Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistenter

  • Kerteminde Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Fjordly Plejehjem søger 2 fagligt stærke og hjertevarme social og sundhedsassistenter – fast aftenvagt. Timetallet kan du selv have indflydelse på - 28 timer. På Fjordly Plejehjem arbejder vi for, at Fjordly er et godt, trygt og hjemligt sted at bo ud fra, at: livet leves, så længe vi lever styrke beboerens evne til at tage bedst muligt vare på sig selv fremme beboerens oplevelse af liv, sundhed, udvikling og værdighed - dette altid sker i samarbejde med borgeren og fællesskabet omkring os beboere og pårørende oplever sig inddraget, informeret, velkomne samt ser sig som en del af hverdagslivet på Fjordly Plejehjem. På Fjordly arbejder vi for, at det er et godt og trygt sted at arbejde med mulighed for faglig udvikling, hvor vi: arbejder værdibaseret ud fra værdierne Kvalitet, Nærvær, Udvikling og Trivsel arbejder sammen i et fællesskab, både på Fjordly Plejehjem og på tværs i kommunen anvender vores ressourcer og kompetencer optimalt medarbejderne har kompetencer til at træffe beslutninger tæt på og sammen med beboerne og pårørende. Som social- og sundhedsasistent på Fjordly Plejehjem vil du: Få mulighed for at vokse og bruge dine sundhedsfaglige og sociale kompetencer. Dagligt arbejde med tidlig opsporing. Tre gange om ugen har vi triage møder, hvor der er stort fokus på at videredelegere sundhedsfaglige opgaver til dig som social- og sundhedsassistent, og hvor du har frihed under ansvar. Du står ikke alene, du vil få støtte og oplæring fra vores to dygtige centersygeplejersker. Vores dokumentationssystem er Nexus, hvor til du kan få støtte af vores superbruger. Hver 14. dag opleve besøg af vores huslæge. 4 gange om året deltage i beboerkonference, hvor vi sammen drøfter beboerens trivsel; vi arbejder med Tom Kitwoods "blomsten" og demensligningen. Med afsæt i drøftelserne beslutter vi, hvordan vi med fælles fodslag bedst kan støtte den enkelte beboer til at opnå den bedst tænkelige hverdag. Er det noget for dig? Er du interesseret i en hverdag i selskab med fantastiske fagligt dygtige kollegaer, der brænder for deres fag og vores 64 beboere, så er det på Fjordly, du skal have din fremtidige arbejdsplads. På Fjordly vil du komme til at vokse som social- og sundhedsassistent med fagligt stort ansvarsområde. Du vil få høj grad af indflydelse, og du vil være med til at få indflydelse på at skabe vores traditioner og bidrage til en stærk faglig og kærlig kultur. Fleksibiliteten i forhold til arbejdstid, timeantal og vagtlag er stor, og vi imødekommer gerne dine ønsker, hvis du er den medarbejder, vi søger. Din ansøgning må gerne være kort, vi vil hellere have en snak med dig her hos os. Vi holder samtaler løbende, så tøv ikke med at sende et par ord om dig selv. For at sende din ansøgning, senest 25. september, skal du klikke på knappen "Send ansøgning". Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os: Centerleder Bodil Hellum på 65152055/21387785 eller teamleder Pernille Svendsen 65152050/24859858. Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.