Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til højt specialiseret indsats ved Tangkær HS, Region Midtjylland

  • Region Midtjylland Tangkær Bomiljø HS
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vil du bidrage til et stærkt samarbejde inden for en højt specialiseret indsats? Trives du med at tværfagligt arbejde i teams, som vægter den faglige kvalitet højt, samt en arbejdsplads som prioritere tid og ro til fordybelse til hver enkelte borger? Så er du måske vores nye kollega! Som sygeplejerske på Tangkær HS vil du hurtigt bemærke kvaliteten af den sundhedsfaglige kerneopgave med hver enkelt borger, samt et arbejdsmiljø hvor omsorg og empati går i spænd. Du vil sammen med teamet bidrage til at sikre kvaliteten af den faglige kerneopgave med hver enkelt borger på et højt specialiseret botilbud, samtidig med, at du har mulighed for at sætte dit eget aftryk på dagligdagen. Da vi er et botilbud i udvikling og vækst søger vi en sygeplejerske som har lysten til at arbejde i dybden med psykiatrisk sygepleje samtidig med fokus på den somatiske indsats. Du vil arbejde med alsidige arbejdsopgaver og det er vigtigt, at du er nysgerrig, samt har lysten til at modtage ny viden om Huntingtons sygdom, for at kunne understøtte borgeren bedst muligt. Du vil blive en del af en stærk sundhedsfaglige gruppe, der sammen kvalificere den sundhedsfaglige indsats for hver borger. Vi søger en ny kollega der: besidder lysten til personlig og faglig udvikling i en højt specialiseret indsats. besidder gode kommunikative evner og er medinddragende i forhold til borgeren. sammen med teamet er ansvarlig for vores sundhedsmodul. kan varetage samarbejdet med læger og sygehuse vedr. den enkelte borger. kan tage ansvar for medicinhåndtering og andre sundhedsfaglige tiltag. ser mulighed i hver enkelt beboers livsproces. med gode samarbejdsevner kan støtte op om det gode teamarbejde. kan udfolde monofaglige kompetencer i et tværfagligt team. Vi tilbyder: En arbejdsplads i udvikling med stor fokus på trivsel, samt faglig- og personlig udvikling. Indflydelse på egen arbejdsplan med mulighed for individuel tilpasning af 12 ugers vagtplanen. Et helt særligt kollegial samarbejde med dygtige kollegaer og med sparring på tværs af faglighed. En meningsfuld hverdag med tid og ro til fordybelse i den enkelte borger. Grundig introduktionsprogram og prioritering af faste temadage. Kompetenceudvikling og opkvalificering inden for flere metoder og tilgange som bruges i hverdagen på bostedet. Om Tangkær HS Tangkær-Huntington (HS) er Region Midtjyllands tilbud til personer med Huntingtons sygdom, uanset hvilken fase af sygdommen de er i. Vi er et højt specialiseret tværfaglig medarbejdergruppe, som arbejder på, at de bevare et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af deres sygdom. På Tangkær arbejder vi alle ud fra mottoet. "Et godt liv, for den hvis liv det er" Hungtons Sygdom er en arvelig og progressiv lidelse i nervesystemet, der medfører både fysiske, psykiske, kognitive og sociale vanskeligheder. Derfor er det vores opgave at tilpasse miljøet samt at fremme aktiv deltagelse gennem daglig træning og kompensation. Tangkær HS er et af botilbuddene inden for Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO) ved Region Midtjylland. SVO´s kerneopgave handler om borgeren. Vi løser den i samarbejde med borgeren, hvor vi fokuserer på at styrke dennes oplevelse af livskvalitet, mestring af selvbestemmelse og muligheder for selvhjulpenhed. Samarbejdet foregår altid ud fra en oprigtig interesse for den enkelte borgers håb og drømme og med afsæt i det enkelte menneske som unikt. Ansøgning og ansættelse Vi forestiller os at stillingen er fuldtid, men den kan tilpasses den rette kandidat. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Ved ansættelse indhentes straffeattest, hvilket accepteres elektronisk. Ansøgning med bilag sendes via linket senest d. 17. oktober 2022. Ansættelsessamtaler afholdes løbende og tiltrædelse er d. 01.12.2022 eller hurtigst muligt. Du er meget velkommen til at kontakte koordinator Charlotte Hedegaard Hold ved spørgsmål på tlf. 2134 7717. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.