Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Operationssygeplejerske til Dagkirurgien, Operation og Intensiv, Hospitalsenhed Midt

  • Region Midtjylland Operation og Intensiv
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Grundet øget forespørgsel på dagkirurgiske forløb søger vi en operationssygeplejerske til Dagkirurgien ved Hospitalsenhed Midt, pr. 1. november 2022 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge og mødetiden er fra kl. 7.30 til 15.00/16.00. Hvem er vi? Dagkirurgisk afdeling flyttede i nye rammer i foråret 2020 og består af modtagelses-, opvågnings,- og hjemsendelsessygeplejersker, operationssygeplejersker, anæstesisygeplejersker, anæstesilæger og social- og sundhedsassistenter. Vi har alle det samme mål - patientforløb af høj kvalitet, i et flow, hvor vi har patienterne med os. Vores afdeling er præget af høj faglighed, stort engagement og et godt arbejdsmiljø. Vi har gode fysiske rammer, højt loftet og let til grin samt gode samarbejdsrelationer til alle faggrupper, hvor fokus er, hvordan vi i teamet kan spille hinanden gode. Ledelsen ser synlighed, gensidigt samarbejde, fleksibilitet samt inddragelse og indflydelse som vigtige værdier for trivsel og arbejdsmiljø. Hverdagen i vores afdeling er spændende og byder på mange faglige udfordringer. Vi betjener og samarbejder med specialerne urologi, gynækologi, organkirurgi og mamma kirurgi og det tilstræbes, at vi som operationssygeplejersker har kompetencer til 2-3 specialer. Faglig udvikling og kvalitet i patientforløbende prioriteres og vi har blandt andet en fast ugedag, hvor vi har en times undervisning / faglig snak om morgenen - tværfagligt eller i egen faggruppe. I afdelingen har vi et stort fokus på uddannelse. Vi har både anæstesikursister, introlæger, operationssygeplejersker i uddannelsesforløb og sygeplejestuderende og vi lægger vægt på et godt læringsmiljø. Vi har et velfungerende og engageret vejlederteam og der forventes at vi alle bidrager til gode uddannelsesforløb. Vi kan tilbyde: ·         et unikt arbejdsmiljø med gode kollegaer og højt humør ·         faglige udfordringer og gode udviklingsmuligheder samt et konstant fokus på at levere veltilrettelagte patientforløb ·         4 forskellige specialer ·         simulationstræning ·         mulighed for selvstændige ansvars, - interesseområder ·         indflydelse på egen arbejdsplan via ”MyPlan” ·         delvis nedlukning i ferieperioder Vi ønsker en kollega, der: ·         har lyst til at være en del af vores unikke arbejdsmiljø og en velfungerende kollegaflok ·         ser udfordringer i effektive og veltilrettelagte patientforløb og trives med at arbejde i et højt flow med mange relationer ·         er motiveret for at arbejde indenfor forskellige specialer ·         kan arbejde selvstændigt og samtidigt være en aktiv medspiller i vores tværfaglige team ·         er engageret og fleksibel med øje for udvikling og forbedringer ·         ønsker at bidrage til uddannelse og læring Om afdelingen Dagkirurgien er en del af Operation og Intensiv. Vi er tilsammen ca. 350 medarbejdere og  samarbejde på tværs vægtes højt i forhold til fokus på læring og udvikling. Der kan rekvireres stillingsopslag her http://www.hospitalsenhedmidt.dk/job/hospitalsenhed-midt-som-arbejdsplads/sygeplejersker-og-radiografer/ Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overygeplejerske Elisabeth Høistad, tlf. 78445271 Du er meget velkommen til at komme og besøge os og der er også mulighed for en følgedag. Din ansøgning Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest fredag den 23. september 2022. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.