Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oversygeplejerske til Hjertesygdomme Ambulatorium Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Da vores oversygeplejerske gennem mange år, har ønsket at prioritere sin tid anderledes, har du nu en sjælden udbudt mulighed for at blive leder for en kompetent , stabil og udviklingsorienteret medarbejdergruppe. Hvis du vil os, er vi klar fra 1. december 2022 eller efter aftale. Ambulatoriet siger: ” Vi sætter en ære i at udføre excellent sygpleje og behandling, at se muligheder i fællesskab og VIL at de patienter der kommer til os, får en god og sikker oplevelse. Vi drømmer derfor om at vores nye leder brænder for at støtte og stimulere den faglige udvikling, den excellente sygepleje og vores trivsel, for at vi i samarbejde og fællesskab kan sætte patienterne først. Vi tænker ikke nødvendigvis at hjertemedicinsk erfaring er afgørende, det kan være en fordel, men ellers har vi helt styr på den del. Det er til gengæld vigtigt, at du har drivkraften til at ville noget med din ledelse, at du kan li de daglige driftsopgaver, at du kan se detaljer og helheder (den enkelte og gruppen) og at du vil noget med sygeplejen .” Afdelingen og opgaven som oversygeplejerske: Hjertesygdomme SLB består af 4 afsnit, 2 sengeafdelinger og 2 ambulatorier, fordelt på Vejle og Kolding Sygehus. Der er fælles afdelingsledelse og et tæt og værdifuldt samarbejde på tværs. Vi er en dynamisk og velfungerende afdeling, med et stærkt tværfagligt fokus på at tilbyde vores patienter og deres familie excellent sygepleje og behandling. I ambulatoriet har vi en omfattende aktivitet. Vi ser mange patienter hver dag til forskellige undersøgelser og behandlinger. Vi foretager blandt andet KAG-us, paceimplantationer - og test, arbejdstest, EKKO-kardiografi, Hjerte-CT og-  MR, vippelejetest, påsætning og analyse af Holter. Afvikling af aktiviteten kræver står bevågenhed på planlægning af dagens programmer og da der også kommer akutte patienter i både KAG og Pacefunktionen, kalder det på evnen og lysten til at se muligheder og finde løsninger.  Vi arbejder i teams med stor grad af selvstændighed og på den baggrund har vi sygeplejeklinikker i blandt andet Hjertesvigt, Rehabilitering, Arvelige hjertesygdomme, Lipid og kontrol efter ablationer. Ligeledes er vi en del af AK-center Lillebælt sammen med kollegaer i Kolding. Hos os er det også sygeplejersker der indkalder og booker patienterne. Vi arbejder i teams, hvor der er stor grad af selvstændighed i udførelsen af de enkelte arbejdsopgaver. I ambulatoriet arbejder sygeplejersker og lægesekretærer , som du alle bliver leder for . Sygeplejerskerne arbejder i vagter i sengeafdelingen og der er i flere sygeplejeklinikker og i sekretærgruppen et udviklings - og drift samarbejde med kollegaerne på Kolding matriklen. I ambulatoriet er der samarbejde med mange læger, både seniorer og yngre læger og da vi værdsætter det stærke samarbejde på tværs af fagligheder, afsnit og matrikler, er det også en del af dit fokus at være medansvarlig for fungerer. Det kan du forvente af os: Du vil komme til en afdeling, der er kendetegnet ved høj faglig kvalitet,  høj patient - og medarbejdertilfredshed og et stærkt tværfagligt samarbejde. Du vil møde spændende udfordringer, dage der aldrig er ens , og en dedikeret og faglig dygtig medarbejdergruppe som har lyst til udvikling og som alle brænder for at yde sit bedste for patienterne, samarbejdet og arbejdsmiljøjet. Vi lægger vægt på en værdibaseret tilgang og ledelsesform og arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdier: R esultater, O rdentlighed, S amarbejde og E xcellence. Ligeledes arbejder vi eksplicit og på strategisk niveau med implementering af Excellent Sygepleje som Tænkehorisont. En indsats vi i