Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge til Intensiv Nord, Intensiv, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Intensiv
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

I Intensiv Nord søger vi en kollega til neuro- og multidisciplinært intensiv afsnit Vi søger en faglig ambitiøs kollega, der er grundig i sit virke, robust samt evner beslutningsdygtighed. Du har humor og er loyal over for arbejdsfællesskabet. Ansættelse vil være fra 1.12.2022 eller efter aftale. Vi efterspørger følgende kompetencer Speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin Interesse indenfor neurointensiv terapi, traumebehandling og/eller multidisciplinær intensiv terapi. Gerne forsknings- og undervisningserfaring, men ikke et absolut krav Interesse i at deltage i udviklings- og forskningsprojekter. Gode evner for samarbejde og god kommunikative evner Derudover ser vi gerne, at vores kommende kollega har interesse og/eller erfaring indenfor neurointensiv terapi og/eller multidisciplinær intensiv terapi, men der vil også blive lagt vægt på andre faglige kvalifikationer Vi tilbyder en afvekslende hverdag med vægt på højt fagligt niveau og spændende udfordringer. Der er højt til loftet og gode kolleger, som lægger vægt på at være der for hinanden med plads til forskellighed. Intensiv AUH er delt i to store afsnit - Intensiv Øst og Intensiv Nord, med henholdsvis 22 og 19 behandlingspladser. Desuden består Intensiv af Respirationscenter Vest, en Præparation og et Sekretariat. Intensiv Nord varetager intensiv terapi til traumepatienter, patienter fra Hjerne- og rygkirurgi, Akutafdelingen, Lungesygdomme, Hormon- og Knoglesygdomme, Ortopædkirurgi, Neurologi, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi, Øre- Næse- Halskirurgi, Mund-, Kæbe- og Tandkirurgi samt Ældresygdomme. Unge på 13-17 år med indlæggelse på disse stamafdelinger ligger på Intensiv Nord. Derudover varetages anæstesi til ECT og lægebilsfunktion i dagtid. Afdelingen har højt specialiseret funktion indenfor flere områder og landsdelsfunktion for traumatiske medullære skader. Der vil i afdelingen være gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi prioriterer varetagelse af procedurer såsom bl.a. trakeostomi, ultralyd, bronkoskopi, pleuradræn o.l. og tilbyder oplæring heri. Afdelingen lægger vægt på efteruddannelse af læger og støtter aktivt op om f.eks. EDIC forløb, lederuddannelse eller faglig udvikling med henblik på varetagelse af selvstændige ansvarsområder. Aktuelt opstartes læger i SSAI forløb og ansøgere med ønske om intensiv videreuddannelse prioriteres. Vi har ønske om på sigt at arbejde med udveksling mellem Intensiv Nord og Intensiv Øst  mhp. bredde i varetagelse af den intensive patient. Udveksling vil ske efter aftale. Der er til stillingerne knyttet vagtforpligtelse i tilstedeværelse med 2-delt vagt alle ugens dage. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten vedrørende Yngre Læger. Stillingerne er omfattet af lokal løndannelse. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation som speciallæge i anæstesiologi. Yderligere oplysninger om stillingerne vil kunne indhentes hos funktionsledende overlæge Stig Dyrskog, e-mail stig.dyrskog@rm.dk tlf. 2926 5655, funktionsledende overlæge Mads Holmen Andersen, e-mail madsande@rm.dk tlf. 2058 6806 eller cheflæge Karina Bækby Houborg, e-mail karhou@rm.dk tlf. 2029 2148. Den faglige bedømmelse vil ske på basis af ”Retningslinier for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” der skal udfyldes i forbindelse med ansøgningen. Ansøgerne skal i deres ansøgninger forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere deres kvalifikationer inden for de syv kompetenceområder. Ansøgning sendes elektronisk. Stiles til ledende overlæge Karina Bækby Houborg, Intensiv, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99. 8200 Aarhus N Ansøgningsfrist: 10. oktober 2022. Samtaler vil blive afholdt i uge 43. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.