Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vil du være vores nye medarbejder i Simulationscenteret på OUH?

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Er du f.eks sygeplejerske, paramediciner, ambulancebehandler eller jordemoder med lyst til læring, udvikling og uddannelse, så er du måske den vi søger til vores Simulationscenter (SimC) på OUH. Da en af vores gode kollegaer skal på ét års orlov, har vi brug for dig til at varetage opgaver indenfor formidling, undervisning og planlægning af diverse kurser, der understøtter sundhedspersonalets kompetencer i de kliniske afdelinger. Vi arbejder ud fra OUHs Patientpyramide, hvilket betyder, at vi vil styrke den sundhedsfaglige efter- og videreuddannelse af læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale. I det daglige arbejder vi med medicinsk simulation som læringsmetode, samt praktisk- og teknisk avanceret færdighedstræning. Træningen foregår i vores egne lokaler i Odense og Svendborg, samt ude i de kliniske afdelinger. Vi har også enkelte projekter, hvor vi i samarbejder med sundhedspersonalet i kommunerne. Vi vil skabe de bedste rammer for kursister og undervisere, i et miljø præget af engagement, respekt, faglighed og professionalisme. Det er vigtigt for os at arbejde med debriefing og feedback, da det medvirker til en øget patientsikkerhed og en positiv læringskurve for kursisterne. Vi lægger vægt på, at vores aktiviteter er baseret på både evidensbaseret teori, praktisk viden og færdigheder. Om stillingen I SimC vil du skulle fungere som koordinator, administrator og underviser i samarbejde med centerets øvrige medarbejdere både i Odense og Svendborg. Dine opgaver vil være at facilitere kurser i SimC, instruktion af kursister i procedure- eller færdighedstræning, styre patientsimulatorer, facilitere teamtræning, sikre kursusafvikling og sikre en fortsat udvikling af simulationscenterets kursusudbud. Derfor søger vi en kollega med bred klinisk erfaring, gerne indenfor børneområdet, samt gode kommunikative færdigheder, da formidling er en stor del af arbejdet. Der vil være administrative opgaver, der skal varetages, f.eks. oprettelse af kurser i Plan2learn, bestilling af forplejning samt generel koordinering af opgaver med interne og eksterne samarbejdspartnere. I stillingen vil du forventelig skulle være tilknyttet en klinisk afdeling i en del af din ansættelsesnorm. SimC tilbyder •    Et engageret, dynamisk og kreativt miljø, hvor du både skal være selvstændig og kunne indgå i et team. •    En spændende og udfordrende hverdag, hvor du har mulighed for at udvikle dine faglige- og personlige kompetencer inden for læring, udvikling og kursusafvikling. •    Arbejdsopgaver der er dynamiske og varierer i løbet af ugen. •    En mulighed for at være med til at udvikle SimC og sætte præg på den fremtidige uddannelse af sundhedspersonale. •    En mulighed for at støtte op om SimCs igangværende og kommende forskningsprojekter. •    Et job med mulighed for fleksibel arbejdstid i løbet af ugen, samt mulighed for hjemmearbejdsdage afhængigt af opgaver. •    Et to-ugers introduktionsprogram efterfulgt af tilknytning til en mentor i SimC. Dine kvalifikationer •    Du har bred klinisk erfaring, gerne indenfor børneområdet (dog ikke et krav). •    Du har erfaring med læring, udvikling eller uddannelse i klinikken. •    Det er en fordel hvis du har efteruddannelse på diplom- master- elle kandidatniveau inden for læring og udvikling. •    Det er en fordel, hvis du er uddannet instruktør eller har arbejdet med facilitering og debriefing. •    Du er i stand til at arbejde selvstændigt og er samtidig fleksibel og teamorienteret. •    Du er en stærk kommunikator både mundtligt og skriftligt. •    Du er omhyggelig, har en systematisk tilgang til opgaverne, men kan være innovativ og kreativ. Erfaring med projektledelse er en fordel. •    Du er serviceminded og indstillet på at løse de daglige opgaver, der sikrer en stabil drift af SimC. •    Du kan trives i en hverdag, hvor der kan være mange bolde