Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Hjemmeplejen Amager

  • Københavns Kommune Hjemmeplejen Amager
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vil du arbejde med hjemmesygepleje i tværfagligt og selvplanlæggende team, og er du uddannet sygeplejerske? Så se lige her! Hjemmeplejen Amager har "sluppet hjemmeplejen fri" i et flerårigt eksperiment, hvor vi inddrager borgeren p å nye m å der i den daglige opgavel ø sning for at ø ge borgerens livskvalitet. Eksperimentet arbejder med stor fleksibilitet, da vi starter hvert besøg hos borgerne med at spørge: Hvordan har du det, og hvad har du brug for i dag? og tilrettelægger dagens besøg hos borger med udgangspunkt i det. I ”Slip hjemmeplejen fri” afprøver vi nye arbejdsformer, hvor de tværfaglige teams er både selvplanlæggende og selvvisiterende af både servicelov og sundhedslovsydelser. Samtidig å bner vi tryghedsboliger i 2023, som er for æ ldre borgere, der oplever ensomhed. Her vil du ligeledes få en fremtrædende rolle, da vi i eksperimentet ønsker at bygge bro mellem borgerne i tryghedsboligerne, de øvrige beboere i Sundparken og civilsamfundet. De tværfaglige teams består af sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, en ergoterapeut, en fysioterapeut, elever og studerende. Vi er i alt 26 medarbejdere, der er fordelt i to mindre teams. Teamet understøttes af en administrativ medarbejder, en planlægger, en assisterende facilitator og en facilitator. Facilitatoren er uddannet sygeplejerske og er en ny type lederrolle, der har fokus på at understøtte og coache teamet i at v æ re selvplanl æ ggende. Derudover l ø ser facilitatoren opgaver som fx at afholde MUS og ans æ ttelsessamtaler. Har du lyst til at være med? Vi tilbyder dig en spændende mulighed for at deltage i et eksperiment, der er med til at forme fremtidens hjemmepleje og hjemmesygepleje og for at bruge dine kompetencer på nye måder. Samtidig tilbyder vi dig kollegaer, der alle er topmotiverede og nysgerrige. Vi leder efter dig, der: er nysgerrig, har lyst og mod til at være en del af et eksperiment, hvor den traditionelle måde at tænke hjemmesygepleje på udfordres ser en fordel i at arbejde i tværfaglige teams ønsker at arbejde helhedsorienteret og med et rehabiliterende blik er god til at samarbejde såvel som arbejde selvstændigt har lyst til at udvikle egne såvel som andres kompetencer har specialistviden indenfor fx sårpleje, særligt sårbare, diabetes eller demens – dog ikke et krav Dine opgaver og ansvar Levere sundhedslovsydelser i borgers hjem med udgangspunkt i borgers ønsker. Levere servicelovsydelser i borgers hjem når det giver mening for helhedsplejen. Vurdere borgerens behov, ressourcer og ønsker på dagen. Arbejde med medinddragelse af borger og pårørende, og søge samarbejde med borger i forhold til dagens opgaveløsning. Motivere til samvær og fællesskaber samt deltage i arbejdet med tryghedsboligerne. Planlægge sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter både tværfagligt i teamet, men også i samarbejde med borger og/eller pårørende. Dokumentere og evaluere indsatser i elektronisk omsorgssystem. Det er en fordel, hvis du har kendskab til Cura, men ikke et krav. Klinisk vejleder for studerende. Har du ikke en vejlederuddannelse, kan vi tilbyde en. Medvirke i udvikling af nye måder at levere hjemmesygepleje på fx ved deltagelse i forbedringsprojekter. Byde ind med din faglighed. Det praktiske Det tværfaglige team leverer hjemmepleje, hjemmesygepleje og forebyggende indsatser til cirka 125 borgere i Sundparken og i de kommende tryghedsboliger. Vi holder til i lokaler i Sundparken i K ø benhavn S. Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 07-20.00 p å hverdage og i weekender/p å helligdage. Vi ø nsker, at du kan starte den 1. oktober 2022 eller gerne tidligere. Det er tale om en fast stilling på 32-37 timer med weekendvagt hver fjerde weekend. Ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny L ø n. Har du brug for flere oplysninger? Du kan ringe til hjemmeplejeleder Annette Westengaard Gyldengren på 2928 2843 eller facilitator Shila Larsen på 2977 1114. Send en motiveret ansøgning, hvor du skriver lidt om dig selv, hvorfor du søger jobbet, hvilke faglige interesser, du har og kontaktoplysninger på en reference. Sammen med din ans ø gning beder vi dig uploade dit CV. Søg via linket senest mandag den 26. september 2022 Vi holder samtaler løbende. Til samtalen vil der også deltage en borger.