Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker til Rehabiliterings- og korttidscenter

  • Aabenraa Kommune Rehabiliterings- og Korttidscenter
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Da 2 af vores sygeplejersker har søgt nye udfordringer, ønsker vi snarest muligt stillingerne besat – og her kommer du ind i billedet. Kan du svare ja til nedenstående 3 spørgsmål, håber vi, at du vil søge stillingen hos os: Er du uddannet sygeplejersker og brænder for rehabilitering af døgnindlagte borgere? Kan du trives i en organisation i forandring i form af borgere med komplekse sygdomsforløb og rehabiliteringsbehov? Vil du være med til at sikre fagligheden og kvalitet for borgerne i en foranderlig og spændende hverdag? Er du interesseret, men ønsker at få syn for sagen? Så kom forbi til et uformelt åbent hus for ansøgere onsdag den 14. september mellem klokken 13 og 17 eller tirsdag den 20. september mellem klokken 12 og 15 – uden tilmelding. Hos os kan du forvente at arbejde primært i dagvagt med weekendvagt hver 4.-6. uge og ca. 2 helligdagsvagter pr. år. Pr. 1. februar 2023 forventes sygeplejerskerne at indgå i aftenvagt på hverdage. Ønsker du et flertal af aftenvagter er dette også muligt, men ellers kan der forventes 3-4 aftenvagter pr. måned. På ROK er vi delt op i 3 teams, hvor du vil have det overordnede sygeplejefaglige ansvar i ét af teamsene. De overordnede opgaver for en ROK-sygeplejerske er: Det overordnede sygeplejefaglige ansvar Klinisk sygepleje Koordineringsopgaver Oplæring, undervisning og uddelegering Administrative opgaver, herunder sygeplejefaglige udredninger Tværfagligt samarbejde Overblik Hverdagen er foranderlig, men en gennemsnitlig dag ville kunne se således ud: Du møder ind på teamkontoret sammen med 2-3 SOSU-kollegaer, hvor der planlægges dagens teamarbejde. Der er 7-10 borgere per team. Som sygeplejerske er din dag alsidig og bliver ikke altid som du havde planlagt. De fleste af vores borger er endnu ikke stabile, og der er mange uafklarede ting, som der skal tages hånd om. Arbejdsopgaverne spænder bredt fra sårpleje til stor koordineringsarbejde i sektorovergange til kompleks sygepleje. I dagvagt har du eller en af dine kollegaer funktionen som koordinerende sygeplejerske, hvor du vil være primær sundhedsfaglig kontakt, når samarbejdspartnere har behov for at kontakte ROK. Det vil typisk være visitationen eller sygehuset i forhold til melding af borgere og koordinering inden udskrivelse. I aftenvagt har du som sygeplejerske opgaver på tværs af alle 3 teams. Da nye borgere typisk først ankommer over middag, vil den største del af modtagelsen ligge i aftenvagten. Der afholdes tavlemøde formiddag og eftermiddag i hverdagene, hvor der bl.a. er mulighed for fordeling af ressourcer i forhold til aktuelle behov. Vi afholder ugentligt TVK (tværfaglig konference) for hvert team, hvor borgerens nuværende funktionsniveau drøftes og hvilke tiltag, der skal arbejdes videre med for at sikre en målrettet og ensartet tilgang. Vi mødes løbende med borger, visitationen og evt. pårørende både for forventningsafstemning til opholdet samt udskrivelse af borgeren. Nogle udskrives til eget hjem, andre afklares og udskrives til plejebolig eller plejehjem. Ud over en spændende hverdag tilbyder vi En arbejdsplads med ansvar og medindflydelse. Et stærkt sygeplejefagligt team med stor selvstændighed i hverdagen. Medbestemmelse af arbejdsplan. Løbende sygeplejemøder, hvor der er mulighed for at drøfte aktuelle problemstillinger. Vi forventer af dig, at du er nyuddannet eller erfaren sygeplejerske med dansk autorisation. kan håndtere tværfagligt teamwork, selvstændigt arbejde og stort arbejdsflow. har erfaring eller interesse inden for akut og kompleks sygepleje. har en reflekterende tilgang til hele sygeplejeprocessen og sikrer opfølgning og evaluering på hvert borgerforløb i dit team. bidrager til det gode arbejdsmiljø og har kerneopgaven i fokus. har gode IT-kundskaber og gerne erfaring med Nexus FSIII. Om Rehabiliterings- og Korttidscenter Rehabilitering- Og Korttidscenteret ligger i Rødekro og er et tilbud i Aabenraa kommune, hvor borgere kan visiteres til et midlertidigt ophold afhængig af borgerens problemstilling og potentiale. Vi har 26 pladser til døgnrehabiliterings- og vurderingsophold med et gennemsnitligt årligt flow på 300 borgerforløb. Vores kerneopgave er at understøtte borgere til at blive mest muligt selvhjulpne ud fra principper om sundhed, mestring og fællesskabelse. Vi er 45 fastansatte medarbejdere, der udgøres af SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, træningsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, teknisk og administrativt personale, samt pt. 6 sygeplejersker. Heraf har den ene sygeplejerske funktion som kvalitets- og implementeringssygeplejerske, og er en del af centrets kvalitetsforum sammen med ledelsen. Løn og ansættelsesvilkår Vi søger 2 sygeplejersker i faste stillinger på 20-37 timer ugentligt. Tiltrædelse 1. november 2022 eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst samt principperne om Lokal Løn. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelse er betinget af, at denne er tilfredsstillende. Yderligere oplysninger Du er meget velkommen til at komme og besøge os til en uforpligtende snak, hvis du vil se os inden du sender din ansøgning. Ønsker du yderligere information så kontakt centerleder Annette Abspoel Kjær på tlf. 73766203. Læs mere om Rehabiliterings- Og Korttidscenter . Ansøgning Ansøgningsfristen er søndag d. 25. september 2022. Send din ansøgning via linket. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 28. september 2022 mellem kl 10 og 15. Vi håber at se din ansøgning og dit CV