Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ledende overlæge - Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital – Fagligt fællesskab Interventionel Kardiologi

  • Region Midtjylland Hjertesygdomme
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

En stilling som ledende overlæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse den 1. november.2022 eller efter aftale. Stillingen ønskes besat af en speciallæge i kardiologi med særlige kompetencer og interesse inden for invasiv udredning og behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom og hjerteklapsygdom samt invasiv behandling af strukturel hjertesygdom. Overlægen skal i samarbejde med afdelingens øvrige læger deltage i afdelingens kliniske funktion, udvikling og forskning. Herunder indgår invasiv udredning og behandling af hjertepatienter samt deltagelse i multidisciplinære hjertekonferencer og et tæt klinisk samarbejde med øvrige læger. Som ledende overlæge skal ansøgeren varetage den daglige ledelse af det faglige fællesskab inden for interventionel kardiologi – herunder arbejdstilrettelæggelse, prioritering af ressourcer, strategi og visioner for området og sikre det tværfaglige samarbejde med andre faglige fællesskaber. Ansvaret for personaleledelsen vil gradvist blive implementeret i stillingen. Rammer og mandat for den ledende overlæge uddybes yderligere i det vedhæftede bilag ”Ny ledelsesorganisering på Hjertesygdomme, AUH”. Det faglige fællesskab Interventionel Hjertesygdom omfatter kardiologisk laboratorium gruppe 2 (KAG, PCI, TAVI, AV-klap intervention, LAAO, PFO-lukning samt intervention i pulmonalarterierne). Herudover samarbejde med de ikke-invasive subspecialer og ansvar for relevante patientforløb i dagafsnittene (sammen med det faglige fællesskab Arytmi). Det må påregnes at der bruges mellem en og to dage ugentlig, til at løse ledelsesopgaverne og det er derfor en forudsætning, at ansøger ikke er frikøbt til andre funktioner. Der lægges vægt på, at ansøgeren skal besidde en velfunderet og relevant kardiologisk baggrund – inklusive forskningserfaring. Det er en forudsætning, at ansøgeren er kvalificeret til en overlægestilling på Hjertesygdomme, AUH, da ansøgeren også skal varetage kliniske funktioner. Ansøgeren bedømmes ud fra følgende kriterier: Den medicinske ekspert Arbejdsområdet dækker hele afdelingen og ansøgeren skal derfor kunne varetage undersøgelse og behandling af såvel indlagte som ambulante hjertemedicinske patienter. Kommunikator Ansøgeren skal have kommunikative kompetencer, som kan sikre en optimal patientbehandling - også af afdelingens patienter med anden etnisk baggrund end dansk. Ansøgeren skal have evne til at formidle viden til afdelingens personale. Samarbejder Ansøgeren skal kunne samarbejde tværfagligt og tværorganisatorisk - såvel i som uden for organisationen. Ansøgeren skal medvirke til at skabe en kultur, der stimulerer til samarbejde. Ansøgeren skal medvirke ved udvikling af samarbejdsrelationer med andre afdelinger i og uden for Region Midtjylland. Leder/administrator Ansøgeren skal have lederevner, som sikrer medarbejdernes engagement og involvering i afdelingens kliniske arbejde, forskning og udvikling. Ansøgeren skal aktivt deltage i afdelingens målrettede kvalitetsudviklings-/sikrings-processer. Ansøgeren skal være aktiv i udvikling af afdelingens ledelsesstrategi, som skal sikre en dialog baseret på samarbejde og ledelse. Sundhedsfremmer Ansøgeren skal deltage aktivt i afdelingens tiltag såvel internt som eksternt vedrørende forebyggelse af hjertekarsygdomme. Akademiker Ansøgeren skal understøtte initiering af forskning inden for afdelingens prioriterede forskningsområder. Ansøgeren skal kunne varetage vejledning af yngre læger og medicinstuderende i relation til klinisk og eksperimentel forskning. Ansøgeren skal i det daglige arbejde og på eget initiativ undervise afdelingens yngre læger og studerende i kliniske problemstillinger. Professionel Ansøgeren skal optræde professionelt. Se Ny lægefaglig ledelsesorganisering på Hjertesygdomme her . Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst vedr. lægelige chefer, se dette link . Er du interesseret, hører vi gerne fra dig. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge Jacob Thorsted Sørensen eller Cheflæge Christian Gerdes, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N, på jacsoe@rm.dk eller på chr.gerdes@rm.dk . Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.