidste og erfarne medarbejdere. Som leder i Organkirurgi Ambulatorium og Endoskopi er det afgørende, at du forstår at involvere medarbejderne, og i samarbejde med dem tilbyde passende udfordringer og udvikling. At se den enkelte medarbejder og dennes behov i den aktuelle livsfase og sikre en god gruppedynamik. At kunne samarbejde tværfagligt og på tværs af afsnit/afdelinger, udvise mod i lederskabet og medvirke til at forandringer opleves som meningsfulde forbedringer. At kunne se, hvor lige præcis du og dine kompetencer kan bidrage til at gøre en forskel, i samarbejdet med de øvrige ledere i afdelingerne og på sygehuset. Personalegruppen er erfaren og har brug for handlefrihed, men også sparring og ledelsesopbakning. De efterspørger en leder, der tør gå ind i konflikter, udviser kreativitet i løsningerne og udviser respektfuldhed i mødet med andre mennesker. Personalegruppen er også mangfoldig, og har brug for en leder, der er rummelig og giver plads til forskellighed. Ambulatoriet/endoskopien er karakteriseret ved ordentlighed og systematik, men også fleksibilitet og udvikling. Aktuelt skal du være med til at støtte op omkring udvikling og opgaveflytning på skopiområdet, undervisning og systematiske refleksioner om excellent sygepleje, fortsat udvikling og implementering af videokonsultationer og udvikling af sår- og stomiområdet. Du skal være ambitiøs på afsnittets vegne og sikre stabiliteten i et afsnit der allerede besidder stor faglig stolthed og har været igennem en god udvikling. Du vil få et meget tæt samarbejde med ledelsen af sengeafsnittet. Både i forhold til patientforløb, og i særdeleshed i forhold til medarbejdere, der arbejder både i ambulatorium og sengeafsnittet. Du er velkommen til at høre mere om afsnittet, stillingen eller rekvirere funktionsbeskrivelse hos Chefsygeplejerske Sidse Petersen på 76362511 eller sidse.petersen@rysd.dk Ansøgningsfrist 6. oktober 2022. Ansættelsessamtaler: 11. oktober 2022. Din ansøgning vil blive behandlet med fortrolighed. Der indhentes altid reference efter samtalen. Løn i henhold til overenskomst. For at kunne give din ansøgning den bedste behandling, bedes du bruge knappen "søg stillingen"