Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagoger til Bostøtten i Hjernecenter Syd

  • Aabenraa Kommune Hjernecenter Syd
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

På grund af borgertilgang søger vi nye kollegaer ? Har du lyst til at have arbejde, hvor der er plads til refleksion, hvor neurofagligheden fylder, en mangfoldig borgergruppe og dedikerede kollegaer? Brænder du for at støtte borgere i eget hjem på det specialiserede område? Så tøv ikke med at læse videre. Hjernecenter Syd er en neuro-rehabiliterende organisation I Aabenraa kommune, som rummer ca. 150 borgere og 200 medarbejdere spredt over flere enheder. Centeret løser opgaver i bosteder, ekstern bostøtte, skærmede enheder, aktivitetstilbud og jobafklaring. Desuden har vi en kursusafdeling med specialiserede konsulenter, hjerneskadekoordinator og undervisere. Målgruppen: Borgere med erhvervet hjerneskader og kompleks adfærd samt borgere med psykiske problematikker, som er karakteriseret ved en varierende, men betydelig grad af psykisk og social sårbarhed. Borgerne har afhængig af skadesomfang behov for en individuel hverdagsrehabiliterende tilgang, så de opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, med de fysiske, psykiske, sociale og kommunikative begrænsninger, der er et grundvilkår for dem. Målgruppen udviser i forskellig grad, qua skade og skades omfang aparte og uhensigtsmæssig social adfærd, optræder udadreagerende, har manglende indsigt og ingen forståelse af konsekvenserne af egen adfærd samt udvise selvskadende adfærd. Der er tale om §85 støtte i eget hjem i Tinglev område, samt et bosted med 4 borgere ligeledes i Tinglev. Arbejdet er en vekselvirkning imellem at køre ud og arbejde i bostedet. Vi forventer, at du er uddannet pædagog har interesse for at arbejde inden for hjerneskadeområdet, gerne med erfaring inden for social området. kan arbejde i teams kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogisk aktiviteter med borgerens mål og ressourcer i fokus bruger dig selv proaktivt bruger og din faglighed i at sikre og understøtte sammenhæng mellem mål i handleplanen og den daglige pædagogiske praksis har gode formuleringsevner, kan strukturere arbejdet med at beskrive og fagligt dokumentere det pædagogiske arbejde i tæt samarbejde med borgere, kollegaer og pårørende holder fokus på at skabe værdi sammen med borgerne i de mellemmenneskelige relationer arbejder værdibaseret og med respekt for kommunens personalepolitiske værdier. har gode relationelle egenskaber Det er en fordel, hvis du har erfaring med Nexus. Du skal vælge os Hvis din kreative side, afspejler sig i din tilgang og relation til hver enkelt borger Hvis du har og ønsker at være en del af en personale gruppe, der har fokus på hinandens fagligheder, udvikling heraf og vidensdeling. Hvis du gerne vil lære samt fordybe dig fagligt i en neuropædagogisk praksis Hvis du kan og vil arbejde med afsæt i centerets referenceramme; systemisk, anerkendende- og narrative tilgang Hvis du har interesse for neuropædagogik og har et anerkendende tilgang, hvor sætningen ”alle gør det bedste de kan” giver mening for dig. Vi tilbyder En arbejdsplads hvor der er plads til at udvikle sig både menneskeligt og fagligt. En spændende udviklingsorienteret og foranderlig hverdag, hvor der er mulighed for kurser og faglig coaching, samt supervision af vores interne, uddannede undervisere Løn- og ansættelsesoplysninger Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst samt principperne om Lokal Løn. Vi søger 2 pædagoger på mellem 32-35 timer, med opstart 1. december 2022 eller gerne før. Stillingen er med skiftende arbejdstider, hver 2. weekend samt helligdage. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.   Det bemærkes, at medarbejdere ansættes i Center for Hjerneskade og Beskæftigelse, et samlet center for Hjernecenter Syd og Center for Job og Uddannelse. Yderligere oplysninger Har du spørgsmål til stillingen kan der rettes henvendelse til afdelingsleder Dorte Kjer Jepsen. Mail: dkje@aabenraa.dk For mere info omkring vores organisation se vores hjemmeside eller besøg vores facebook side. Ansøgning ?Ansøgningsfristen er fredag den 7.oktober 2022. Ansættelsessamtaler afholdes den 10. oktober 2022. I forbindelse med ansættelsessamtale udarbejdes der persontænkeprofil. Send din ansøgning, cv samt andre relevante bilag via linket. Overvejer du at flytte til Aabenraa ? Smuk natur, attraktive boligtilbud, et væld af fritidsmuligheder og en tryg opvækst til børnene. Det gode liv har hjemme i Aabenraa. Vil du vide mere om, hvad vi kan tilbyde dig? Så kontakt Bosætningsteamet i Aabenraa Kommune på tlf. 73768020 eller tilflytter@aabenraa.dk , eller læs mere på Tilflytter