Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialpædagogiske vejledere til Center for Social Rehabilitering - Team ADHD og Autisme

  • Vejle Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Brænder du for at være med til at videreudvikle vores faglige og pædagogiske tilbud til unge voksne med ADHD eller ASF med afsæt i borgernes potentiale? Så er du måske vores nye kollega! Om jobbet Vi er en specialiseret afdeling med 18 medarbejdere, der søger to nye kollegaer. Vi arbejder tværfagligt med høj faglighed og engagement, hvor der tages et stort ansvar for at løse kerneopgaven og sikre den bedste vejledning til borgerne. Vi brænder for at gøre en forskel for unge/voksne med ADHD, ASF og dobbeltdiagnoser, herunder også misbrug. Der er mulighed for tilrettelæggelse af egen arbejdsdag med skiftende arbejdstider – under hensyntagen til borgerens indsatsplan og behov. På nuværende tidspunkt er der ingen weekendarbejde i team ADHD/ASF. Vi udfører opgaven i tæt samarbejde med Myndighed og borgerens øvrige netværk. Borgeren bevilges støtte ud fra § 85. Vi arbejder målrettet med dokumentation, indsatsmål og delmål. Vi arbejder med både individuel vejledning og læringsforløb i grupper af 4-12 personer. Vi arbejder med meningsfulde fællesskaber, relevante netværk, egenomsorg, struktur, forudsigelighed og rehabilitering. Vi har fokus på, hvordan vi kan udbygge allerede gode erfaringer gennem et fagligt fokus på bl.a. natur, bevægelse, bæredygtighed og fysisk og mental sundhed, og vi er optaget af, hvordan den nyeste velfærdsteknologi kan blive en stadig større del af vores pædagogiske praksis. De ledige stillinger er placeret i Center for Social Rehabilitering afdeling ADHD og ASF, Gulkrog 1-3, 7100 Vejle. Der er tale om to halvårlige vikariater på 37 timer med tiltrædelse senest d. 1. november 2022. Vi forventer, at du: har en videregående pædagogisk eller socialfaglig uddannelse har interesse inden for socialpædagogisk arbejde har gerne ADHD- og autismeerfaring, herunder kendskab til komorbiditet og misbrug har et stærkt socialfaglig fundament, en anderkendende tilgang og spiller sammen på tværs kan arbejde med den rehabiliterende tilgang, således borgeren opnår mestring af eget liv kan arbejde med fagligt fokus, struktur, forudsigelighed, udvikling, progression og mål i samarbejde med borgeren, samt dokumentation af dette kan udvikle/anvende kreative metoder og støttesystemer tilpasset borgerens behov trives med at arbejde fleksibelt, selvstændigt og tage ansvar for egne og fælles beslutninger i en stor organisation i udvikling kan agere i mange forskelligartede samarbejdsrelationer bidrager til vores gode arbejdsmiljø med humor og engagement har gerne kørekort. Der køres i centrets egne biler Vi tilbyder dig: faglige udfordringer og mulighed for indflydelse på udvikling af afdelingen. Vi vægter tydelighed og gennemsigtighed en visionær organisation i udvikling en organisation, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø fastlagt intern faglig sparring, samt ekstern supervision en arbejdsplads hvor faglighed, dialog, humor og begejstring er en stor del af hverdagen Kan du matche ovenstående punkter, ser vi frem til at se din ansøgning. Om os CSR er en del af Social & Psykiatri, som organisatorisk er placeret i Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune. Der er ca. 300 ansatte i centret. CSR er Vejle Kommunes tilbud til borgere, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Centrets hovedopgaver er: at give støtte, hjælp, omsorg og genoptræning til borgere efter SEL § 85 og §82. Støtten foregår i Papirfabrikken, i Sundhedscenter Vejle, centrets øvrige lokaler rundt i kommunen, borgernes hjem eller hvor medarbejderne aftaler at mødes med borgerne. Støtten kan foregå individuelt eller i grupper at skabe meningsfulde aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104, hvor borgerne kan henvende sig direkte og møde andre ligestillede at opsøge og give hjælp og støtte til borgere med særlige sociale problemer, herunder borgere som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, SEL § 99 at tilbyde sundhedsscreening til alle borgere, der modtager et tilbud i centret at løse mentoropgaver for jobcentret at ansætte medarbejdere i ledsagerordningen efter SEL § 97 og Hjælperordningen efter SEL § 94 at administrere/udbetale plejeorlov, SEL §§ 118 & 119-120 Medarbejderne har primært en pædagogisk, socialfaglig eller en sundhedsuddannelse. Derudover er der administrative medarbejdere og et afdelingslederteam. Medarbejderne er specialiserede i afdelinger inden for ADHD/ASF, erhvervet hjerneskadede, spiseforstyrrelser, opsøgende sygepleje, psykiatri og udviklingshæmning. Ansættelsesvilkår Stillingen er 37 timer med tiltrædelse d. 1. november 2022 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn. Flere oplysninger Der afholdes samtaler onsdag d. 28. september 2022. Ansøgere, der ikke er kaldt til samtale, vil få skriftligt afslag efter afsluttet ansættelsesproces. Har du spørgsmål til stillingen, kontakt venligst fagligleder Sara Damgaard på sadan@vejle.dk eller tlf. 24 28 34 89 Ansøgningsfrist Torsdag d. 22. september 2022. Straffeattest Der indhentes straffe- og børneattest. Send din ansøgning Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.