Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Lægesekretær søges til KOL- og Lungeinfektionsklinik, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Lungesygdomme
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vores kollega i KOL- og Lungeinfektionsklinikken vil videreuddanne sig, og vi søger derfor en lægesekretær i hendes stilling snarest eller 1. oktober 2022. Du får del i alle lægesekretæropgaver i afsnittet; indkaldelse af patienter, booking og koordinering af undersøgelser, håndtering af konferencer, journalskrivning og registrering, telefonbetjening m.m. Alle opgaver løses i et tæt tværfagligt samarbejde med fokus på det gode patientforløb. KOL-klinikken er veletableret og har fungeret i flere år. Her behandler vi patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Udover det tværfaglige samarbejde i KOL-klinikken, er der et nært tilhørsforhold til vores sengeafsnit, hvilket betyder at der er opgaver på tværs af klinik og sengeafsnit, som du vil indgå i et samarbejde om. Vi er i gang med at omlægge patientforløb og udvide KOL-klinikken, der bliver til KOL- og Lungeinfektionsklinikken. I forbindelse med denne omorganisering, får du mulighed for at byde ind med netop dine kompetencer, kvalifikationer og interesser. Vi ønsker, at du er uddannet lægesekretær (krav) fagligt stolt en erfaren bruger af Midt-epj med kendskab til korrekt registreringspraksis god til at strukturere og prioritere opgaver engageret interesseret i nye opgaver og arbejdsgange, der også kan udvikle dine egne kompetencer og kvalifikationer en god kollega god til at samarbejde positiv i din indstilling og vil bidrage til det gode arbejdsmiljø. Hos os får du god teamstruktur med løbende udvikling af arbejdsgange m.v. engagerede kolleger et godt tværfagligt samarbejde god introduktion og oplæring en afdeling, der værdsætter lægesekretærernes indsats god ledelsesopbakning daglig arbejdstid hverdage ml. 07.30 og 15.30. Om lægesekretærerne i Lungesygdomme I Lungesygdomme er vi ca. 20 lægesekretærer tilhørende specialiserede teams; Allergi Center Aarhus Universitetshospital (AUH), Klinik for Lungekræftudredning, KOL- og Lungeinfektionsklinik, Center for Sjældne Lungesygdomme, Sengeafsnit og Forskningsafsnit. I de enkelte teams varetager vi selv den daglige arbejdstilrettelæggelse, og vi lægger derudover stor vægt på at være fleksible og hjælpe hinanden på tværs. Vi bemander klinikkens fælles reception og call-center. I vores sekretariat varetager vi journalskrivning, booking og registreringsopgaver. Vi er en afdeling med god trivsel og tone, hvor det gode arbejdsmiljø vægtes højt. Er du frisk på udfordringen og vil være med til at præge vores nye KOL- og Lungeinfektionsklinik, så send os en ansøgning . Flere oplysninger om afdelingen kan findes på hospitalets hjemmeside. Du er også velkommen til at kigge forbi eller ringe til ledende lægesekretær Lone Jakobsen på 7846 2128 eller tillidsrepræsentant Karin Bye Ørum på 7846 2088. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Der må påregnes prøvetid de første tre måneder af ansættelsen. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.