i luften. •    Det er en fordel, hvis du har flair for teknik og IT. Hvem er vi? Klinisk Udvikling (KLU) på OUH består af tre funktionsområder: Kvalitet & Patientsamarbejde, Innovation & MTV, Uddannelse & Kompetenceudvikling samt centrene for Klinisk Epidemiologi (CKE), Center for Forskning i Patientkommunikation (CFPK), Center for Innovativ Medicinsk teknologi (CIMT), Centre for Artificial Intelligence (CAI-X) og Centre for Clinical Robotics (CCR), Simulation (SimC) og Lægers Videreuddannelse (CLV). Klinisk Udvikling understøtter de kliniske afdelinger på OUH, så de kan løfte de patientnære opgaver bedst muligt. Vi løser mange forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Klinisk Udvikling er også ansvarlig for koordineringen af uddannelsesaktiviteter på OUH og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner på Fyn. Stillingen er placeret i Simulation. OUH er en stor uddannelsesorganisation, som ud over lægers og andet sundhedspersonales videre- og efteruddannelse varetager uddannelsesforpligtigelsen i 24 forskellige grunduddannelser. OUH er et af de største uddannelsessteder på Fyn med godt 3.000 under uddannelse. Det samlede uddannelsesområde understøttes af stabsafdelingen Klinisk Udvikling, hvor funktionsområdet Uddannelse og Kompetenceudvikling, herunder Center for Lægelig Videreuddannelse (CLV), er placeret. I området er også OUHs simulationscenter placeret. Uddannelse & Kompetenceudvikling har ansvaret for at sikre opfyldelsen af OUH’s forpligtelser inden for uddannelsesområdet. OUH er et af de største uddannelsessteder på Fyn med godt 3.000 under uddannelse. Uddannelse og Kompetence er med til at sikre kvaliteten af grunduddannelser på OUH. Det sker i tæt samarbejde de enkelte uddannelsesinstitutioner.  Vi består af fire enheder: Uddannelse og Kompetence, Center for Lægers Videreuddannelse (CLV), Simulationscentret på OUH (SimC) samt Efteruddannelse: Uddannelse & Kompetenceudvikling varetager administrative, udviklende, koordinerende og pædagogiske opgaver i forhold til bioanalytikeruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen, lægesekretæruddannelsen og ernæringsuddannelser m.fl. Derudover arbejdes der med kompetenceudvikling af plejepersonalet. CLV har ansvaret for koordinering og udvikling af den lægelige videreuddannelse på OUH i tæt samarbejde med direktionen, de lægelige videreuddannelsesråd på OUH og de uddannelsesansvarlige overlæger. SimC er OUH’s enhed for medicinsk simulation, avanceret teknisk træning og færdighedstræning af læger. Efteruddannelse varetager koordinering og udvikling inden for efteruddannelse af læger og andet sundhedsfagligt personale på OUH. Trivsel og udvikling Stabsafdelingen KLU lægger vægt på at opmuntre medarbejderne til at komme med forslag til, hvordan vi kan optimere arbejdsgange, styrke samarbejdet eller forbedre den enkeltes trivsel og udviklingsmuligheder. Samarbejdet foregår i et miljø præget af tillid, respekt, ordentlighed og en god omgangstone. Om OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 7,1 mia. kr., ca. 100.000 årlige indlæggelser og over 1 mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø. OUH er både det fynske sygehus og modtager samtidig patienter fra hele regionen. Det giver et optageområde, der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for specialiseret behandling inden for en række områder. Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er på 30 timer ugentlig. Ansættelse sker efter gældende overenskomst med den relevante forhandlingsberettigede organisation. OUH benytter prøvetid jævnfør gældende praksis for Region Syddanmark. Ansættelsesstart 1. november  2022 Yderligere oplysninger Du er meget velkommen til at kontakte uddannelseschef Karin Albjerg på tlf. 3016 8251 for yderligere oplysninger og/eller med henblik på at aftale et besøg i SimC inden ansøgningsfristen. Din ansøgning Din motiverede ansøgning og CV skal være os i hænde senest den 22. september 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. september 2022