Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kliniknær ledende neurofysiologiassistent søges til Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Neurofysiologisk afsnit er en del af Hjerne- og Nervesygdomme Ambulatorium på Kolding Sygehus. I afsnittet foretages EEG inkl. søvnoptagelser, ENG, duplex og EMG – undersøgelser som understøtter den lægelige udredning og diagnosticering. Kolding Sygehus er trekantsområdets akutsygehus hvorfor en del af undersøgelserne, herunder specielt EEG og Duplex er akutte/subakutte. Afsnittet består af fem neurofysiologiassistenter inklusiv dig som ledende assistent samt to neurofysiologer, desuden er vi uddannelsessted for neurofysiologiassistentelever. Som kliniknær ledende neurofysiologiassistent er din opgave personaleledelse, driftsledelse og faglig udvikling. Sidstnævnte i tæt samarbejde med neurofysiologerne. Som ledende neurofysiologiassistent vil du fungere som ”spillende træner” og det forventes at du deltager i de kliniske opgaver to-tre dage om ugen. Kendetegnende for gruppen af neurofysiologiassistenter er, at de er erfarne og har været ansat i afsnittet i flere år. Gruppen er i høj grad selvkørende i det daglige og har et internt rigtig godt samarbejde. Som ledende neurofysiologiassistent bliver du en del af en velfungerende funktionsledergruppe bestående af oversygeplejersker og souschef fra sengeafdelingen og ambulatoriet. Der er en god kultur for sparring mellem funktionslederne i tæt samarbejde med afdelingsledelsen. I afsnittet er vi udviklingsorienterede og en kommende opgave vil være at implementere undersøgelse for small fiber neuropati. Derudover ønsker vi på sigt at indføre ultralyd af perifere nerver. I hele ambulatoriet arbejder vi med Fælles Beslutningstagning. En bunden opgave for dig som ledende neurofysiologiassistent bliver at sikre den fortsatte fastholdelse af denne strukturelle form for kommunikation med patienter og pårørende. Dine kvalifikationer Du er uddannet neurofysiologiassistent og har års erfaring indenfor faget. Du har vilje og lyst til ledelse og gerne dokumenteret erfaring. Du vægter synlighed og tilgængelighed Du er lyttende, har en åben ledelsesstil og vægter tværfaglig dialog, men er samtidig ikke bange for at træffe beslutninger og sætte retning. Du er rollemodel og afspejler Sygehus Lillebælts værdier; Resultater, Ordentlighed, Samarbejde, Excellence. Du er positiv, viser initiativ og er omstillingsparat. Vi tilbyder Stor mulighed for selvstændighed i opgaveløsningen (vi bestiller en drømmekage, du finder opskriften, indkøber ingredienserne og du bager den i fællesskab med neurofysiologiassistenterne, neurofysiologerne og afdelingsledelsen). Personlig udvikling i spændet mellem klinisk arbejde og ledelse. En afdelingsledelse i øjenhøjde. Mulighed for intern lederuddannelsesforløb på Sygehus Lillebælt. Faglig udvikling inden for neurofysiologien Og meget mere…… Samtaler afholdes mandag, den 24. oktober Ansøgere vil blive personlighedstestet med DISC-test