Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

3 Familiekonsulenter til Familiecentret i Ringkøbing-Skjern Kommune

  • Ringkøbing-Skjern Kommune Familiecentret
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Familiecentret, Ringkøbing-Skjern Kommune søger 3 faglige og engagerede familiekonsulenter til Familiecentret. Vi har en fantastisk arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og masser af godt humør. Fagligheden styrer vores hverdag og vi vil gerne have dig med på holdet. SÅ… Har du lyst til at være en del af os, er du selvstændig, robust, refleksiv samt kompetent i relationsarbejde? Så er du måske en af de 3 kollegaer vi søger i Familiecentret. Familiecentrets kerneopgave er at fremme positive udviklingsmuligheder for børn, unge og deres forældre gennem en tidlig og forebyggende indsats. Dette gøres gennem indsatser som familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte, kontaktpersonsopgaver, konsultative indsatser samt støttet/overvåget samvær. (Familien på vej, Minding the baby) Vi tilbyder: -         En arbejdsplads hvor vi vægter at spille hinanden gode, når vi er sammen, så vi kan trives, når vi er alene ude i opgaven. -         Et godt samarbejde med Socialrådgivningen, som er myndighed bag vores opgaver, samt med Sundhedsplejen, SSP, UU, Rusmiddelcentret og andre relevante samarbejdsparter. -         En arbejdsplads, hvor faglige drøftelser og vidensdeling er en naturlig del af hverdagen. -         Kollegaer, der har fokus på det relationelle, sociale og udviklende arbejde med unge og deres familier. -         Høj grad af selvtilrettelæggelse i arbejdstid og udførsel. -         En arbejdsplads med stor fleksibilitet og mange udviklingsmuligheder. -         Udfordrende og afvekslende arbejde - til tider med høj grad af kompleksitet. -         Kompetenceudvikling gennem faglige sparring, temadage, kurser eller efteruddannelse. -         Tæt faglig sparring med kolleger, løbende individuelle samtaler med teamkoordinator samt ekstern supervision. Vi forventer, at du: -         Sætter børn/unge og familien i centrum og arbejder ud fra det fælles Børne og Ungesyn i kommunen. -         Har en grunduddannelse som eksempelvis pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lignende og gerne med en relevant videreuddannelse. -         Har praksiserfaring med og viden om Familiecentrets arbejdsopgaver -         Kan indgå i opgaveløsningen, hvor opgaverne løftes i et tæt samarbejde omkring målgruppen. -         Har bil til rådighed, kan planlægge egen arbejdstid på ugens hverdage og er indstillet på at to ugentlige arbejdsdage kan være sene eftermiddage/aftener. -         Løbende udvikler din opgaveløsning i relation til aldersgruppen og din egen praksis. -         Kan arbejde i borgerens hjem og indgå i et konstruktivt og nært samarbejde med borgere, kollegaer og de øvrige medarbejdergrupper, som arbejder med børn- unge og familier i Ringkøbing-Skjern Kommune. Familiecentret er organiseret i 3 aldersspecialiserede teams; Spæd og småbørnsteam (0-6 år), Skolebørnsteam (7-14 år) og Ungeteam (15-23 år). Der er en stilling ledig i hvert team. Familiecentret består af 1 personale- og fagleder, 3 team-og fagkoordinatorer samt 32 faste familiekonsulenter. Derudover hører aflastningsstedet ”Sommerfuglen” ind under Familiecentret, med egen leder og personale. Løn og ansættelsesvilkår Arbejdstiden for stillingerne er 37 timer pr. uge med skiftende arbejdstider. Løn forhandles efter principperne i ny løn. Stillingen har fysisk base på Blomstervænget i Ringkøbing. I din ansøgning vil vi gerne at du forholder dig til, hvilket team du ønsker at være tilknyttet. Der indhentes børneattest på den, der ansættes. Naturens rige Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder målrettet for at de forskellige faggrupper arbejder tæt sammen. Dette skal ske i et åbent, respektfuldt og ligeværdigt samarbejde, så du må være indstillet på: -         At møde dine kollegaers faglighed med samme respekt som du forventer de skal møde din. -         At den faglige diskussion og den faglige udvikling samt den ledelsesmæssige opfølgning af proces og resultater sker åbent og i respekt for din fag-personlighed. Det er tilladt at begå fejl, når bare vi er åbne om det og       indstillet på at lære af det. -         At du er indstillet på at yde dit faglige bidrag i enheden og i det tværfaglige samarbejde. Vil du vide mere: Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos Leder af Familiecentret Birgit S. Nielsen tlf.51512106 eller Team-og fagkoordinatorer Lisette Haunstrup Møller tlf. 2335 22 36 (Skolebørnsteamet) Team-og fagkoordinatorer Jørgen Lauridsen tlf. 51645286 (Ungeteamet) Team-og fagkoordinatorer Christina Christiansen tlf. 23352449 (Spæd og småbørn) Ansøgning med dokumentation for uddannelse, eventuel efteruddannelse og tidligere beskæftigelse skal være modtaget elektronisk senest 11.oktober 2022 Ansættelsessamtaler afholdes i perioden 24-26. oktober 2022 på Innovest Ånumvej 28, Skjern Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du kan søge elektronisk via kommunens hjemmeside. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Ansøg". Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format. Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer. Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen. Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.