Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Medicinstuderende søges til Regionspsykiatrien Horsens

  • Region Midtjylland Regionspsykiatrien Horsens
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Regionspsykiatrien Horsens søger medicinstuderende til vikariater snarest muligt og af min. 3 måneders varighed. Du skal have bestået 10. semester. Som udgangspunkt vil arbejdstiden være fuldtid (dagtid). Du bliver tilknyttet sengeafsnit O1 eller O2. O1 er et skærmet sengeafsnit med 23 senge. O2 er et lukket, intensivt sengeafsnit med 16 sengepladser samt 2 visiterede modtagelsespladser Vi tilbyder: Regionspsykiatrien Horsens er en lille afdeling, hvor du får set alle patientkategorier. Her får du kendskab til psykofarmakologisk behandling, miljøterapeutisk tilgang og neuroaffektiv udviklingspsykologi Du bliver en del af et dynamisk undervisnings– og læringsmiljø Du får mulighed for at få egne superviserede patientforløb Afdelingen er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø og samarbejde på tværs, hvor vi hjælper hinanden med at løse opgaver og give patienter de bedst mulige forløb Gode fysiske rammer og et godt vagtværelse Du vil modtage et dækkende introduktionsprogram til arbejdsopgaver og til huset, og du får tilknyttet en mentor Vi har et stort fokus på uddannelse, og derfor har vi undervisning hver onsdag fra kl. 13–15, og der vil indimellem være klinikker med patientdeltagelse. Der er mulighed for at deltage i tværfaglig samrating ud fra Hamilton– og maniskalaen. Ugen afsluttes hver fredag med korte oplæg af 15 minutters varighed. Lægerne tager på skift et spændende dilemma, case eller artikel med til drøftelse. Vi har en forventning om, at du: Kan arbejde selvstændigt under supervision Har interesse for det psykiatriske speciale Er god til at samarbejde på tværs af faggrupper Har en respektfuld kommunikation til både patienter, pårørende og kollegaer Er indstillet på at bidrage positivt til afdelingens udvikling og miljø Hvis du vil høre mere om stillingerne, skal du kontakte ledende overlæge Zywia Brouer på tlf.: 5011 7893. Deadline for ansøgning er den 14. okt. 2022. Om Regionspsykiatrien Horsens I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i klinikkerne, mens sengeafsnittene har en bred vifte af alle patientkategorier. Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende på Regionshospitalet Horsens og med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder - i alt ca. 223.000 indbyggere. Afdelingen hører organisatorisk til det psykiatriske hospital i Region Midtjylland. Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Horsens her . Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.