Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk sygeplejespecialist til Geriatrisk Afdeling, Odense

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Geriatrisk Afdeling ønsker at styrke den tværfaglige indsats til gavn for vore ældre, sårbare og komplekse medicinske patienter. Vi arbejder på tværs af fag og afsnit for at nå dette mål. Vi tror grundlæggende på at evidensbaseret praksisudvikling skal have sit udspring i den kliniske hverdag og blive realiseret i et samarbejde mellem det tværfaglige personale, patienter og pårørende. Derfor vil der i stillingen være både kliniske funktioner i praksis og udviklingsmæssige ansvarsområder. Du bliver en del af et team af kliniske sygepleje specialister og udviklingsterapeuter. Teamet supporteres af tværfaglige ledere og professorer. Aktuelt er der særligt fokus på det tværfaglige perspektiv i det rehabiliterende patientforløb, hvor både terapeuter og plejepersonaler bidrager til den daglige opgaveløsning, både på sengeafsnit og i ambulatorie. Der er desuden fokus på at skabe mening og faglig tryghed ved at arbejde på tværs af ambulatorie og sengeafsnit, på onbording, oplæring og introduktion og på at bidrage til udvikling og implementering af forbedringstiltag. Stillingen er på 37 timer om ugen og ønskes besat pr. 01.10.22 eller efter aftale. Planlægning og fordeling af de kliniske og udviklingsmæssige opgaver kan variere og vil afhænge af de konkrete projekter, som hovedregel kan forventes en fordeling med 3 dages klinik og 2 dage med udviklingsopgaver. Vores forestilling er, at du: har en stærk sygeplejefaglig identitet og trives med at yde sygepleje til den komplekse, ældre, medicinske patient brænder for den geriatriske sygepleje og holder dig ajour med nyt forskningslitteratur og nye tiltag inden for området vil være rollemodel for afsnittets personale med henblik på at udøve evidensbaseret praksis og opfyldelse af afdelingens vision, strategi og mål for sygepleje kan tage initiativ til og aktivt deltage i udviklingsopgaver i afdelingen kan bidrage til at dokumentere og afrapportere status på udviklingstiltag internt og eksternt er tovholder, når nye tiltag skal implementeres OM DIG: Vi forventer, at du: er autoriseret som sygeplejerske har flere års erfaring fra klinisk sygeplejepraksis, gerne inden for geriatri har erhvervet relevant master- eller kandidatgrad har erfaring med undervisning og formidling har følgende personlige kompetencer: er åben og anerkende i din tilgang til kolleger og patienter, har et stærkt fagligt fundament og engagement, er en energisk og involverende drivkraft i processer, er ansvarlig, fleksibel og selvstændig i opgavevaretagelse og er tydelig og bevidst om egen og andres kommunikation OM OS: Vi kan tilbyde: et spændende speciale med fokus på den ældre medicinske patient med komplekse problemstillinger en afdeling med øget fokus på udvikling og forskning, som du også kan være med til at præge deltagelse i præcisering af sygeplejestrategi, mål og handleplaner i samarbejde med afdelingens sygeplejestrategigruppe samarbejde med en engageret tværfaglig personalegruppe, som tager aktiv og fælles del i bestræbelserne om det gode arbejdsmiljø mulighed for faglig sparring med ledere og erfarne kolleger et individuelt tilrettelagt introduktions- og oplæringsprogram Vores sengeafsnit har 29 patienter fordelt i 2 teams. Ambulatoriet har ca. 5.000 besøg – hovedsagelig udredningspatienter. Plejegruppen består af ca. 50 sygeplejersker/SSA'er og ca. 20 terapeuter Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen eller ønsker at komme på besøg, kan du kontakte chefsygeplejerske Jette Wensien, telefon 2924 9394, e-mail jette.wensien@rsyd.dk , alternativt eller sygeplejerske, professor Dorthe Nielsen, telefon 2135 0494, e-mail dorthe.nielsen@rsyd.dk Har vi vagt din interesse, kan du også læse mere om afdeling G på vores hjemmeside: http://www.ouh.dk/wm359373 Ansøgningsfrist: onsdag den 28.09.22. Samtaler afholdes løbende.