Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social og sundhedsassistentelever til kombineret grundforløb 2 og hovedforløb med start 1.11.22

  • Albertslund Kommune Sundhed, Pleje & Omsorg
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Albertslund Kommune søger elever over 25 år, der ønsker ansættelse på grundforløb 2 den 1.11.22 og herefter ansættelse på hoved forløb april 23.( social og sundhedsassistent uddannelsen) Skoledelen foregå på SOSU H, Brøndby/ Herlev. På hoved forløbet vil du veksle mellem teoretisk undervisning på SOSU H og praktik. Du er i praktik på plejeboliger og hjemmepleje i Albertslund Kommune, samt hospital i Region H. Når du er i praktik, bliver du modtaget af dygtige og kvalificerede praktikvejledere, som hjælper dig igennem praktikperioderne. I uddannelse vil du tilegne dig kompetencer i det tværfaglige samarbejde omkring borgerne ift. Personligpleje, aktiviteter, og pårørende samarbejde. Du bliver fortrolig med: At arbejde med borgere med fysiske og psykiatriske lidelser At arbejde med helhedspleje At arbejde tværfagligt At arbejde med rehabilitering, forebyggende og sundhedsfremmende initiativer. Vi søger elever der: har lyst til at arbejde med pleje og omsorg tager ansvar vil bruge energi på at uddanne sig er nysgerrige, initiativrige og dialog søgende er god til at lytte, samarbejde og håndtere konflikter har forståelse for de pligter, der følger med en elevansættelse, fx have et stabilt fremmøde kan cykle sikkert i trafikken er optaget på grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsuddannelsen til den 1.11.22 SOSU H. Vi tilbyder løn under både skole og praktikperioder. Løn- og ansættelsesforhold samt mulighed for voksenelevløn sker efter overenskomst indgået med FOA. Du vil være ansat 37 timer om ugen. Du vil skulle deltage i både dagvagter, aftenvagter og weekendvagter i dine praktikperioder. Ansættelse vil være fra den 1.11.22 Ansøgning Du søger optagelse på grundforløb 2 via Optagelse.dk. Herefter skal du fremsende en motiveret ansøgning til Albertslund kommune. Du skal sammen med ansøgningen fremsende bekræftelse fra skolen på din optagelse på grundforløb. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Uddannelseskonsulent Lisbet Nygaard på telefon: 2494 0220 eller mail: lnd@albertslund.dk. Samtaler afholdes løbende. Ansøgningsfrist: 17.10.22 Lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldighed og ligestilling. Det er en forudsætning for din ansættelse i Albertslund Kommune, at du har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Albertslund Kommune har røgfri arbejdstid.