Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk sygeplejespecialist til Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Onkologisk Afdeling i Vejle søger en engageret, dynamisk og ambitiøs klinisk sygeplejespecialist i en fuldtidsstilling, som kan stå i spidsen for udvikling af den kliniske sygepleje til mennesker med kræft og deres pårørende. Du bliver ansat i ambulatoriet og får et tæt samarbejde med de 3 øvrige kliniske sygeplejespecialister, der er ansat i Onkologisk Afdeling. Udviklingen af sygeplejen på Sygehus Lillebælt (SLB) tager afsæt i målsætningen om "Patienten først" herunder resultater, ordentlighed, samarbejde og excellence, samt "Referencerammen for sygepleje på SLB". I Onkologisk Afdeling arbejder vi henimod at yde en excellent sygepleje, der er baseret på forskning og forankret i værdierne nærvær, høj faglighed, person-centrering, tillid, etik, og relation. Vi søger derfor en klinisk sygeplejespecialist Der brænder for sygeplejen til mennesker med kræft og deres pårørende Der brænder for sygeplejen og udvikling af faget Der brænder for at udvikle sygeplejerskernes personlige, faglige, kliniske og teoretiske kompetencer I Onkologisk Afdeling er tilgangen, at sygeplejefaglig forskning og udvikling i høj grad retter sig mod de problemer, udfordringer, behov og livsfænomener, som patienter og pårørende oplever i forbindelse med sygdom, behandling og pleje. Det betyder, at den viden der sammen med patienter og pårørende bliver genereret via forskning og udvikling skal være med til at kvalificere sygeplejerskerne og den kliniske praksis til gavn for patienter og pårørende. Som klinisk sygeplejespecialist vil der være en bred vifte af forskellige opgaver, der alle bidrager til udvikling af sygeplejen til mennesker med kræft og deres pårørende: Implementering af excellent sygepleje som tænkehorisont Undervisning og formidling Sygeplejefaglig refleksion med sygeplejersker og S-radiografer Kollegial feedback Klinisk vejleder for sygeplejersker på specialuddannelse i kræftsygepleje Initiere og lede sygeplejefaglige- og tværfaglige projekter Vejlede, fastholde og implementere nye tiltag, projekter samt i forbindelse med uddannelse Deltage på konferencer med mundtlige oplæg og posters Publicere artikler både nationalt og internationalt Søge fondsmidler Sygeplejefaglig sparringspartner for den sygeplejefaglige ledelse Ad hoc opgaver Opgaverne kan være i alle onkologiske afsnit. De kliniske opgaver vil hovedsageligt være i ambulatoriet. Opgaverne kræver, at du besidder følgende faglige og personlige kompetencer Du skal være klinisk og teoretisk forankret med gode samarbejdsevner. Du skal være kritisk reflekterende både selvstændigt, men også sammen med dine kollegaer og formå at være dette på en anerkendende facon. Du skal være i stand til at arbejde evidensbaseret og selvstændigt. Du skal være glad og stolt af dit fag, være åben og ærlig og god til at danne faglige netværk. Derudover skal du bestride gode skriftlige kompetencer og evne at arbejde i et krydsfelt med mange forskellige opgaver og samarbejdspartnere. Uddannelse Relevant videregående uddannelse inden for sygepleje, gerne Cand. cur eller Master i klinisk sygepleje. Dokumenteret Erfaring med klinisk sygepleje – gerne inden for kræftsygepleje Erfaring med undervisning og formidling til egne faggrupper og andre Erfaring med projektarbejde og evt. forskning i sygepleje Stillingen er knyttet til Onkologisk Ambulatorium. Du er ansat i en stabsfunktion til oversygeplejersken, og indgår i et team af kliniske sygeplejespecialister. I samarbejde med de ledende sygeplejersker har I ansvar for udvikling og den overordnede strategi for sygeplejen i Onkologisk Afdeling. Der kan også være opgaver relateret til udvikling af sygeplejen generelt på SLB. Du skal forvente at have 2 klinikdage om ugen i ambulatoriet + i skolernes ferieperioder. Dette med henblik på til stadighed at være klinisk forankret, synlig i afdelingen, sikre den daglige drift, samt kunne støtte kollegerne i at udføre excellent sygepleje. Der er mulighed for udvikling af egne kompetencer via kurser, konferencer og evt. Ph.d. forløb. Onkologisk Afdeling Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus er et af Danmarks 6 kræftcentre. Afdelingen tilbyder medicinsk behandling, strålebehandling og pallierende behandling, til patienter med kræft. Vi er 250 engagerede medarbejdere fordelt på mange faggrupper, og vi arbejder systematisk og på meget højt niveau med patienttilfredshed og kvalitet i behandling og pleje. Afdelingen består af følgende afsnit/enheder: Ambulatorium, Medicinsk Fysik, Stråleterapi, Sengeafsnit A270, Afsnit for åbne indlæggelser A160, Palliativt Team, Patienthotel, Forskningsenhed samt en stab med bl.a. sekretariat og ledelsessupport. Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, der også omfatter Kolding og Middelfart Sygehuse. Nøgletal for afdelingen: Der er gennemføres årligt ca. 60.000 ambulante besøg og 1500 indlæggelser. Løn- og ansættelsesforhold Aflønning sker efter overenskomst indgået mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner. Ansøgningsfrist, samtaler og tiltrædelse Ansøgningsfrist den 6. oktober 2022. Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 13. oktober 2022. Tiltrædelse den 1. december 2022 eller efter aftale. Yderligere oplysninger Du er velkommen til at kontakte: Klinisk Sygeplejespecialist Mette Stie på tlf. 7940 6092 Klinisk Sygeplejespecialist Tina Malberg Sierbæk på tlf. 7940 6095 Chefsygeplejerske Dorthe Kronborg på tlf. 7940 6062 Funktionsbeskrivelsen kan ses her Referenceramme for sygeplejen på SLB kan ses her