Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Coach med sygeplejefaglig baggrund til Kaffe Først - genopslag

  • Haderslev Kommune Sygeplejedistrikt 1, (Vojens/Gram)
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

- Et banebrydende projekt. Vil du være med til at løfte fremtidens ældrepleje til nye højder i Haderslev Kommune, og begejstres du over at coache andre til at lykkedes i arbejdet? Vil du være en af vores 2 coaches for vores nye selvstyrende tværfaglige teams? I Voksen og Sundhed i Haderslev Kommune sætter tilgangen ”Værdifuld Hverdag – hver dag” retning for, hvordan vi møder de mennesker, vi støtter og hjælper. Med ”Værdifuld Hverdag – hver dag” møder vi både borgere og kollegaer med tillid, respekt og nysgerrighed. Vi er optaget af fællesskabelse – at vi udvikler os i relationer - at det vi gør, det virker. Med projekt ”Kaffe Først – mennesket før bureaukrati” - afprøver vi aktuelt en ny og banebrydende måde at arbejde sammen med borgerne og hinanden på. Afprøvningen tager afsæt i den hollandske Buurtzorg-model. Her arbejder medarbejderne i tværfaglige selvstyrende teams, hvor målet bl.a. er at skabe større sammenhæng og kontinuitet i mødet med borgerne, suppleret af trivsel for medarbejderne, via en hverdag der blandt andet rummer en høj grad af selvstyring. Vi har i det sidste år, afprøvet en coach-model i forhold til vores første 2 teams. På baggrund af de gode erfaringer, udvider vi nu til i alt 6 teams og skal derfor bruge to coaches med sygeplejefaglig baggrund, som har interesse og kompetencer til at videreudvikle projektet sammen med os. Vi tilbyder: Et grundigt on-boarding forløb. Som en del af introduktionen til at arbejde som coach vil du blive trænet via et internt kompetencekursus, hvor du får et dybdegående kendskab til den nye organisering der er udviklet, samt din rolle som coach i en Projekt Kaffe Først kontekst. Efter træningen vil du fortsat modtage løbende supervision. Et job, hvor du bliver en del af et hold, der ønsker at sætte nye standarder for måden, vi skaber velfærd på i Danmark. Et indgående kendskab til tilgangen Værdifuld Hverdag og Buurtzorg inspireret syge- og hjemmepleje i en dansk kontekst. At du som coach får mulighed for at understøtte medarbejdere, der arbejder i mindre selvstyrende tværfaglige teams bestående af sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedshjælpere og -assistenter En stilling hvor du som coach spiller en afgørende rolle i Kaffe Først i forhold til 4 hovedområder – understøtte trivsel, understøtte læring og udvikling, understøtte teamet i selv at træffe beslutninger, understøtte stabil drift. Et tæt samarbejde både med medarbejdere i de enkelte teams og tilknyttede medarbejdere i Back Office. At du udvikler coachfunktionen – både på kort og længere sigt. At du selv kan tilrettelægge dit arbejde. Vi ønsker at: Du bidrager til at omsætte ”Værdifuld Hverdag”, strategier og mål i den daglige drift, med fokus på udvikling, sammenhængende borgerforløb, helhedspleje, god planlægning, høj kvalitet og produkt/procesudvikling. Du bidrager til at omsætte Projekt Kaffe i hverdagspraksis og udviser en helhedsorienteret tilgang til borgerforløb. Du har lyst til at understøtte medarbejderne i at lede sig selv med respekt for den enkelte og teamets modenhed. Du understøtter den personlige og faglige udvikling og trivsel og faciliterer læringsprocesser, vidensdeling og skaber passende forstyrrelser og forandringer i de teams, du coacher. Det være sig gældende for både de faste dagvagt- samt aftenvagts-teams. Du bidrager til medarbejdernes forståelser af deres teamroller. Du bistår med rolleafklaring på individuelt og fælles niveau samt i afholdelse af strategiske kompetente møder, der understøtter den fælles opgaveløsning i teamet. At du understøtter medarbejderne coachende, når samarbejde og kommunikation opleves vanskeligt. At du coacher til udvikling af den enkelte og teamets kommunikative og relationelle færdigheder Med i din rygsæk har du: Du arbejder værdibaseret og dine personlige kompetencer er præget af, at du er venlig, imødekommende, samarbejdsorienteret og god til at lytte samt sætte dig i andres sted. At du igennem en tillidsbaseret og coachende tilgang, spiller kollegaer omkring dig gode. Gerne viden og erfaring med teamsamarbejde - opbygning og igangsætning af teams og udvikling af tværfaglige teams i en lærende organisations kontekst. Du er uddannet sygeplejerske. Gerne en coach-uddannelse med fokus på coaching i organisationer, men det er ikke et krav. Du har gerne erfaringer med helhedspleje, borgernær sygepleje eller lignende. Du besidder viden og har erfaring med at arbejde i en kommunal sygepleje og/eller hjemmepleje og har kendskab til de sundhedsfaglige samarbejdsaftaler mellem regioner og Haderslev Kommune. Løn- og ansættelsesvilkår Vi vil gerne, at du kan starte 1. november 2022 eller tidligere og som udgangspunkt på 37 timer/uge. Mødested er distrikt Vojens. Ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation. Vil du vide mere? Du er meget velkommen til at kontakte distriktsleder for Sygeplejen distrikt 1 Lisbet Enevoldsen, mail: liene@haderslev.dk telefon 51 23 56 57 eller projektleder Kristine Roed Antonsen, mail: kria@haderslev.dk telefon 51 15 47 28. Læs mere om værdifuld hverdag i Haderslev Kommune. Her kan du læse mere om Haderslev Kommune. Ansøgningsfrist Send din ansøgning, CV samt bilag senest den 25. september 2022. Ansættelsessamtaler afholdes den 28. september 2022. Haderslev Kommune Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation. Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.