Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Visionær og imødekommende oversygeplejerske, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Hjertesygdomme
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger en visionær oversygeplejerske med gode evner for kommunikation og samarbejde til at lede Hjertesygdommes Akutafsnit (AHA) Kunne du tænke dig at være med til at lede og udvikle AHA, hvor alt hvad vi gør handler om, hvad der er bedst for patienten? Hjertesygdomme Hjertesygdomme er landets største hjerteafdeling. Afdelingen har mange etablerede højtspecialiserede funktioner og nye på vej, ligesom det er naturligt, gennem forskning og udvikling, at skabe gennembrud til gavn for patienterne. Hjertesygdomme er derudover lokalhospital for borgere i Aarhus optageområde. Hjertesygdomme modtager patienter fra både Region Midtjylland og Vestdanmark, har mere end 450 medarbejdere og består af sengeafsnit, dagafsnit, klinikker og interventionsstuer. I Hjertesygdomme har der i 2021 været ca. 12.800 indlæggelsesforløb, heraf 4332 akutte indlæggelser på AHA. AHA AHA er et akut hjerteafsnit, hvor patientforløbene hyppigst er under 48 timer. Afsnittet råder over 19 senge. I afsnittet er ansat 40 sygeplejersker, 1 social- og sundhedsassistent og 3 faste koordinatorer, som varetager den daglige driftsplanlægning. Derudover er der i afsnittet personale med nøglefunktioner inden for forskellige kliniske områder, såvel som kolleger der varetager oplæring af nyansatte kolleger og klinisk vejledning af studerende og elever. Afsnittet har en personalegruppe med stor aldersspredning, som arbejder dynamisk og tværfagligt omkring de kritisk syge hjertepatienter. Kompetenceniveauet i AHA er højt, og der lægges vægt på tværfagligt samarbejde og på at gøre hinanden dygtigere. Der arbejdes med tildelt patientpleje og makkerpar. Bærende værdier er hjælpsomhed og samarbejde hvorfor vi lægger vægt på en kultur, hvor man hjælper hinanden, f.eks. i akutte situationer eller når nyansatte kolleger har behov for sparring. Tonen i afdelingen er professionel, men på samme tid oftest uformel. Vi efterspørger høj faglig standard med stor vægt på omsorgen for den enkelte patient.  Forskning og udvikling er en naturlig og integreret del af vores kliniske hverdag. Der lægges vægt på at udvikle sygeplejen i det daglige og i forskellige udviklingsprojekter. Et særligt fokus i Hjertesygdomme og på AUH, er at involvere patienter og pårørende. I en periode har kolleger i AHA udviklet sygeplejen for pårørende til patienter, som indlægges med hjertestop, og flere initiativer er implementeret. Flere gange om ugen er der planlagt faglige drøftelser og refleksioner. I år er AHA blevet udnævnt til hospitalets mest frugtbare afdeling. Med mange kolleger på barselsorlov har oplæring af nye kolleger været en stor del af vores dagligdag. Ledelse I Hjertesygdomme har vi tværfaglig funktionsledelse, og ledelsen af AHA foregår i tæt samarbejde med den afsnitsansvarlige overlæge. Derudover indgår man som oversygeplejerske i en velfungerende tværfaglig ledergruppe. AHA er netop flyttet i nye lokaler og i øjeblikket ses på, om dette giver anledning til nye arbejdsgange og reorganisering af patientforløb. Oversygeplejersken forventes at lede denne proces i samarbejde med den afsnitsansvarlige overlæge. Ledelsesopgaverne omfatter også opretholdelse og udbygning af samarbejdet med relevante samarbejdspartnere, herunder Fælles Akutafdeling, AUH og Præhospitalet, hvor oversygeplejersken har særligt ansvar. I øjeblikket har vi i Hjertesygdommes LMU og ledergruppen særligt fokus på rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker. Vi arbejder med udgangspunkt i Region Midtjyllands 360 graders plan for personalekapacitet. Vi har siden 2018 udviklet og implementeret sygeplejerskestillinger, som går på tværs af sengeafsnit og klinikker med henblik på at reducere vagtbelastningen i sengeafsnit. Du forventes at være en aktiv og nytænkende part i dette tværgående ledelsesarbejde. Vi lægger vægt på, at du har ledelseserfaring og kan dokumentere resultater med din ledelse som leder er tilgængelig og involverer medarbejdere og kolleger i beslutningsprocesser i tanke og handling prioriterer høj faglighed i sygeplejen og sygeplejefaglig udvikling prioriterer arbejdsmiljø og høj trivsel blandt medarbejdere tænker uddannelse af sygeplejestuderende som en kerneopgave har et stort organisatorisk blik og trives med en travl hverdag tænker tværfagligt, og har evner for og lyst til at arbejde med organisationsudvikling inddrager patienter og pårørende i et venligt og imødekommende miljø er nytænkende, dristig og kan se og udvikle muligheder. Vi tilbyder at du bliver en del af et ambitiøst fagligt fællesskab med arbejdsmiljø i særklasse en kompetent, selvstændig og imødekommende personalegruppe at du bliver en del af en velfungerende tværfaglig ledergruppe mulighed for lederudvikling. Praktiske informationer Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte cheflæge Christian Gerdes på mobil 4013 4962 eller mail: jenger@rm.dk Søg stillingen via nedenstående link. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.