Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Vesterbo Plejehjem i Søndersø

  • Nordfyns Kommune Plejehjem Søndersø
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger 1 sygeplejerske til Vesterbo Plejehjem, 32 t/ugentligt i dagvagt. Stillingen ønskes besat fra den 1. november 2022 eller snarest herefter. Du vil blive en del af vores sygeplejerske/koordinatorgruppe, hvor de daglige arbejdsopgaver tilrettelægges i fællesskab, og hvor sparring og faglighed vægtes højt. Vil du være med til at arbejde med at sikre høj kvalitet og kontinuitet i sygeplejen på plejehjemmet? og ligeledes indgå i et konstruktivt samarbejde med dine tværfaglige samarbejdspartnere?  Sammen med dine kollegaer skal du være med til at skabe rammerne for et aktivt og værdigt ældreliv, hvor du som plejehjemssygeplejerske er tovholder for at beboernes behov for kompleks sygepleje imødekommes. Vesterbo Plejehjem er i sin tid bygget ud fra leve-bo-miljø tanken i huse af 10-12 boliger med fællesarealer. Der er 64 lejligheder fordelt i 3 teams. Vi arbejder tværfagligt, og der er udover SSH og SSA tilknyttet pædagoger, sygeplejersker, ernæringsassistenter og ergoterapeut. Endvidere har vi et godt samarbejde med de praktiserende læger. Vi tilbyder: Medindflydelse i opgavefordelingen, samt på de faglige fokusområder Engagerede kollegaer i teams, hvor fællesskab og medansvar er nøgleordene Vi arbejder i en værdibaseret organisation, hvor kodeordene i arbejdet er ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed Vores målsætning er at se og inddrage beboerne ressourcer og ønsker. Vi arbejder rehabiliterende med kerneopgaven for øje Den tidlige indsats er i fokus i vores daglige forebyggende arbejde. I Nordfyns Kommune arbejder vi med afsæt i principperne sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Spændende udviklingsarbejde med tidlig opsporing og triage Målet med den tværfaglige indsats er, at man som beboer fortsat kan leve det liv man ønsker. Vi forventer: Som sygeplejerske på Vesterbo skal du kunne arbejde helhedsorienteret og vægte faglighed højt og have interesse for den ældre borger. Vi forventer, du har overblik og er struktureret i en til tider hektisk hverdag. Faglighed og faglig ansvarlighed er væsentlige faktorer Da vi vægter de menneskelige egenskaber meget højt, er imødekommenhed, fleksibilitet, tolerance og positiv tilgang til arbejdet nøgleord. Vi forventer en teamplayer og en faglig rollemodel. Vi forventer, at du kan tilrettelægge hverdagen, så du formår at varetage sygeplejeopgaverne sideløbende med, at du kan relationsdanne og vægte værdien i dette. Du skal kunne koordinere, rådgive, vejlede og undervise på et højt fagligt niveau. Du har faglig sparring med sygeplejersker på de øvrige plejehjem i kommunen. At du gennem din faglighed sikrer optimal pleje, behandling og opfølgning, styrker og målretter den sygeplejefaglige indsats. Vi forventer, at du har hjertet med, bruger din sunde fornuft og er professionel i opgaveløsningen. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos områdeleder Susanne Holm på tlf. 64 82 89 17 eller teamleder Anette From Nielsen på tlf. 64 82 89 16. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted. Ansøgning med relevante bilag skal være os i hænde senest den 26. september 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 28. september 2022.