Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Operationssygeplejersker, Regionshospitalet Gødstrup

  • Region Midtjylland Operation og Intensiv
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Ønsker du en hverdag hvor du kan koncentrere dig om kun én patient ad gangen? Så søger de mest fantastiske operationssygeplejersker ambitiøse og humørfyldte kolleger. Operationsafsnittet Gødstrup søger operationssygeplejersker til faste stillinger pr. 1/10 2022 eller snarest. Stillingerne er på 37 timer/uge. Vi har 23 operationsstuer fordelt på specialerne abdominal kirurgi, gynækologi, urologi, ortopædkirurgi, plastikkirurgi og øre-næse-hals kirurgi. På 2 af operationsstuerne opererer vi i robot ugens 5 hverdage. Vi har integreret de dagkirurgiske operationsstuer i Operationsafsnittet, og tilbyder derfor en bred vifte af operationer – både akutte og elektive. Du vil blive tilknyttet ét primært speciale samt et sekundær speciale i grupperne Ortopædkirurgi/Øre-næse-hals kirurgi eller Abdominal kirurgi/Gynækologi/Urologi. Fællesskab er essentielt hos os, og vi har et stort og bredt samarbejde i vagterne, hvor vi løfter i flok og hjælper hinanden på tværs af specialerne, så arbejdsbyrden deles mest muligt. Operationsafsnittet har 2 afdelingssygeplejersker i sideordnet ledelse. Vi uddanner sygeplejestuderende i 1. og 6. semester. Der er en klinisk vejleder, men den daglige vejledning er en fælles opgave i afsnittet. Vi ønsker en sygeplejerske: med et godt håndelag og sans for teknologi med gode kommunikative og pædagogiske kompetencer der vil sætte operationssygeplejen i højsædet med interesse for specialerne der vil deltage i udviklingen i vores afsnit med fokus på kvalitet og patientsikkerhed der er engageret, nysgerrig og fyldt med gå-på mod der prioriterer et godt arbejdsmiljø med plads til et godt grin der gerne har operationserfaring, men ikke nødvendigvis der kan bevare overblikket når det går stærkt, og som er vant til at prioritere og planlægge de sygeplejemæssige opgaver der er udviklingsorienteret og klar til at tage ansvar for egen faglige læring Hvad kan vi tilbyde: En spændende og fleksibel arbejdsplads med mange forskellige specialer og både akutte og elektive operationer Grundig og individuel tilrettelagt oplæring med mentorordning Positive, humoristiske og kompetente kolleger Fokus på godt arbejdsmiljø Travl hverdag med mange udfordringer og forskelligartede operationer Et operationsafsnit med fokus på kvalitet og udvikling af operationssygeplejen, hvor der i januar 2022 er ansat en kvalitetsansvarlig og en udviklingssygeplejerske i nyoprettede stillinger God kollegial sparring og mulighed for faglig udfordring Unik mulighed for at være med til at skabe vores nye arbejdsplads i Gødstrup, hvor medinddragelse og involvering er centralt, og hvor vi prioriterer en åben dialog med respekt for forskellige holdninger og måder at gøre ting rigtig på Arbejdstiden vil i starten udelukkende være dagstjeneste på hverdage. På sigt desuden aftenvagt og aftenvagt efterfulgt af rådighed fra vagtværelse. Arbejdstiden er alle dage året rundt dagvagter fra kl. 7.30-15.15 (plus enkelte dage med lange vagter til kl. 17 eller 18), aftenvagter fra kl. 14.45-23.00 eller aftenvagter efterfulgt af rådighedsvagt fra vagtværelse indtil kl. 7.30. Der forventes ikke weekendarbejde oftere end hver 3-4. weekend i enten dagvagt, aftenvagt eller aften+rådighedsvagt. Ansøgningsfrist: D. 31/10 2022 men ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og tilfredsstillende autorisation. Yderligere oplysninger kan indhentes ved afdelingssygeplejerskerne på Operationsafsnittet Lotte Thomsen tlf.nr. 30590120 eller Britta Rasmussen tlf.nr. 61189185 Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres på nedenstående link: https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=cf8549c3-c04a-4f3e-80f4-ecf4e81722d9 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.