Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykologer til Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL), PPR på skoleområdet i Furesø Kommune

  • Furesø Kommune Kompetencecentret (KIL)
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Er du nyuddannet, eller har du mange års erfaring som psykolog i PPR eller andet regi? Har du lyst til at arbejde i en PPR-funktion, som er en del af et større kompetencecenter, så skal du søge en af de ledige stillinger i Furesø. Vi søger t- uddannede psykologer til opgaver primært i tilknytning til almenundervisningen på vores folkeskoler. De t- stillinger er til fastansættelse, som udgangspunkt på mellem 30-37 timer og ønskes besat senest 1. december 2022. Ved interesse kan en del af porteføljen indeholde opgaver i visitationsudvalg for folkeskolens specialundervisning, rådgivning ift. visitationssager. koordinere skoleplaceringsproces, afsøge pladser i specialundervisningstilbud samt opfølgende dialog med forældre og skoler. Psykologerne varetager en bred vifte af opgaver på skoleområdet, og løsninger skaber vi i tæt samarbejde med andre faggrupper på tværs af organisationen. Vi yder praksisnær rådgivning, vejledning og supervision til ledelser, lærere, pædagoger, forældre samt til børn og unge. Endvidere laver vi bredere psykologiske undersøgelser og pædagogisk psykologiske vurderinger. Vi er også involveret i visitations- og revisitationsprocesser til specialiserede skoletilbud. Vi er optagede af den dagsorden, der er for øjeblikket, om PPRs rolle med lettere behandlende indsatser i forhold til elever i vores almene eller specialiserede tilbud, fx til elever med stort skolefravær, følelsesmæssige problematikker eller relationelle vanskeligheder, og forventer at det fremadrettet bliver en del af PPR i Furesøs opgaver. Vi tilbyder: Mangeartede og varierende psykologfaglige opgaver Introforløb og mentorordning Mulighed for autorisationsforløb Et godt kollegialt arbejdsfællesskab med fokus på trivsel Mulighed for kompetenceudvikling indenfor det psykologfaglige felt En udviklingsorienteret afdeling, hvor udvikling af de tvær- og monofaglige kompetencer er et vedvarende fokusområde Intern og ekstern supervision i faggruppen og mulighed for sparring med psykologfaglig koordinator Arbejdstid, der primært ligger i skolernes arbejdsuger (ferie/arbejdsfrie dage i skoleferierne) Vi forventer, at du: Er uddannet psykolog (cand.psych. eller cand.pæd.psych.) - gerne autoriseret og med erfaring fra PPR-området, men det er ikke et krav Har mod på og lyst til at være tæt på praksis og sammen med andre kan arbejde med den kompleksitet, et lærings- og undervisningsmiljø udgør Kan arbejde inddragende med børne- og forældreperspektiver Kan give praksisnær rådgivning af høj kvalitet i en kommunikationsform, der tilgodeser elever, forældre og skoler Er i stand til at prioritere arbejdsopgaver i dialog med skolens ledelse Trives med selvstændigt arbejde med en forståelse af, at du er en del af noget større og med mere teambaserede arbejdsformer Det er en politisk vision i Furesø Kommune, at så mange børn som muligt skal have tilbud i vores almene skoletilbud eller i specialtilbud integreret, som en del af almenskolemiljøet. Samarbejdet omkring de fælles børn styrkes tæt på praksis og ud fra et helhedsorienteret syn på barnet eller den unge. KIL er en del af et større Forebyggelsesområde organiseret i vores Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (CDSF). Du får mulighed for at blive en del af en afdeling med et dynamisk arbejdsfællesskab bestående af psykologer, en psykologfaglig koordinator, tale- og hørekonsulenter, en fysioterapeut, pædagogiske vejledere og en faglig leder for de pædagogiske vejledere. Forebyggelsesområdet består desuden af et sekretariat, PPR 0-6 år, sundhedsplejen og tandplejen. Yderligere information Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Helene Hjerrild, telefon 7216 5828 eller på mail: hhj1@furesoe.dk eller psykologfaglig koordinator Tina Engelsgaard, telefon 7216 5201 eller på mail: tien@furesoe.dk. Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra Principperne i Ny Løn. Ansøgningsfrist er den 17. oktober 2022, og vi forventer at holde samtaler løbende. Praktisk Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelses indhentes også børne- og straffeattest. I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Et arbejde, der betaler sig - et særligt tillæg I Furesø Kommune er attraktiv løn, interesse for hinandens faglighed og løbende personlig og faglig udvikling en vigtig del af vores virkelighed. Engagementet i den enkelte har stor betydning for børnenes trivsel, udvikling og læring. I Furesøs mange dagtilbud er forskellighed en styrke, og medarbejderne går gerne nye veje i arbejdet med at styrke udviklingen af den pædagogiske kvalitet med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan. Den indsats belønner vi med Furesøtillægget, der sikrer et kvalifikationstillæg på 10.000 kr. i nutidskroner årligt til alle fastansatte pædagoger. Pædagogerne fortæller I 4 videoer kan du blive klogere på, vi arbejder med at give Furesøs børn de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Se dem på furesoe.dk/blivpædagog