Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Weekend vikarer søges til Forsorgshjemmet Godrum med opstart snarest muligt

  • Godrum Gruppen S/I
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Forsorgshjemmet Godrum er en del af Godrum Gruppen. Vi har 27 midlertidige pladser. Beboergruppen er hjemløse/funktionelt hjemløse, ofte med misbrugsproblematikker, fysiske og/eller psykiske udfordringer samt har i øvrigt svært ved at trives i samfundet. Som ansat på Godrum arbejder du helhedsorienteret med beboerne. Dette betyder at du varetager pædagogiske, socialfaglige, praktiske opgaver og medicinhåndtering. Der arbejdes tværfagligt på lige vilkår uanset uddannelse og baggrund. Vi løfter i flok. Vi ønsker at opnormere med ekstra personale i weekenden, så det også er muligt at tilbyde beboerne flere aktiviteter både i huset såsom bagning, bålhygge, spilleturneringer mv. samt ture ud af huset. Vagterne er typisk 10 timers vagter fra kl. 11.00-21.00 lørdage og søndage. Der kan derudover evt. tilbydes vikartimer ved fast personales sygdom og ferieafvikling. Det forventes, at du har lyst til og interesse for arbejdet med socialt udsatte. Vi forestiller os at du er under uddannelse til socialpædagog, socialrådgiver, social og sundhedsassistent, sygeplejerske eller lign. og sideløbende med studiet ønsker at tilegne dig praksis erfaring. Vi har en forventning om, at du har empati, udviser ordentlighed og respekt og er fysisk og psykisk robust. Kørekort B er en nødvendighed. Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til Leder af pædagogisk og sundhedsfagligt personale, Lisbeth Andersen på tlf. 3841 5356. Ansøgninger bedes sendt pr. mail til Lva@godrum.dk Der gøres opmærksom på, at der indhentes straffeattest på den person, der ønskes ansat. Der vil blive afholdt samtaler løbende. Læs om, hvordan vi behandler persondata om dig: https://www.godrumgruppen.dk/ledige-stillinger/