Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

To pædagoger med interesse for psykiatri

  • Region Midtjylland ADA Sengeafsnit 5
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger to pædagoger som brænder for psykiatrien og som har lyst til at være med til at gøre en forskel for vores spændende patientgruppe på Sengeafsnit 5. Vi søger én pædagog til 1 års vikariat og én pædagog til en fast stilling. De to stillinger er på 37 timer/uge med blandede vagter - herunder weekendarbejde hver 2.-3. weekend i 8 timers vagter. Tiltrædelse pr. 1. november 2022 eller efter aftale. Afdeling for Depression og Angst (ADA) ADA er én af fire psykiatriske afdelinger, der til sammen udgør AUH Psykiatrien. Foruden Sengeafsnit 5 består ADA af to andre sengeafsnit, fire ambulante klinikker og Psykiatriens Hus i Aarhus. I ADA tilbyder vi udredning og behandling af høj faglig kvalitet på forskellige specialiseringsniveauer til voksne patienter med affektive lidelser. Vi arbejder med integrerede medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Vi arbejder ud fra en fælles udviklingsplan på tværs af ambulante Hvem er vi – Sengeafsnit 5? Sengeafsnit 5 er et skærmet psykiatrisk sengeafsnit med plads til 24 patienter. Vores specifikke målgruppe er patienter der lider af personlighedsforstyrrelse, angst, depression og/eller har selvskadende adfærd. Vi yder en kvalificeret sygepleje, hvor vi samarbejder tæt med patienten og de pårørende med udgangspunkt i faglighed – f.eks. forsøger vi at forstå patienters selvskadende adfærd som et symptom på underliggende følelsesmæssige ubehag. Kun med den forståelse, har vi mulighed for at støtte patienten i at træffe anderledes valg end selvskade. Vores afdeling er kendetegnet ved, at vi har nogle komplekse intensive psykiatriske opgaver og på baggrund heraf, har vi i efteråret 2020 fået tildelt 2 intensive sengepladser ift. behandling og pleje af de mest syge psykiatriske patienter vi har indlagt. Især patienter med selvskadende impulser og adfærd. Med patienterne i centrum af behandlingen, arbejder vi ligeledes målrettet med at udvikle et behandlingsmiljø uden tvang. Vi har fokus på at opkvalificere personalet med blandt andet uddannelse, undervisning, supervision og teammøder for at give personalet de rette kompetencer til at kunne yde den bedst mulige pleje og behandling til patientgruppen. Hvem er du? Dit erfaringsniveau er mindre afgørende end din indstilling til jobbet, kollegerne og afsnittet. Vi ønsker en personalesammensætning på S5, hvor lyst til læring, faglighed og engagement inden for vores speciale betyder mest. Vi ønsker, at du sætter pris på og bidrager til et godt kollegialt sammenhold og har et godt overblik, er tålmodig og rummelig. Hvad kan du forvente som medarbejder på S5? Vi tilbyder et individuelt tilpasset introduktionsprogram afhængig af dine ønsker, faglige og personlige kvalifikationer. Vi har en oplæringsansvarlig medarbejder, som vil stå for din introduktion. Dine daglige arbejdsopgaver består af at være kontaktperson og yde psykiatrisk sygepleje til en eller flere patienter. Du kommer til at samarbejde i et tværfagligt team, hvor respekt for hinandens kompetencer er altafgørende. Du vil få tildelt en mentor i minimum det første år. Du vil få mulighed for faglig supervision ugentligt. Vi har fokus på sparring og refleksion med hinanden for at skabe læring. Vi har forskellige baggrunde i personalegruppen, og det giver en god dynamik, når vi i fællesskab drøfter muligheder og giver hinanden sparring. Ansættelsesvilkår og løn Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til konst. ledende ergoterapeut Dana Abdollah, tlf.: 61151373 og mail: danaahma@rm.dk eller oversygeplejerske Rasmus Sleimann Nielsen, tlf.: 61636141 og mail: raslni@rm.dk Ansøgningsfrist den 22.09. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26.09. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.