Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagoger til Bo-Vejle, afd. Ringdams Kobbel 167

  • Vejle Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Bo-Vejle afd. Ringdams Kobbel søger pr. 1. november 2022 pædagoger til en fast stilling på 30 timer og et barselsvikariat på 30 timer. Kerneopgaven Kerneopgaven i Bo-Vejle er at understøtte et værdigt liv på egne præmisser for den enkelte borger. Et værdigt liv på egne præmisser er først og fremmest et liv med selvbestemmelse, hvor borgeren træffer sine egne valg. Det er også et liv, hvor borgeren selv definerer, hvad en meningsfuld tilværelse handler om. Og det er et liv med selvhjulpenhed, hvor borgeren med tilpas støtte kan mestre mest muligt selv. Om Bo-Vejle Bo-Vejle er et kommunalt bosted for voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Den samlede organisation består af 127 boliger, fordelt på henholdsvis på Søndermarken i Give, Grundet Bygade, Ringdams Kobbel og Bredballe Byvej i Vejle. I Bo-Vejle har vi fokus på kerneopgaven og på at have et godt arbejdsfællesskab. Vi forstår, at det er alles ansvar at bidrage til det gode arbejdsfællesskab – at vores opmærksomhed er på hvordan vi understøtter kerneopgaven – at vi har brug for hinanden – og at vi alle er medansvarlige for vores trivsel. Om jobbet På Ringdams Kobbel 167 bor der 11 borgere – 10 borgere i længerevarende tilbud og 1 borger i et midlertidigt tilbud i egne lejligheder. Der er et fællesrum som danner rammen for sociale tilbud og et sted hvor borgerne kan mødes. Nogle af borgerne er i beskæftigelse om dagen, hvor andre har valgt at være hjemme. Borgerne har alle kognitive udfordringer samt tillægsdiagnoser som ADHD, autisme, demens, paranoid psykose, tidlig skadet mv. Udover de pædagogiske opgaver er der fokus på sundhedsfaglige opgaver, pårørende samarbejde mm. Der er fokus på at borgeren støttes i at skabe en hverdag, der for den enkelte giver mening og som understøttes af forskellige støttesystemer. Der forekommer i mindre omfang, sporadisk verbal/fysisk udadreagerende adfærd, som der fagligt arbejdes på at undgå. Vi tror på at det enkelte menneske handler i afmagt, og at det er vores opgave som de professionelle at tilrettelægge en pædagogisk indsats som virker forebyggende. Der arbejdes i team omkring de enkelte borgere, og der afholdes teammøder/p-møder hver anden uge. Der er planlagt løbende fagsupervisioner og vi holder os fagligt opdateret og indhenter den viden, vi måtte have brug for, for at kunne løse opgaverne sammen med borgeren. Udgangspunkt for arbejdet er den enkelte borgers ressourcer, ønsker og behov. Vores pædagogiske praksis tager afsæt i Low Arousal og der arbejdes udviklingsorienteret ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme. Vi anvender faglige værktøjer og metoder fra KRAP i den daglige praksis. Dokumentation er en vigtig del af det daglige arbejde. Nogle af borgerne har et fundmentalt behov for struktur, for at kunne være i trivsel og dermed mestre hverdagen. Derfor er det yderst vigtigt, at du både forstår nødvendigheden af denne faglige tilgang og kan indgå i dette arbejde. Ligeledes er der fokus på stimulering af sanserne, da de fleste af borgerne profiterer af øget kropsbevidsthed. Vi søger pr. 1. november 2022 eller snarest derefter en medarbejder til en fast stilling og en medarbejder til et barselsvikariat. Stillingerne er normeret til 30 timer. Der arbejdes i fast weekendrul hver anden weekend. Vi dækker ind alle dage fra kl. 6:30-22:45. Der er fast nattevagt tilknyttet afdelingen. Vi søger medarbejdere som: er uddannet pædagog trives sammen med borgere der stiller store krav til faglighed og engagement vægter borgernes selvbestemmelse højt og er i stand til både i tanke og praksis, at arbejde ud fra dette har erfaring med og forstår betydningen af forudsigelighed for den enkelte borger og kan arbejde med pædagogisk struktur har øje og forståelse for detaljerne i den pædagogiske indsats har erfaring med individuelle tilpassede dagsstrukturer kan arbejde med pædagogisk dokumentation i forbindelse med indsatsplaner og status – herunder daglige journalnotater kan have mange bolde i luften og skabe overblik, både individuelt og i samarbejdet kan reflektere over egen og andres praksis er fleksibel, trives med forandringer og kan nytænke pædagogiske strategier Som arbejdsplads tilbyder vi: en kultur hvor vi er optaget af, at udvikle på fagligheden både i den daglige praksis, via kurser og gennem supervision udvikling for såvel borgere som personale relevant oplæring og efteruddannelse der matcher kerneopgaven fagligt kompetente og engagerede kollegaer en målrettet indsats for et godt arbejdsmiljø en anerkendende og synlig ledelse et ønske om at være aktive medspillere i de tiltag, som såvel borgere, pårørende, kommune og samfundet møder os med introforløb som tilpasses den nye medarbejder Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn. Flere oplysninger Fås ved henvendelse til afd. leder Mette Thomsen på tlf. 30 52 98 72. Ring gerne for en uformel samtale. Du er også velkommen til at komme på et kort besøg efter aftale. Ansøgningsfrist Vi skal have din ansøgning senest d. 25. september 2022 Vi har ansættelsessamtaler den 28. september 2022 Send din ansøgning Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.