Hjertesygdomme er kommet rigtig godt i gang med og som betyder kontinuerlig og fastlagt undervisning i sygeplejeteorier og planlagte refleksionsseancer – så vi mener det, når vi siger vi sætter sygeplejen på dagsorden. Vi vil godt forstyrres, så vi har brug for dine nye inputs, nysgerrige spørgsmål og andre måder at se verden på. Vi er overbeviste om at en positiv, engageret og humoristisk tilgang er måden, hvorpå relationer dannes, tillid opnås og resultater skabes. Vi tilbyder dig ledelse og opbakning tæt på, gode muligheder for udvikling i din ledelse og dine opgaver og en plads i en velfungerende ledergruppe. Om dig: Du er fokuseret på mål og mening gennem individuel og tværfaglig indlevelse og du er stærk på det relationelle og god til at få følgeskab. Du har en afsmittende virkelyst og energi , er tydelig over for medarbejderne omkring afsnittets mål og ambitioner og du skaber rum for inspiration og udvikling . Du har nemt ved at få overblik over daglige opgaver og udfordringer, trives med mange bolde i luften og god til at se muligheder og løsninger. Du er god til at danne netværk og gennem det promovere og sætter afdelingen på landkortet. Samtidig er du bevidst om din rolle og position som leder og du tør tage beslutninger og tage del i svære situationer, som kræver konstruktiv handling . Du er loyal over for organisationen og bidrager med din erfaring og viden i ledergruppen . Vi ønsker os en profil, som kan sige ja til flere af disse ting: Lyst til og talent for ledelse , og gerne ledererfaring fra l i gnende stilling Evne til at bevare overblik og se muligheder i komplekse opgaver Lederuddannelse på diplom eller masterniveau, eller lyst til at tilegne sig ledelsesmæssig uddannelse Stærk i at udføre, formidle og udvikle sygeplejen - gerne med en teoretisk og praktisk ballast Gode kommunikations- og samarbejdsevner på tværs af faggrupper og enheder Evne til at skabe følgeskab, arbejdsglæde og glæde Personlig gennemslagskraft , engagement og parathed til person li g og faglig udvikling Onboarding Det er vigtigt for os, at du hurtigt føler dig som en del af holdet og får mulighed for at bruge dine talenter og potentialer, således at du oplever trivsel og derigennem føler dig kompetent til at løse dine opgaver. Vi arbejder bevidst og systematisk med onboarding som blandt andet indeholder: potentialesamtale, mentorordning og systematisk arbejde med kompetenceudvikling. Sygehus Lillebælt har ligeledes et struktureret introduktions- og kompetenceudviklingsforløb for funktionsledere. Ambulatoriet har lige nu en souschef, som er godt inde i daglig drift og vil være din særlige støtte i at komme ind i afdelingen på en god måde. Da ambulatorie og sengeafsnit arbejder tæt sammen i hverdagen, får du tæt samarbejde og sparring med erfaren oversygeplejerske fra sengeafdelingen. Derudover er der i ambulatoriet 5 specialeansvarlige sygeplejersker, en klinisk vejleder, en elevansvarlig sekretær, en ambulatorieansvarlig overlæge og selvfølgelig en masse ansvarsbevidste og erfarne medarbejdere, som alle står klar til at hjælpe dig godt i gang. På tværs i Hjertesygdomme har vi to kliniske sygeplejespecialister, en klinisk uddannelses – og læringsspecialist og to praktik- og uddannelsesansvarlige sygeplejersker . Såfremt du ønsker stillingen uddybet kan du rette henvendelse til Chefsygeplejerske Anette Nissen Sørensen. Telefon 2367 1344/ anette.nissen.soerensen@rsyd.dk Løn- og ansættelse Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende faglig overenskomst. Ansættelsesstart den 1. december 2022 eller efter aftale. Ansøgningsfrist og rekrutteringsprocessen Ansøgningsfristen er 26. oktober 2022 Der planlægges to runder samtaler samt evt. personlighedstest mellem samtalerne. 1.samtaler 8.11 og 2.samtaler 21.november