Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent

  • Region Midtjylland Hjertemedicinsk sengeafsnit
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Social- og sundhedsassistent med hjertet på rette sted søges til Hjertemedicinsk Sengeafsnit, Regionshospitalet Horsens Vi søger en ny kollega til en fast stilling i et spændende speciale med enestående kolleger og gode arbejdstider, herunder weekendarbejde hver 4. weekend. Er det mon dig? Hvem er vi? Vi er et akut hjertemedicinsk sengeafsnit med et stort flow af både ambulante, planlagte og akutte voksne hjertepatienter. Vi er en stor personalegruppe bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer samt en køkkenassistent. Derudover har mange læger, terapeuter, serviceassistenter og elever / studerende også deres daglige gang hos os, og vi vægter det tværfaglige samarbejde højt. Vi er alle dedikerede medarbejdere med et stort engagement, som ud over vores faglighed vægter et godt arbejdsmiljø med plads til alle, og hvor vi lytter til og har omsorg for både patienter, pårørende og hinanden. Vi søger en kollega, som: Vil gå helhjertet ind i opgaven for at kunne give både patienter og pårørende oplevelsen af, at de har lagt hjertet i de rette hænder. Har gode samarbejdsevner. Trives i en omskiftelig og travl hverdag. Er nysgerrig og opsøgende. Er nyuddannet, har masser af erfaring eller alt derimellem – erfaring er ikke altafgørende for os, da vi vægter den rette personlighed højere. Hvorfor søge hos os?: Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram, som tilpasses dine kompetencer og ønsker, samt løbende oplæring og undervisning i specialet. Vi prioriterer, at alle – uanset faggruppe - har mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig. Du får dedikerede kollegaer med et stort engagement og et højt fagligt niveau i en hverdag, hvor der altid er plads til spørgsmål og undren samt erfarne kolleger at sparre med. Vi har et godt arbejdsmiljø med plads til alle, og hvor vi lytter til og har omsorg for både patienter, pårørende og hinanden. Vi prioriterer, at de bløde værdier og god kommunikation skinner igennem i vores arbejde. Vi vægter stor indflydelse på arbejdsplanen, da vi prioriterer at give plads til både familie- og privatliv. Om jobbet: Arbejdsopgaverne består i starten af: plejeopgaver, herunder hjælp til personlig hygiejne, TOKS, ernæring, forflytninger mm. observation af akutte patienter i samarbejde med sygeplejerskerne planlægning af udskrivelser med kontakt til hjemmeplejen og medicindosering mm. Når det kardiologiske fundament er på plads, tilbydes du oplæring i: Vores ambulante hjerteklinik, herunder påsætning af hjemme-hjerteovervågning, arbejds-EKG (cykeltest) samt DC-konvertering (kontrolleret stød gennem brystkassen for at genoprette normal hjerterytme) Modtagelse af akutte patienter IV medicinering Stuegangsfunktionen Timeantallet for stillingen ligger på 37 timer ugentligt. 6-8 aften- og / eller nattevagter på 4 uger – resten er dagvagter. Vi tilstræber at arbejde i 2-holdsskift, dvs. at vi ud over dagvagter har enten aften- eller nattevagter efter ønske. Ved spørgsmål til stillingen kontaktes oversygeplejerske Kirsten Løth Lysdahl på tlf. 78 42 67 80. Ansøgningsfrist d. 23.09.22. Samtaler afvikles d. 27.09.22. Ansøgning sendes elektronisk via nedenstående link. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.