Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Botræningstilbud til unge med autisme i Furesø Kommune søger ny medarbejder

  • Furesø Kommune Center for Børn og Voksne
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at støtte unge mennesker med autisme i vejen til et selvstændigt og meningsfyldt liv? Har du viden på området og har du lyst til at være med til at udvikle indsatserne? Så er det måske dig vi søger. Furesø Kommunes midlertidig botræningstilbud til unge med autismespektrumforstyrrelser åbnede den 1. september 2021 og de sidste beboere er nu flyttet ind. Som ny medarbejder bliver du en del af et team på seks medarbejdere. Tilbuddet er et midlertidig botræningstilbud med plads til 10 beboere i alderen 18 til 35 år. Tilbuddet ligger i Værløse, tæt på svømmehal, grønne omgivelser, offentlig transport og ikke mindst tæt på vores eget klubtilbud til borgere med autisme. Klubtilbuddet skal hjælpe de unge med at skabe relationer og dermed et større netværk. Dine opgaver Som medarbejder på Søndersø kommer du til at indgå i dagligdagen på botilbuddet, men da vi arbejder helhedsorienteret, kan du også forvente at få borgervejleder opgaver for borgere med autisme, der har brug for støtte i eget hjem, og efter behov blive en del af klubtilbuddet om aftenen. Du arbejder med at sikre et forudsigeligt trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø. Du går struktureret til værks og tilpasser støtten til den enkelte beboers ønsker, behov og ressourcer. Du skal derfor være i stand til at trække på forskellige metoder og tilgange, så du arbejder målrettet sammen med beboeren om deres mål. Dokumentation er en naturlig del af din opgave. Vi bruger dokumentationssystemet Nexus.. Beboerne skal støttes i at have en bedre forståelse for deres autismediagnose, så de kan udvikle praktiske færdigheder i hverdagen og livet. Alle beboerne skal som udgangspunkt deltage i vores gruppetilbud ”Lær at forstå din autisme”, som vi selv har udviklet sammen med VISO. Hvem er du? Du har en socialfaglig uddannelse og har erfaring inden for området. Du skal være holdspiller, men samtidig kunne arbejde individuelt og kunne samarbejde med både eksterne og interne samarbejdspartnere. Du får en arbejdsdag med gode kollegaer og indflydelse på hverdagen med mange forskelligartede opgaver, og du kan være med til præge udviklingen og området. Afdelingen for Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Botræningstilbuddet Søndersø er en del af afdelingen for Borgere med Gennemgribende Udviklingsforstyrrelser i Center for Børn og Voksne i Furesø Kommune. Afdelingen består af tre teams, og pt. i alt 25 medarbejdere. Hvert team har en koordinator. Det team du skal være en del af, er ”Søndersø” temaet. De t- andre teams er ASF-teamet og Lynghus-teamet. ASF-teamet arbejder primært med bostøtte til borgere med autisme, gruppetilbud og er også en del af aftenklubben til borgere med autisme. Lynghus-teamet varetager samværs-og beskæftigelsestilbud til borgere med udviklingshæmning samt yder bostøtte, ligeledes til borgere med udviklingshæmning. Vi står midt i en proces, hvor vi har fokus på at opnå en større sammenhæng i indsatser og metoder, så vi fortsat kan udvikle og tilpasse vores tilbud, til gavn for borgerne. Som noget nyt tager vi imod unge fra 16 år med autisme. Organiseringen i teams giver en helhedsorienteret indsats, med faglige fællesskaber, og medarbejdere, der går på tværs af indsatser omkring borgerne. Samtidig giver det plads til faglig specialisering og en højere grad af frihed til de enkelte teams/medarbejdere. Vi er i gang med et kompetenceudviklingsforløb, MI-motiverende samtaler, og sammen med Socialstyrelsen skal vi i gang med at styrke det recovery-orienterede og rehabiliterende arbejde. Vi har faglige fællesskaber i form af teammøder, supervision og fælles personalemøder. Er det noget for dig? Vi søger en medarbejder på 37 timer. Du forvente at arbejde hver tredje weekend og at der kan være t- til tre aftenvagter om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om ny løn. Ansøgningsfrist er den 10. oktober 2022 kl. 1200. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 43. Ansættelse tiltrædelse 1. december eller hurtigst muligt. For yderligere information se https://voksenliv-furesoe.dk/borger/boliger/boligerne-s-nders/botilbuddet-s-nders/ Du er også velkommen til at kontakte teamkoordinator Charlotte Kier på tlf. 7216 4281 eller chki@furesoe.dk eller afdelingsleder Jacob Arnstrup på tlf. 7216 5053 eller jara@furesoe.dk Praktisk Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelses indhentes også børne- og straffeattest. I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Job i Furesø? Kom og vær med! I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder. Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.