Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ergoterapeut søges til Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Psykoser, sengeafsnit 7

  • Region Midtjylland AFP Sengeafsnit 7
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger en ergoterapeut på 37 timer fra 1. oktober 2022 eller efter aftale. Om S7 S7 er et psykiatrisk sengeafsnit med 24/26 sengepladser. Som medarbejder på S7 bliver du en del af et dygtigt og dedikeret team, der arbejder med systematisk viden, indsatser, handlemuligheder og kulturændring i klinisk praksis. Du vil blive en del af patientplejen. Vi har stor fokus på non-farmakologiske tiltag, der kan bidrage til nedbringelse af tvang. Afsnittets målgruppe er patienter med psykotiske tilstande, herunder patienter med skizofreni og dobbeltdiagnoser. Vi er en personalegruppe, der vægter humor, godt arbejdsmiljø samt respekt og ordentlig kommunikation med og om hinanden. Vi ser muligheder og afprøver metoder til at undgå bæltefixeringer. Disse erfaringer bruger vi til at fastholde opnåede resultater og udbrede succesfulde metoder. Der vil være mulighed for efteruddannelse eller relevante kurser. Vi er et døgnafsnit, så der må påregnes blandede vagter (dag/aften) samt arbejde hver 2. weekend eller hver 3. henholdsvis med 8 eller 12 timers vagter.. Vagtplanen administreres gennem Min Tid, hvor du har mulighed for at få stor indflydelse på egen vagtplan. Vi søger en kollega ·         som har erfaring inden for psykiatrien og som har arbejdet på et psykiatrisk sengeafsnit ·         som har kendskab til Safewards og har arbejdet med dette ·         som kan bevare overblikket og udvise ro i stressende og konfliktfyldte situationer ·         arbejde med metoder inden for deeskalering og re-views ·         Individuelle aktiviteter med vores patienter ·         teste og lave funktionsbeskrivelser på og med vores patienter ·         kan arbejde med EPJ og Klinisk Logistiksamarbejde med patienterne omkring fælles dokumentation samt individuelle handleplaner ·         erfaring med sanseintegration Vi kan tilbyde: ·         faglig sparring, herunder månedlig supervision ·         høj grad af tværfagligt samarbejde med fysioterapeut, sygeplejersker, sosu-assistenter, læger og psykologer ·         mulighed for at arbejde i et sundhedsfagligt felt, som rummer både psykiatri, jura, misbrug, og somatiske udfordringer ·         kursus i konflikthåndtering ·         mentorordning og introduktionsprogram. Ønsker du yderligere oplysninger kan du rette henvendelse til oversygeplejerske Kirsten Bo-Kristensen, Mail: kirbok@rm.dk eller oversygeplejerske Inge Okkels på mail: inanel@rm.dk Henvendelse kan også ske til sengeafsnittet på  7847 1790. Ansøgningsfrist : ansøgningen skal være os i hænde senest den 03.10.2022 og samtaler forventes i uge 40. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.