Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oversygeplejerske til Afsnit S12&13, Regionshospitalet Skive Sundhedscenter – en del af Hammel Neurocenter,

  • Region Midtjylland Regionshospitalet Hammel Neurocenter
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

En stilling som oversygeplejerske er ledig til besættelse pr 1. oktober 2022. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen. Kan du svare "JA" på nedenstående spørgsmål? ·         Brænder du for ledelse og har øje for alle de forskellige elementer som tilsammen udgør opgaveporteføljen? ·         Ser du trivsel og det gode arbejdsmiljø som en vigtig parameter for gode patientforløb, god kvalitet og for lyst til udvikling – herunder at der arbejdes efter et fælles ståsted ift., hvad kerneopgaven er? ·         Kan du indgå i og skabe tillidsfulde relationer? ·         Kan du lede processer og skabe resultater? ·         Anser du et godt makkerskab med din nærmeste kollega som det vigtigste afsæt til at lykkes med ovenstående, og vil du tage et medansvar for det? ·         Vil du være en vigtig tværfaglig samarbejdspartner i ledelsesgruppen på Hammel Neurocenter? Så modtager vi meget gerne en ansøgning fra dig :-) Vi søger efter en visionær leder, der gerne vil være med til at sikre, at vores patienter indlagt i Skive profiterer af et sammenhængende forløb med høj faglighed og med mest smidige overgange ved indlæggelse og udskrivelse. Vi søger en oversygeplejerske, der: ·         Har en stærk sygeplejefaglig identitet, hviler i sin faglighed og vil bruge dette til aktivt at synliggøre den sygeplejefaglige kerne i neurorehabilitering. ·         Altid har et blik for det tværfaglige samspil og tager medansvar for det gode tværfaglige samarbejde til gavn for vores patienter. ·         Sætter retning, har gennemslagskraft og fokus på fælles mål samt er god til at inddrage og følge op. ·         Er kreativ i sin tilgang og har værktøjer til at lede og facilitere processer. ·         Er en dygtig kommunikator, udstråler energi og er en god rollemodel. ·         Ser værdien i at understøtte personalets initiativer og hylder forskellighed. ·         Er inspirerende i sin ledelsesstil, understøtter kompetenceudvikling og prioriterer det i sit ledelsesrum. ·         Mestrer at balancerer den dobbelte ledelsesopgave ift egne afsnit og det samlede Hammel Neurocenter. ·         Har organisatorisk overblik, gode administrative evner og flair for økonomistyring. ·         Rækker ud ved behov for sparring, understøttelse og hjælp. Afsnitsledelsen har det samlede ledelsesansvar for en tværfaglig personalegruppe på ca 60 medarbejdere personer, som består af 35sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, 15 ergo- og fysioterapeuter, 3 logopæd'er , 2 neuropsykologer og 2 sekretærer. Vi tilbyder: ·         Et personale der brænder for specialet og er kendetegnet ved høj faglighed. ·         En stabil medarbejdergruppe ·         Høj grad af indflydelse på den retning sengeafsnittene udvikler sig i ·         Gode sparrings- og udviklingsmuligheder for dit personlige lederskab ·         En tæt samarbejdspartner i den ledende terapeut Afsnit 12 og 13 er en del af Regionshospitalet Hammel Neurocenter, som er en del af HEM og består af tre matrikler beliggende i Hammel, Skive og Lemvig. Du vil derfor sammen med dine kolleger i afsnittes lederteam indgå i den samlede, tværfaglige ledergruppe på tværs af alle tre matrikler. Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et højtspecialiseret neurorehabiliteringshospital, som har ansvaret for rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade fra hele Vestdanmark med et patientgrundlag på ca. 3 mio. indbyggere. Hospitalet har i alt 116 senge fordelt på 51 højtspecialiserede pladser og 67 regionale pladser fordelt med 24 i Hammel, 27 i Skive og 13 i Lemvig. Herudover 6 neurointensive stepdown senge (NISA) i Silkeborg. Regionshospitaler Hammel Neurocenter har ca. 630 ansatte, fordelt på tre matrikler. Neurorehabiliteringen foregår i 4 subspecialer med i alt 10 sengeafsnit. Forskning, udvikling og uddannelse prioriteres højt og vi har et bredt samarbejde med andre forskningsbaserede neurorehabiliteringsenheder i såvel Danmark som i udlandet. Centerledelsen udgøres af en cheflæge, en chefsygeplejerske samt en chefterapeut. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt. De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Der må forventes en prøvetid på 3 mdr. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: ·         Ledende terapeut, Anna Brandt Jakobsen, tlf. 2078 2488. ·         Chefsygeplejerske, Tina Pasgaard tlf. 2912 0134. Din ansøgning Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring,  skal sendes elektronisk og være os i hænde senest 25. september. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 27. september i Skive. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.