Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk udviklingsterapeut - ergoterapeut

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger en ergoterapeut med relevant sundhedsfaglig kandidat uddannelse til en stilling som klinisk udviklingsterapeut og erogterapeut i G-ophæng, Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg sygehus. Vil du være med til at udvikle ergoterapien og den den tværfaglige rehabiliterende tilgang i samarbejde med engagerede kolleger? ­- så er det lige dig vi mangler. Stillingen er ledig til besættelse 01.11.2022 eller snarest muligt og er på 37 timer/uge. Du ansættes på Geriatrisk afdeling, som dækker opgaver i Geriatrisk sengeafsnit, MK, ML, MS, FAM intensiv og afd. A. Arbejdet foregår primært på hverdage, der er weekendvagt hver 7.uge, samt helligdagsvagter efter rul. Klinisk udviklingsterapeut 7,4 timer/ugl. Som klinisk udviklingsterapeut skal du: Sikre, ved involvering af relevante ergoterapeuter og samarbejdspartner, at informationsmateriale og infonet er opdateret. Koordinere udviklingsaktiviteter på tværs af Geriatrisk afdeling, samt afdelinger i G-ophæng. Du vil have tæt samarbejde med den kliniske udviklingsterapeut for fysioterapeuter, samt de kliniske sygeplejespecialister på sengeafsnittet og ambulatoriet. Der ud over er der tæt samarbejde med terapeutansvarlige leder og afdelingsledelsen. Deltage i planlægning og udførelse af den terapeutansvarlige afdelings faglige temadage. Dokumentere status på udviklingstiltag i egen terapeutansvarlig afdeling. Samarbejde i faglige netværk med henblik på videndeling og udvikling af ergo- og fysioterapifaget. Samarbejde med den terapeutansvarlige afdelingsledelse og OUH ´s KompetenceCenter for Rehabilitering (KCR) om udviklings- og undervisningsinitiativer. Link til funktionsbeskrivelse for kliniske udviklingsterapeuter: https://infonet.regionsyddanmark.dk/?DokID=577237 Ergoterapeut arbejdsopgaver Som ergoterapeut i G-ophæng skal du indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper, herunder læger, plejepersonale, fysioterapeut, diætister m.v. Opgaverne vil hovedsagligt være ergoterapeutisk udredning, herunder ADL-observation, vurdering af funktionsniveau, kognitiv vurdering, synkevurderinger, vurdering af behov for hjælpemidler, udarbejdelse af GGOP samt kontakt med primær sektor og pårørende. Andre opgaver: At deltage i afdelingens faste møder, undervisning mv. At deltage i ad hoc udvalg og arbejdsgrupper. Vi søger en ergoterapeut der Har afsluttet en sundhedsfaglig kandidatuddannelse. Trives med en omskiftelig hverdag, kan lide at arbejde selvstændigt og kan prioritere mellem arbejdsopgaver Er fagligt velfunderet Er ivrig efter at udvikle sin faglighed og at formidle den Indgår som en dynamisk og professionel tværfaglig samarbejdspartner Er god til at formulere sig skriftligt og mundtligt Er god til at implementere nye tiltag, og inddrage kolleger og andre samarbejdspartner i processen Gerne må have sygehuserfaring Har en særlig interesse for at arbejde med geriatriske patienter Har kendskab og erfaring inden for demens Behersker udførelse af ADL og F.O.T.T. Er bevidst om sin terapeutiske rolle, kernekompetencer og kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient Kan bevare overblikket og roen i et dynamisk miljø Udviser engagement og stabilitet Har en anerkendende, tillidsfuld og positiv indgangsvinkel til sine arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere Om os Du vil blive en del af en gruppe, hvor kulturen er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement i form af udvikling og sparring, og lyst til at gøre en forskel i patientforløbene. Terapeutgruppen er præget af god kommunikation og godt samarbejde. Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på løbende forbedringer i patientforløbet. Du vil indgå i et team, hvor dygtige og engagerede kolleger har fokus på patienten og opgaveløsningen. Vi arbejder med et værdisæt, hvor vi sætter patienten først. Det betyder, at vi holder vores aftaler med patienten og inddrager patienten i relevante beslutninger. Løn- og ansættelsesforhold I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark. Hvis du har spørgsmål Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: TR for ergoterapeuterne Karina Skelbo 2181 0983 Oversygeplejerske/leder for terapeuterne Stine Ishøj 6320 1200 / 6320 1200 Klinisk udviklingsterapeut (fysioterapeut) Jeppe Philip 2181 0993 Ansøgningsfrist er den 25. september 2022, kl. 8.00 Samtaler forventes afholdt den 28. september 2022