Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ressourcepædagog til Distrikt Skovlunde

  • Ballerup Kommune Distrikt Skovlunde
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at skabe stærke læringsmiljøer med udviklingsmuligheder for alle børn i distriktets børnehuse? Så er dette job noget for dig. Som ressourcepædagog ansættes du i distrikt Skovlunde 0-5, hvilket betyder du varetager opgaver i de seks børnehuse som er tilknyttet distrikt Skovlunde. Du arbejder ude blandt børn og personale i praksis, og skal kunne balancerer den fine balancekunst det er, at skifte mellem at være tæt på, være vejledende og samtidig påpege udviklingsmuligheder i læringsmiljøerne. Der er altid et blik ind i voksenlæringen og de udviklingspotentialer, der ligger der. Ressourcepædagoger i distrikt Skovlunde har som gruppe et arbejdsfællesskab, som betyder at de har eget personalemøde. Der er ligeledes afsat ugentlig forberedelsestid, der samtidig giver mulighed for sparring og erfaringsudveksling. I Ballerup kommune arbejder vi tværfagligt ud fra kommunens overordnede Børne- og ungestrategi ”Fællesskab for alle – alle i Fællesskab”. Omdrejningspunktet i vores arbejde er at understøtte aktiv og kvalificeret inklusion i alle vores børnehuse. Som ressourcepædagog er du en del af et ressourceteam, som samarbejder med de seks børnehuse om inklusionsopgaven, og arbejdet med at skabe kvalificerede lærings- og udviklingsmiljøer for alle børn. Din opgave bliver at arbejde tæt og eksperimenterende sammen med personalet i børnehusene i praksis på stuerne, og at du tør sætte din egen faglighed i – og på – spil sammen med kolleger og samarbejdspartnere. OPGAVEFELTET OG DETS METODER I Ballerup er inklusion et mindset, og det er derfor vigtigt at inklusion er en værdi, du som ressourcepædagog føler dig tilpas med – og som fungerer som udgangspunkt for din praksis i samarbejdet med børnehusene. I Ballerup arbejder vi med analyse af læringsmiljøer BAL, som er en vigtig metode til understøttelse i og af praksis. Derudover er vi optaget af evaluering af læringsmiljøer, og hvordan data kan bruges i udviklingen af læringsmiljøerne. Ressourcepædagogerne faciliterer udvikling af pædagogisk praksis, primært via egen deltagelse, men også via sparring og vidensdeling med det pædagogiske personale. Vi arbejder med udvikling af læringsmiljøet, og ser rundt om alle børn i gruppen. Alle arbejdsopgaver er bundet op af en handleplan, som ressourcepædagogen har ansvaret for implementeres og evalueres, sammen med den pædagogiske leder og det pædagogiske personale i huset. Det betyder, at vores ressourcepædagoger både arbejder med voksnes professionelles læring og praksisudvikling, og med børns læring, trivsel, udvikling og dannelse. Dette dobbelte perspektiv stiller store krav til ressourcepædagogens samarbejdsevner og organisatoriske forståelse. Derudover forventes det, at du er i stand til at reflektere over egen praksis og kunne tilrettelægge indsatserne ift. hvad opgaven kalder på. Ligeledes har ressourcepædagogen opgaver i flere børnehuse samtidig og skal derfor kunne planlægge sin arbejdstid i samarbejde med børnehusene, så alle opgaver løses optimalt. For at lykkes og trives i jobbet, er det vigtigt at du brænder for at samarbejde tværfagligt, har en høj faglighed, god skriftlighed, har høje pædagogiske ambitioner og har en stærk personlig robusthed. Vi forventer at du er interesseret i at påvirke og medvirke til, den fortsatte udvikling af teamet. Vores ressourceteam består af 3 ressourcepædagoger og leder, og vi arbejder konstant på at udvikle opgaveløsningen. Vi har afsat tid til forberedelse og sparring, hvor teamet mødes. Vi forventer at vores nye ressourcepædagoger har en pædagogisk grunduddannelse og relevant efteruddannelse samt solid praksiserfaring fra 0-5 års området. LØN OG ANSÆTTELSE Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principperne om Lokal løndannelse efter aftale med BUPL. Stillingen er på 37 timer pr. uge med tiltrædelse 1. november 2022. YDERLIGERE INFORMATION Yderligere information om arbejdet som ressourcepædagog m.m. kan fås ved at ringe til nærmeste leder Camilla Hasenberg på telefon 4477 1683 eller distriktsleder Merete Klepp på telefon 2024 0897 ANSØGNINGSFRIST: 26. SEPTEMBER 2022 Samtaler holdes i uge 39. Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os. I Ballerup Kommune er vi fælles om fremtiden. Vi møder borgerne i øjenhøjde, og sammen finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, foreninger og erhvervsliv. Vi arbejder hele tiden på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, udvikler sig og leverer en professionel service til borgere og virksomheder.