Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæger / overlæger til Afdeling for Klinisk Patologi, OUH

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger tre nye speciallægekolleger (afdelings- eller overlæger) ved Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital. Her er din chance for at blive en del af en velfungerende, ambitiøs universitetsafdeling, der har fokus på integreret patologidiagnostik med øje for patienten samt det gode samarbejde, både internt og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Vi kunne rigtig godt tænke os at ansætte tre nye speciallægekolleger, som vil indgå i vores diagnostiske teams inden for subspecialerne: Hudpatologi Lunge og hoved-hals patologi Gynæko- og gastrointestinal patologi Vi har i 2021-22 gennemført digitalisering af histologien og kan tilbyde hurtig og gnidningsfri digital adgang til præparater og revisioner samt et tidssvarende og ergonomisk godt arbejdsmiljø. Afhængigt af subspeciale og erfaringsniveau kan digital arbejdsstation installeres hjemme efter aftale. De opslåede stillinger vil indebære daglig varetagelse af patologisk diagnostik inden for de nævnte områder. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med højt specialiserede kolleger i de respektive teams, og kolleger fra andre subspecialiserede teams kan inddrages afhængigt af patologifund og klinisk problemstilling. Ansøger skal være speciallæge i Patologisk Anatomi og Cytologi. Bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers CV, kompetencer inden for relevant patologisk subspeciale og ikke mindst de syv lægeroller (medicinsk ekspert, kommunikator, administration/leder, samarbejder, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Såfremt overlægestilling søge, inddrages også anciennitet som speciallæge (i henhold til 5-årsreglen for speciallæger) samt dokumenteret ledelseserfaring. Ved ansøgning til overlægestilling skal ” Skema til brug ved bedømmelse af lægefaglige kompetencer (overlægebedømmelse) for ansøger til stilling som overlæge eller ledende overlæge i Region Syddanmark ” udfyldes og vedlægges ansøgningen. Grundigt forhåndskendskab til patologi inden for de nævnte områder, herunder varierende typer af cytologi og integreret diagnostik med molekylærbiologiske metoder, vil være en fordel. Ønsker om individuel efteruddannelse vil kunne efterkommes. Ansøger må være indstillet på at deltage i afdelingens samlede drift på lige fod med afdelingens øvrige speciallæger, således at de diagnostiske opgaver løftes på daglig basis med patienten i centrum. Speciallægerne dækker hinanden ved vakancer. Som afdelingslæge vil en stilling indebære tiltagende selvstændig varetagelse af den daglige diagnostik inden for et givent område, naturligvis med mulighed for daglig sparring med speciallægekolleger og molekylærbiologer. Vi tilbyder inddragelse i MDT-samarbejdet samt mange berøringsflader med Regions- og Højt specialiserede funktioner. Vi ser gerne udvikling af dit eget ansvarsområde, baseret på interesse og erfaring, og forventer engagement i kvalitetsudvikling og undervisning, primært internt i afdelingen. Som overlæge vil en stilling indebære en del af det daglige ansvar for diagnostikken i de respektive teams med klar forventning om fortsat udvikling og fokus på nye diagnostiske muligheder, således at Regions- og Højt specialiserede funktioner kan varetages og udvikles fremadrettet. Ledelsesopgaver i forbindelse med diagnostik, kvalitetssikring, arbejdsmiljø og samarbejde vil komme på tale. Dit engagement i udviklingen inden for dit patologiske subspeciale bør afspejle sig med deltagelse i nationale/internationale arbejdsgrupper samt en vis forskningsaktivitet. Afdeling for Klinisk Patologi er en tværgående diagnostisk afdeling med specialet Patologisk Anatomi og Cytologi. Afdelingen har Danmarks mest avancerede patologidiagnostik, som betyder integration af klassiske patologiteknikker med nyere metoder, som bl.a. inkluderer digital patologi, onkologisk cytogenetik, cytologi og flowcytometri. Afdelingen råder over de fleste diagnostiske modaliteter, inkl. et bredt udvalg af molekylærpatologisk platforme, herunder NGS. OUH og Region Syddanmark støtter aktivt udviklingen af molekylær patologi, således at vores diagnostik danner baggrund for eksperimental kræftbehandling til patienter. I alt har Afdeling for Klinisk Patologi, OUH, 160 ansatte (læger, bioanalytikere, molekylærbiologer, laboranter, lægesekretærer og kapelassistenter). Afdelingen lægger stor vægt på respektfuldt og givende samarbejde, både mellem nærmeste kolleger og mellem de forskellige personalegrupper. Lægestaben består p.t. af 1 cheflæge, 1 klinisk professor, 15 overlæger, 11 afdelingslæger og 12 uddannelseslæger i Intro- og Hoveduddannelsesforløb. Uddannelseslægerne cirkulerer mellem afdelingens ekspertområder, typisk i perioder á tre måneder. Kom og vær med – vi glæder os til at tage imod dig! Ansøgningsfrist 26.9.22. Tiltrædelse pr. 1.12.22 eller efter aftale. Funktionsbeskrivelser (afdelingslæge hhv. overlæge) kan rekvireres hos sekretær Janne Christiansen via e-mail: janne.christiansen@rsyd.dk Ved yderligere spørgsmål til stillingerne kan cheflæge Tina Green kontaktes via mail: tina.green@syd.dk eller telefon +45 6541 4891.