Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Serviceassistent/servicemedhjælper til serviceassistent team 3 på Regionshospitalet Hammel Neurocenter

  • Region Midtjylland Regionshospitalet Hammel Neurocenter
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

En stilling som serviceassistent/servicemedhjælper, ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse. Stillingen er på 37t/uge med start fra d. 1. november 2022. Om stillingen Du har faglige ambitioner og lyst til at bidrage til at udvikle serviceassistent faget Du har respekt for andres faglighed og lyst til tværfagligt samarbejde Du er imødekommende og løsningsorienteret i din dialog med andre Du ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø Du trives på en dynamisk arbejdsplads hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til de daglige opgaver Kan du nikke genkendende til disse 5 udsagn, så er du måske vores nye kollega på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Som serviceassistent i serviceassistent team 3, vil du være en del af afsnittets faste serviceassistentgruppe der varetager følgende opgaver: Rengøring af afsnittets stuer og tilstødende lokaler. Færdigtilberedning (opvarme) og anretning af mad (maden får vi fra Viborg centralkøkken). Serviceopgaver; bestilling af depotvarer, serveringsopgaver til interne møder og ved møder med eksterne gæster. Vi ser gerne at du har serviceassistent uddannelsen. Har du ikke serviceassistentuddannelse, er det er en forudsætning at du er indstillet på at påbegynde uddannelsen i fremtiden. Arbejdet er tilrettelagt med dag og aftenvagter, weekendvagter, og der vil også være vagter i helligdage. Der er 2 aftenvagter om ugen og weekendvagt hver 3. weekend. Om afdelingen/centret Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark. Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. Til alle klinikker er tilknyttet et ambulatorium. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 110 behandlingspladser og behandler årligt ca. 900 patienter. Der er ca. 600 ansatte, heraf ca. 25 serviceassistenter Serviceassistent team 3 består af ca. 12 serviceassistenter der servicerer tre sengeafsnit, samt vores uddannelsesafdeling. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk . Om løn - og ansættelsesvilkår Løn - og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Ledende ergoterapeut Mette Torbensen, 7841 9399. Se nærmere om Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Alle Hospitalsenhed Midts fire matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden. Din ansøgning Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest den 30. september 2022. Ansættelsessamtaler vil blive afviklet i uge 41. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.