Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Et års vagtfri stilling i Afdeling A hvor du bliver specialist i stomipleje

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Afdeling A søger en sygeplejerske der har lyst til at fordybe sig i stomiplejen. Du vil det første år udelukkende arbejde i dagfunktion på hverdage på A3. Efter et år skal du være indstillet på, at 1/3 del af din arbejdstid er i sengeafsnit A2. Hvad går stillingen ud på? Stillingen som stomisygeplejerske er en vigtig funktion i Afdeling A. Dine kolleger på sengeafsnittene, i ambulatorierne og på de øvrige afdelinger på OUH vil være dine nære samarbejdspartnere. De er glade for at have en specialist at spørge til råds, når de selv kommer til kort. Sygeplejerskerne på sengeafsnittene oplærer selv patienter med nyanlagte stomier i skift af stomibandage og pleje, men ved de komplekse tilfælde har de dog brug for din rådgivning og vejledning. Du vil som stomisygeplejerske møde patienterne før operationen, hvor du vil forberede dem på det at skulle have stomi. Under deres indlæggelse møder du typisk patienten i sengeafsnittet, og når de er kommet hjem igen, vil det også være dig, de møder til de efterfølgende ambulante opfølgningsbesøg. Som stomisygeplejerske kommer du til at vejlede og rådgive vores patienter inden for kost og ernæring, hud – og sårpleje, livet med stomi – samt hvordan patienten kan håndtere hverdagen uden for mange uoverskuelige udfordringer. Dine patienter vil være både unge og gamle, nogle har kræft, andre har kroniske tarmsygdomme. Nogle patienter har stomien i en periode, mens andre har den varigt. Hvad kan jeg forvente, hvis jeg får stillingen? Du vil i de første 6 måneder arbejde tæt sammen med enten Jette eller Jeanette i stomiambulatoriet, så du gradvist kan opnå selvstændigt virke som stomisygeplejerske. Jette er stomiterapeut og vil stå for din introduktion og oplæring i funktionen. Der er mulighed for efteruddannelse indenfor stomipleje, når du er godt inde i funktionen samt mulighed for at deltage i nationale og internationale kurser og kongresser. Hvem skal søge denne stilling? Du skal kunne lide at arbejde selvstændigt og i dagtid i hverdagene. Du skal være god til selv at planlægge din arbejdsdag. Stillingen er alsidig, da der ud over det patientnære også er administrative opgaver, hvor din analytiske sans og din evne til udviklingsarbejde også får spillerum. Du kommer ikke til at sidde fastlåst bag et skrivebord, da din arbejdsuge veksler mellem ambulatoriefunktion, tilsyn på andre afdelinger, vejledning og rådgivning af sygeplejersker på sengeafsnittene og i de øvrige sengeafsnit på OUH. Hvad tilbyder vi: Individuel oplæring i at varetage stomiambulatorium i tæt samarbejde med afsnittets øvrige stomisygeplejersker På sigt mulighed for formel uddannelse inden for stomipleje Alsidig sygepleje inden for det kirurgiske dagafsnit og ambulantfunktioner Et godt kollegaskab og et godt arbejdsmiljø Timetal er 37 om ugen – eller efter aftale Varierende vagtplacering inden for åbningstiden, herunder mulighed for 12-timers vagter Individuel oplæring i sygeplejen til den tarmopererede patient på A2 før du skal i weekendvagt Efter det første år: Du arbejder ca. hver 3. weekend på A2, der er også mulighed for, at arbejde hver 2. weekend. Når du har erfaring kan vi tilbyde hver 4. weekend i 12-timers vagter. Du skal arbejde i kombinationen dag/nat eller dag/aften, og må påregne mellem 5-8 vagter på 4 uger. Vagterne vil være fordelt på A2 og A3. Vi ønsker: Gerne kirurgisk erfaring Gerne erfaring med stomisygepleje At du har lyst til arbejde med sygepleje til såvel dagkirurgiske og ambulante patienter som de lidt længere forløb At du trives med såvel selvstændige som samarbejdende jobfunktioner At du har anerkendende tilgang At du bevarer ro og overblik samt formår at prioritere i en til tider opgavefyldt arbejdsdag. Hvordan er A2 organiseret? A2 er et af flere sengeafsnit med abdominalkirurgi på OUH, og vi har et tæt og godt samarbejde med de øvrige sengeafsnit. A2 har 18 sengepladser, og personalegruppen består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Personalegruppen er et godt mix af erfarne og nyuddannede kollegaer. På A2 arbejder vi i teams, hvor der tilstræbes tildelt patientpleje. Dette for, at sikre størst mulig kontinuitet i plejen og behandlingen af vores patienter. Vi vægter team samarbejdet højt, både inden i teamet, men også på tværs af de 2 teams. Dagkirurgisk afsnit A3: A3 er et mave- og tarm kirurgisk ambulatorium og dagafsnit på OUH Aktuelt skal vi udvide ambulatoriefunktionen med et subakut ambulatorium på alle hverdage A3 har åben mandag til fredag kl. 06.30-20.00 A3 har 7 ambulatorier og 10 behandlingspladser, der udføres forundersøgelser, operationsklargøring og der håndteres sammedags kirurgiske patienter med hvile- og opvågningsfunktion. Derudover har vi dagligt et stomi ambulatorium A3 vægter faglig udvikling højt og ønsker at udvikle os til gavn for patienterne. Du skal derfor have interesse i at deltage i faglig udvikling, både din egen og vores. Løn- og ansættelsesforhold: Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse. Det er derfor vigtigt at medsende en fuldstændig oversigt over uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i regionen. Inden endelig ansættelse påregnes det, at der indhentes referencer - så du bedes enten i din ansøgning eller medbragt til eventuel indkaldt samtale, medbringe data på hvem vi kan kontakte derom. Har du spørgsmål til stillingen eller ønsker funktionsbeskrivelsen tilsendt, er du velkommen til at rette henvendelse til Afdelingssygeplejerske xxxxxx på mobil nr. xxxxxxxx På OUH´s internetside , Facebook og LinkedIn kan du læse mere om afdelingen? Ansøgning Ansøgningsfrist: 24.10.2022, men der afholdes samtaler løbende og stillingsopslaget vil blive taget ned, når den rette medarbejder er fundet. Det anbefales, at der søges via Region Syddanmarks jobportal . Yderligere oplysninger: Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte: Konstitueret oversygeplejerske på A2 Marlene Vestergaard Sørensen, mobil 4023 7420, e-mail: marlene.vestergaard.soerensen@rsyd.dk . Oversygeplejerske på A3 Jette Kundal, mobil 5154 9021, e-mail: jette.kundal@rsyd.dk Du er også meget velkommen til, at lave aftale om et uformelt besøg på afdelingen. Vi glæder os til at hører fra dig.