Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Bioanalytiker til Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg. Bioanalytikerstuderende, der er færdiguddannet til februar 2023, opfordres også til at søge stillingerne!

  • Region Midtjylland Fysiologi
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

En fuldtidsstilling og et barselvikariat på 1 år, som Bioanalytiker ved Hospitalsenhed Midt, Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse fra den 1. december 2022 eller snarest herefter. Stillingen er vagtfri. Om afdelingen Fysiologisk Klinik varetager et bredt udsnit af undersøgelsestyper inden for specialet, såvel inden for den klassiske fysiologi som inden for nuklearmedicin herunder PET. Således varetager afdelingen ultralydsundersøgelser af kar, lever- og nyrevene kateterisationer, diverse lungefunktionsundersøgelser, måling af blodtryk i fødder og hænder, døgnblodtryksmåling etc. Assistance ved organkateterisationer udføres af sygeplejersker, mens ultralydsundersøgelserne af kar primært varetages af bioanalytikere efter længerevarende oplæring. Øvrige undersøgelser foretages ligeværdigt af bioanalytikere og sygeplejersker. Foruden de klinisk fysiologiske undersøgelser foretages stort set samtlige nuklearmedicinske herunder diverse SPECT/CT og PET/CT undersøgelser, inklusiv rubidium hjerte undersøgelser, samt radioiodbehandlinger. Endelig udfører Fysiologisk Klinik DEXA scanninger (osteoporose) for Region Midtjylland. Afdelingen deltager i uddannelsen af læger, bioanalytikere, radiografer og sekretærer. Om stillingen Vi kan tilbyde et spændende job med alsidige udfordringer, tværfagligt samarbejde og tæt patientkontakt. Kendskab til specialet er en fordel, men ingen betingelse, da oplæring vil finde sted. Det vil være en fordel, hvis ansøgeren har kendskab til computere og flair for samt lyst til at arbejde med teknik. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren er fleksibel, således at arbejdsopgaverne kan veksle fra dag til dag. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Fysiologisk Klinik. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Ledende overlæge, dr.med. Jan Abrahamsen på telefon 7844 3355. Afdelingsbioanalytiker Rikke Duus Petersen på telefon 7844 3360. Din ansøgning Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 20. oktober. 2022 . Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.