Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent til aftenvagt på Ørestad Plejecenter

  • Københavns Kommune Ørestad Plejecenter
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Vil du kunne lide at arbejde på et visionært og udviklingsorienteret plejecenter? Så søg en stilling på Ørestad Plejecenter – et profilplejecenter hvor kunst og kultur skaber livsglæde og fællesskab. Team 6 på Ørestad Plejecenter udbygger og opkvalificerer aftenvagterne for vores 14 beboere. Derfor søger vi den helt rigtige social- og sundhedsassistent til en gennemsnitlig arbejdstid på 28 timer om ugen i fast aftenvagt (fast mandag/tirsdag + hver anden fredag/lørdag/søndag i lige uger). Vi er gode til sjov og hygge og er et velfungerende team – vil du være vores kollega? Du skal have lyst og evne til at arbejde i den borgernære hverdag i et tillidsfuldt og inddragende samarbejde med dygtige kollegaer, engagerede borgere og pårørende. På Ørestad Plejecenter tager vi fælles ansvar for kerneopgaven på tværs af faggrupper: At Ørestad Plejecenter danner ramme om et frit, trygt og meningsfuldt liv for de personer, som bor, arbejder eller kommer i huset ved, at vi inspirerer og involverer hinanden hver eneste dag. Byens bedste beboere og medarbejdere – og hele tiden bedre Ørestad Plejecenter inddrager borgernes ressourcer og ønsker i tilrettelæggelsen af hverdagens aktiviteter og plejecentrets drift. Derfor skal du som vores kollega være indstillet på at udvikle dit faglige og personlige potentiale ud fra borgernes behov, og derfor er vi som arbejdsplads altid i bevægelse. Plejecentret arbejder med IHI-inspireret forbedringsmetode og har opnået flotte resultater med det. Du bliver en afgørende medspiller i disse processer. Forbedringsmetoden bygger på anvendelsen af data og hurtige afprøvninger, og derfor er der ikke langt fra idé til handling hos os. Medarbejderne siger: 'her er fællesskab og faglig sparring', 'man bliver inddraget og er en del af både velkendte og nye processer', 'her kan man virkelig udvikle sig fagligt', 'her er tydelig og lydhør ledelse', 'gode inspirerende kolleger i en hverdag, hvor der ikke er to dage, d er er ens'. Om dig Vi ønsker en kollega, som bruger sin faglighed til at inddrage borgerne i plejen har humor, let til smil og et glimt i øjet har gode erfaringer med demensramte personer har erfaring med Parkinson, sonder, komplekse forflytninger og insulin interesserer sig for borgeren som 'det hele menneske' og derfor ser muligheder i at tilpasse pleje og aktiviteter med udgangspunkt i borgerens perspektiv er teamplayer og er fælles med kollegaen om aftenens opgaver er god sparringspartner for kolleger kan omsætte faglig viden om hygiejne, både i pleje og køkkenet Dine vigtigste opgaver er at skabe den bedste aften for vore beboere – hver dag tage sundhedsfagligt ansvar for medicinhåndtering og uddelegerede opgaver planlægge og udføre personlig pleje af høj kvalitet læse og dokumentere i Cura kende retningslinjer og træde i karakter i akutte situationer planlægge vagten og dens opgaver sammen med kollegerne tage ansvar for og deltage i kvalitetsarbejdet i huset forebygge følelsen af ensomhed hos udsatte beboere Vi tilbyder introduktionsperiode og oplæring ud fra fælles program engagerede, smilende og nysgerrige kolleger oplæring i brugen af Cura og øvrige systemer høj kvalitet i medicinhåndtering og opgaveløsning mulighed for opkvalificering og kurser ud fra Københavns Kommunes kursuskatalog fælles supervision og teamfokuseret udvikling grundig intro, mentorordning og fagligt samspil med dine nye kolleger Ørestad Plejecenter er del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Vi ligger i byudviklingszonen Ørestad Syd og metroen går lige til døren. Ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation. Stillingen er med en gennemsnitlig arbejdstid på 28 timer om ugen i fast aftenvagt. Vi ønsker, at du kan starte den 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale. Yderligere oplysninger Vil du vide mere, kan du kontakte teamleder Trine Klintebjerg på 2492 0039. Læs mere om at arbejde i Københavns Kommune her . På Københavns Kommunes hjemmeside kan du også hente ældrepolitikken og kommunens sundhedspolitik. Søg via linket senest søndag den 25. september 2022 Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .