Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Palliativ §2 fysioterapeut til Sygehus Sønderjylland

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Ydernummer inden for palliativ fysioterapi i praksissektoren med dækningsområde i Haderslev Kommune Baggrund Danske fysioterapeuter og Region Syddanmark har indgået en §2 aftale om palliativ fysioterapi hos patienter i eget hjem. Formålet er at sikre, at der sker en harmonisering og kvalitetssikring af Region Syddanmarks tilbud inden for palliativ fysioterapi i praksissektoren, og målgruppen for aftalen er som følger: Patienter med alvorlig, livstruende, uhelbredelig sygdom med forventet kort restlevetid samt palliative problemstillinger med behov for tværfaglighed og tværsektoriel indsats. Om funktionen Fysioterapeuterne i § 2aftalen er tilknyttet et af de 4 palliative teams i region Syddanmark. Nærværende funktion er tilknyttet Teamet for Lindrende Behandling i Sønderborg og vil primært dække Haderslev. De 4 fysioterapeuter som medvirker i ordningen i samarbejde med Sygehus Sønderjylland har mulighed for faglig sparring med Team for Lindrende Behandling i Sønderborg. Det vil således være Team for Lindrende Behandling, som fungerer som ressourcepersoner for det lokale netværk af palliative fysioterapeuter samt sikrer mulighed for erfaringsudveksling mellem netværkets fysioterapeuter. Team for Lindrende Behandling tilbyder en kort introduktion ved opstart i stillingen. Derudover afholdes der årligt en regional temadag for de medvirkende terapeuter, og der vil blive sikret erfaringsudveksling mellem disse og de palliative teams i regionen. Det forventes at du deltager i relevante møder med teamet, og at du deltager i supervision med de andre fysioterapeuter ansat i regionen og som dækker teamets område. Vi forventer, at du som medvirkende i ordningen har følgende kvalifikationer: At du har interesse for og gerne erfaring med at arbejde med palliativ fysioterapi At du kan starte behandlingen af en patient højst 5 dage efter modtaget henvisning At du er indstillet på at arbejde under de tidsmæssige forudsætninger, som er nævnt i rapport om palliativ fysioterapi - harmonisering af anvendelse Honorering Du vil som tilknyttet denne ordning høre under praksisafdelingen i Region Syddanmark, men vil i det daglige sparre med fysioterapeuter i det palliative team som du samarbejder med. Du modtager årligt et honorar på 20.000 (prisniveau 1.apr 2014). Dette honorar dækker dine forpligtigelser vedrørende samordning og kvalitetssikring af ordningen. Herudover honoreres du efter de til enhver tid gældende takster for fysioterapeutisk behandling samt med afstandstillæg og kørselsgodtgørelse jf. landsoverenskomstens bestemmelser Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til fysioterapeut Desiree Jensen 79 97 61 44 oversygeplejerske Annie Hertz Mathiesen 23 37 63 74 Ansøgningsfrist er den 26. september 2022 med forventet ansættelse snarest derefter. aftale-om-palliativ-fysioterapi.pdf