Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejevisitatorer (uddannede sygeplejersker) til områdevisitation Syd i afdeling Borgerindgang – Råd og Vejledning

  • Københavns Kommune Visitation Syd
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vil du være en del af en spændende omstilling af myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune? Og vil du være med til at sikre, at alle borgere får den rette hjælp på det rette tidspunkt i sammenhængende og koordinerede forløb? Vi søger en sygeplejevisitator til en fast stilling og en sygeplejevisitator til et vikariat i områdevisitation Syd i afdelingen Borgerindgang – Råd og Vejledning, som er en bydækkende funktion for hele København. Borgerindgang – Råd og Vejledning er indgangen for alle nye borgere og pårørende, almen praksis, speciallæger og hospitalsafdelinger mfl., der har behov for service- og eller sundhedslovsydelser. Medarbejderne i afdelingen yder råd og vejledning til borgere og pårørende og sikrer, at borgere med behov for yderligere udredning og/eller støtte tilknyttes rette myndighedsafdeling i henholdsvis afdeling for Støtte og Koordinering eller afdeling for Udredning og Rehabilitering. Vi yder rådgivning inden for både service- og sundhedslov og igangsætter akut hjælp og sygepleje og bevilliger udskrivningsbetingede hjælpemidler og arbejdsredskaber. Medarbejderne går ikke på visitationsbesøg. Dine primære arbejdsopgaver vil være at varetage myndighedsfunktionen med tildeling af ydelser efter sundhedsloven til borgere, som skal modtage sygepleje i klinik eller i eget hjem og i henhold til indsatskatalog for sygepleje at medvirke til at sikre gode udskrivelser med borgeren i centrum at koordinere borgerforløb og medvirke til at sikre kontinuitet ved sektorovergange at medvirke til at fremme tværfagligt samarbejde internt i afdelingen og på tværs af kommunen daglig kontakt med læger, hospitaler, pårørende og borgere at varetage den daglige opgave i forhold til visitering af sygeplejeopgaver for borgere tilknyttet afdelingen Udredning og Rehabilitering For at lykkes i stillingen, forventer vi, at du er professionel og fagligt dygtig, gerne med minimum to års erfaring og gerne kendskab til hjemmesygeplejen bidrager til et godt arbejdsfællesskab og arbejdsmiljø løbende reflekterer over egen praksis og ønsker at udvikle dine personlige og faglige kompetencer er kyndig bruger af it, kendskab til omsorgssystemet Cura er en fordel har en anerkendende tilgang til vores borgere, dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere har opdateret viden inden for det gerontologiske og geriatriske felt er handlekraftig og beslutningskompetent har gode kommunikationsevner – både mundtligt og skriftligt, da du får en stor kontaktflade med mange forskellige samarbejdspartnere Vi lægger desuden vægt på, at du har øje for helheder, og at du ser det naturligt at medinddrage relevante samarbejdspartnere i borgerforløb med udgangspunkt i borgers og pårørendes ønsker og behov. Dine kollegaer består både af andre sygeplejevisitatorer, visitatorer og administrative kollegaer. Vi forventer, at du er åben for sparring med dine kollegaer, idet vi har stort fokus på vidensdeling og kollegial supervision i vores visitationspraksis, som er præget af stor kompleksitet. Du bliver en del af en arbejdsplads med stor selvstændighed i forhold til opgaveløsning faglig sparring med kollegaer og din nærmeste leder høj grad af tværfagligt samarbejde et godt og stærkt arbejdsmiljø, som er baseret på høj faglighed, respekt for hinanden og hjælpsomhed et grundigt introduktionsprogram, hvor du understøttes i din kompetenceudvikling med bl.a. en fast mentor en arbejdsplads i udvikling, hvor det er vigtigt, at du ser dig selv som medspiller og agerer agilt i processen med at udvikle nye metoder og arbejdsgange et arbejde, hvor tværfaglighed og relationel koordinering er afgørende for myndighedsopgaven med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov Praktisk information Den faste stilling er på 35-37 timer ugentligt og vikariatet på 25 timer om ugen i syv måneder. Arbejdstiden er fordelt på hverdage i dagtimerne. Stillingerne er til besættelse fra den 1. november 2022. Områdevisitation Syd har adresse på Krumtappen i Valby. Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Ingrid Veng-Christensen på 2855 9407. Du kan også gå ind og orientere dig på Københavns Kommunes hjemmeside . Søg via linket senest mandag den 26. september 2022 Vi holder samtaler løbende. Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .