Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kontaktperson med social- eller sundhedsfaglig baggrund til Orienten

  • Københavns Kommune Orienten
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Botilbuddet Orienten er en del af Center for Unge og Midlertidig Botilbud (CUMB), som er et af fire specialiserede centre i Københavns Kommunes Socialpsykiatri. Vi søger fra 1. november 2022 eller hurtigst muligt derefter en kontaktperson med enten social- eller sundhedsfaglig baggrund. Orienten et midlertidigt botilbud efter Serviceloven §107 som ligger i Nordhavn-kvarteret og er et opgangsfællesskab for 11 sårbare unge i alderen 18-35 år. Alle de unges liv er præget af psykosociale problemstillinger, og nogle af de unge har også et forbrug af forskellige rusmidler. Vores udgangspunkt er recovery og rehabilitering, og vi arbejder ud fra at kunne skabe en ramme, der kan rumme de unges udfordringer og samtidigt understøtte den enkeltes udvikling. De unge har forskellige individuelle problematikker, men fælles for dem alle er, at de hver især har ressourcer, som vi skal være med til at støtte op om. Vi har en ligeværdig tilgang til de unge, og vi opfatter relationen, som en afgørende forudsætning for at kunne understøtte de unge menneskers udvikling. Opgaverne som kontaktperson er bl.a. relations arbejde, daglig dokumentation, medicinhåndtering, ADL-opgaver, som fx støtte til indkøb og rengøring samt koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere Vi arbejder løbende med faglig refleksion, undervisning i relevante tematikker samt metodeudvikling og pædagogisk strategi. Vi arbejder ud fra DAT og LA2 samt den anerkendende tilgang. Derudover er vi et uddannelsessted for både elever og studerende. Vi ønsker, at du Har erfaring fra arbejdet med målgruppen Er fleksibel, pligtopfyldende og evner at motivere dine omgivelser Har IT kundskaber og er vant til at dokumentere praksis Har højt refleksionsniveau, et positivt livssyn, samt god humor Har medicinkompetencer eller er indstillet på at komme på kursus Vi kan tilbyde En arbejdsplads med et højt ambitionsniveau, god trivsel og lavt sygefravær. Faglige udviklings- og uddannelsesmuligheder Gode muligheder for at præge vores fælles faglighed Faglig supervision ved ekstern psykolog Et botilbud, hvor vi både tør stille krav til de unge og hinanden, og hvor vi har fælles fodslag, samtidig med mulighed for individuel planlægning Stillingen er på 37 timer ugentligt, hvor arbejdstiden ligger mellem kl. 7-23.30. Der er tale om skiftende dag- og aftenvagter, samt weekendarbejde hver 3. weekend. Ønskes yderligere oplysninger om stillingen, kan afdelingsleder Marie Jacobsen kontaktes på 2331 9428. Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis. Søg via linket senest fredag den 30. september 2022 Ansættelsessamtaler forventer at finde sted i uge 39.