Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Faglig koordinator til Sundhedsplejen

  • Kolding Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Brænder du for både at udvikle og sikre vedvarende implementering af nye tiltag, så er en nyoprettet kombineret stilling som faglig koordinator og småbørnssundhedsplejerske måske noget for dig? For os er det nemlig vigtigt, at vi hele tiden ikke bare er ajour, men også gerne på forkant med den faglige udvikling af Sundhedsplejen. Arbejdssted: Sundhedsplejen Kolding Arbejdstid: 37 timer Ansættelsestidspunkt: 01.11.22 eller efter aftale Sundhedsplejen i Kolding Kommune Sundhedsplejen har ansat 31 medarbejdere, hvor der er både sundhedsplejersker, en planlæggende sundhedsplejerske, en koordinator for Glade Børn, en ernæringsvejleder, en administrativ medarbejder, en leder og snart også en faglig koordinator. Vi er organiseret i fire mindre teams for at sikre, der er tid og rum for sparring og faglige drøftelser. Vi har i Sundhedsplejen har en lang række forskellige tilbud til forældre, som tager udgangspunkt i, at vi styrker forældre og børn til selv at varetage deres udvikling og sundhed. Vores indsats sker altid med udgangspunkt i den enkelte families egne ressourcer og muligheder. Sundhedsplejen er organiseret i Børne- og Uddannelsesforvaltningen og vi bor i Sundhedscenter Kolding . Hvad er vi optaget af: Vi lægger stor vægt på en grundig introduktion til nye kollegaer, ligesom vi vægter at styrke den daglige tværfaglige indsats for at sikre, at der er både sammenhæng og rette kompetencer i vores mange forskellige tilbud både i Sundhedsplejen og sammen med vores tværfaglige samarbejdspartnere. I relation til den faglige udvikling er vi optaget af flere ting. Alle småbørnssundhedsplejersker er netop blevet uddannet i NBO. Vi er interventionskommune i projektet Amning – en god start sammen. Og så er vi optaget af vores Ligevægts tilgang , som ikke kun er i skolesundhedsplejen, men mere og mere i alt hvad vi laver. Koordinator/Sundhedsplejerske i Kolding Kommune: Stillingen er på fuldtid, hvoraf lidt over halvdelen er til koordinerede udviklingsopgaver, mens den øvrige tid er til opgaver som sundhedsplejerske. Som vores nye kollega er du er selvfølgelig uddannet sundhedsplejerske, og du har lyst til at blive en del af vores fællesskab og sammen med os brænde for at gøre en forskel for nye familier og skolebørn i Kolding Kommune. Vi er en arbejdsplads med høj faglig udvikling, sådan at vi hele tiden kan tilbyde en bred vifte af relevante tilbud til familier i Kolding Kommune. For os er det vigtigt, at vi hele tiden ikke bare er ajour, men også gerne på forkant med den faglige udvikling af Sundhedsplejen. Derfor kan vi også tilbyde dig en arbejdsplads, hvor vi ser muligheder frem for begrænsninger, og hvor vi sætter en ære i at være på faglig forkant. Som koordinator vil du få en vigtig opgave i at være nysgerrig på, hvordan vi arbejder bredt med Sundhedsplejen sådan, at der hele tiden er fokus på udvikling af kerneopgaven. Det kræver, at du er god til både implementerings- og udviklingsprocesser, for du vil få til opgave at være tovholder på blandt andet vores interne prøvehandlinger og andre udviklingstiltag, sådan vi sikrer både fremdrift og succesfuld implementering. Helt konkret kommer du til at stå i spidsen for at implementere NBO og sikre, at familierne mærker dette kompetenceløft. Ligesom du kommer til at stå i spidsen for implementering af de tiltag som Amning – en god start sammen peger på, når projektet afsluttes. Du vil også få en vigtig opgave i den vedvarende implementering af Ligevægt samt de grene af side projekter, som tilgangen til Ligevægt hele tiden afføder. Du kommer til at arbejde i et tæt samarbejde med vores leder og den planlæggende sundhedsplejerske. Vi forventer, du er arbejder selvstændigt og fleksibelt, mens du skaber dig overblik gennem struktur, planlægning og prioritering. Du er en dygtig kommunikator, der skaber gode arbejdsrelationer i både Sundhedsplejen, men også til vores forskellige interne og eksterne samarbejdspartnere. Det er vigtigt for os, at vi hele tiden styrker den daglige tværfaglige indsats og sikrer sammenhæng i vores mange forskellige tilbud. For at lykkes som koordinator forventer vi, at enten har du eller har lyst til at til tage en uddannelse inden for projektledelse eller designprocesser. Vi kan også tilbyde et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til forskellighed og særlige faglige interesser. Vi er meget optaget af at hjælpe hinanden på kryds og tværs for at gøre det bedst muligt både for familierne og kollegaerne. Borgerens centrum og Selvværd og Sammenhæng I Sundhedsplejen arbejder vi ud fra Borgerens Centrum, som er Kolding Kommunes fælles tilgang til opgaveløsningen. Kernen i Borgerens Centrum er, at vi er nysgerrige og skaber en åben, reflekterende og diskuterende kultur, hvor der er plads til forskelle og uenigheder. I Kolding Kommune har vi høje ambitioner for alle børn og unge. Det kommer bl.a. til udtryk i vores fire politiske ambitioner, som blev vedtaget i efteråret 2020: Lige muligheder Fællesskab og relationer Læring og trivsel Fælles børne- og ungesyn Hvis du vil vide mere Her kan du læse mere om Sundhedsplejen og det Fælles børne- og ungesyn Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst efter principperne om lokal løndannelse, samt ansøgers kvalifikationer. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til: Du er velkommen til at kontakte leder af Sundhedsplejen, Louise Mønsted på telefon 2179 6473 eller Hanne Ballisager på telefon 7979 7295. Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg". Ansøgningsfrist: 22.09.22 Ansættelsessamtaler: Vi forventer at holde 1. samtale den 26.09.22 og evt. 2. samtale 28.09.22 Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.