Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske søges til bostøtteteam, Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne

  • Region Midtjylland Sønderparken Team 2-4
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Kan du lide at arbejde med mennesker? Ønsker du at støtte mennesker med psykiske og somatiske udfordringer og gøre en forskel i deres hverdag? Så søger ét af vore velfungerende bostøtteteams nye kolleger. Tiltrædelse: Snarest eller 1. november 2022. Arbejdstid: Du kommer til at arbejde i blandede vagter dag/aften og hver 3. weekend. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation Om os Team 4, som aktuelt søger nye kolleger, arbejder med mennesker med svær psykisk sygdom kombineret med somatisk problemstillinger. Vores beboergruppe er på nuværende tidspunkt sammensat af ældre og yngre beboere. Vores kerneopgave handle om borgeren. Vi løser den i samarbejde med borgeren, hvor vi fokuserer på at styrke dennes oplevelse af livskvalitet, mestring af selvbestemmelse og mulighed for selvhjulpenhed. Samarbejdet foregår altid ud fra en oprigtig interesse for den enkelte borgers håb og drømme og med afsæt i det enkelte menneske som unikt. Vi har neuro affektiv udviklingspsykologi som teoretisk forståelsesramme. Team 4 er et team bestående af medarbejdere med forskellige fagligheder. Kendetegnende for vort team er et stort engagement, gode kollegiale relationer og en høj faglighed. Vi arbejder med at være rolige og velregulerede i kontakten med beboerne, så der på den måde skabes de bedste betingelser for støtte, relationer, forandringer og udvikling. Arbejdsopgaver: At yde støtte og hjælp til personlig pleje og praktiske gøremål i beboerens hjem. At støtte beboeren i at anvende, udvikle og vedligeholde egne ressourcer fysisk, psykisk og socialt. At støtte beboeren i at følge lægeordineret behandling. At strukturere og overskueliggøre dagligdagens gøremål. At motivere beboeren til at deltage i fællesskaber og aktiviteter. At fastholde og udvikle beboerens sociale netværk. Deltagelse i ekstern behandling/møder med fx psykiatrien, sagsbehandler m.fl. Dokumentere i IT-systemet Sensum i forhold til den individuelle plans målopfyldelse. Vi kan tilbyde dig: En spændende arbejdsplads i udvikling. God introduktion, grundig oplæring samt mentorordning. Tid og rum til refleksion, faglig vejledning, ekstern supervision og efteruddannelse. Samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer. Et kollegialt fællesskab, hvor vi giver hinanden sparring, vægter tillid og faglighed. Vi ønsker at vores nye kollega Er uddannet sygeplejerske. Har erfaring med psykiatri og gerne med målgruppen. Møder beboere, kollegaer og andre samarbejdspartnere med respekt og ligeværd. Kan arbejde struktureret og selvstændigt. Kan omsætte teori og faglighed til daglig praksis. Har bevidsthed om egen faglighed og bidrager til tværfaglighed i teamet. Besidder gode skriftlige kompetencer. Har kørekort til personbil. Sønderparken – beliggende i Hornsyld mellem Horsens og Vejle Sønderparken er et højt specialiseret botilbud under Region Midt. Sønderparken huser 35 moderne lejligheder for fortrinsvis yngre borgere under 50 år. Vi er ca. 100 fastansatte medarbejdere. Vort botilbud er beliggende på en stor grund med græsplæner, frugttræer, drivhus, pizzaovn, shelter og bålsted, aktivitetshytte, hængekøjer, trampolin og udendørs fitnessredskaber. Vi råder desuden over mountainbikes, kanoer og en duo el-cykel. Ansøgning og ansættelse Vi forestiller os at stillingen er fuldtid, men den kan tilpasses den rette kandidat. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende regional overenskomst, som kan adskille sig fra den kommunale- og statslige overenskomst. Man kan med fordel orientere sig om dette inden afholdelse af samtaler. Ved ansættelse indhentes straffeattest, hvilket accepteres elektronisk. Flere oplysninger og evt. besøg hos teamfacilitator Annika Christiansen, tlf. 91 17 31 13 eller daglig leder Mette Brinch-Møller, tlf. 24 34 74 26. Der kan være brugerdeltagelse i ansættelsesforløbet. Læs mere om os på www.svo.rm.dk Ansøgning med bilag sendes via Emply senest d. 27.09.2022 Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.