Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Skærmet Demens Plejecenter i spændende udvikling

  • Silkeborg Kommune Fuglemosen
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Plejecenter Fuglemosen, søger en erfaren sygeplejerske i en fast stilling. Har du lyst til at være en del af et engageret team, på en arbejdsplads med fokus på udvikling og kompetenceløft for medarbejderne og med omsorg og nærvær i daglig trivsel for beboerne? Plejecenter Fuglemosen er et plejeboligtilbud til borgere med demens, som har behov for støtte, struktur og en sundhedsfaglighed og pædagogisk indsats hen over døgnet. Borgere med et stigende behov for en sundhedsfaglig/pædagogisk indsats, som ikke længere kan tilbydes af fx hjemmeplejen. Fuglemosen har 18 lejligheder. Du vil blive en del af en engageret personalegruppe, med lyst til udvikling og opkvalificering. Vores mål er at skabe den bedste arbejdsplads for personalet og den bedste hverdag for den enkelte borger. Vi arbejder som et team på tværs af hele huset og vores værdier er: At alle bidrager positivt ind i opgaveløsning uanset funktion. Sammen kan vi løse alle opgaver. På Fuglemosen har vi stort fokus på vores kerneopgave og at sikre kontinuerlig forandring og forbedring, i forhold til kompetencer og arbejdsgange. At kvalitetssikre, udvikle dokumentationsarbejdet og varetage opkvalificering af personalet vil være din vigtigste opgave.  Arbejdspladsen er under udvikling med fokus på den lærende organisation og forbedringsarbejde. Dine faglige som personlige kompetencer vil blive vægtet højt. Profilen som vi søger: Prioritere en høj sundhedsfaglig indsats, med kompetencer og ansvarsområder, der er bygget op omkring sygeplejens 4 genstandsområder At udføre sygepleje, at planlægge og lede sygeplejen, at formidle og opkvalificere sygeplejen samt at udvikle sygeplejen Har indgående kendskab og kan anvende Nexus på højt niveau, eller har et stort IT-flair og kan tillære sig nye systemer At du formår at arbejde understøttende og opkvalificerende af dine kollegaer, så alle faggrupper gøres bedst mulige Lyst til at være med til at drive udvikling og bidrage ind i kultur arbejdet, for at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø Erfaring med projektledelse/udvikling og drift af projekter er en fordel Har fokus på og lyst til udvikling og kvalitetssikring Erfaring med drift og implementering af forbedringsarbejde, fx skal vi i gang med ” I sikre hænder” Kan arbejde understøttende og opkvalificerende i det tværfaglige samarbejde, med fokus på kommunikation og oplæring Kan sidde for bordenden og lede og fordele arbejdet, ud fra fagligt overblik Tør/kan holde fast i en plan og tage klinisk lederskab Evt. uddannet klinisk vejleder Vi tilbyder: Stor medindflydelse og mulighed for at være med til at definere og udvikle den sygepleje/sundhedsfaglige kvalitet som tilbydes borgerne Et dialogbaseret og konstruktivt samarbejde med personalegruppe, bestående af sundhedsfagligt og pædagogisk personale, samt en synlig ledelse Faglige møder og et tæt netværk med sygeplejefaglige kollegaer, til sparring, samarbejde og udvikling Mulighed for uddannelse som klinisk vejleder Stillingen er i dagvagt, men der forventes fleksibilitet i forhold til for eksempel overlap til aftenvagt, for at sikre sygeplejefaglig opkvalificering til dette vagtlag. Timetallet er mellem 37 timer. Ansættelse snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Yderligere information: Vil du vide mere om jobbet, så kontakt plejecenterleder Susanne Vindum tlf. 29481230. Læs mere om blandt andet medarbejdergoder, uddannelsesmuligheder og vores faglige fundament her. Ansøgningsfrist: Mandag 26. september 2022. Vær opmærksom på at vi afholder samtaler løbende. Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på Ansøg . Vedhæft din ansøgning og relevante bilag. Når vi ansætter personale inden for sundheds- og omsorgsområdet, er det en betingelse, at den person vi ønsker at ansætte, kan fremvise en tilfredsstillende privat straffeattest