Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge med primær funktion i CT til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Randers

  • Region Midtjylland Røntgen og Skanning
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Overlæge med primær funktion i CT til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Randers Er du vores nye kollega – og er du klar til at blive en del af et stærkt hold? Så har du chancen nu! På Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Randers søger vi en speciallæge i radiologi pr 1/1-23 eller snarest derefter. Vi er en engageret afdeling med høj faglighed og et godt arbejdsmiljø, hvor vi sammen løfter opgaven. Afdelingen råder over 3 MR-scannere, 3 CT-scannere, 4 UL-rum og 8 røntgenrum. Af disse er der placeret 1 CT-scanner, 1 UL-rum og 2 røntgenrum på Akutafdelingen. 1 af røntgenrummene er fysisk placeret på Grenå Sundhedshus, bemandes af vores fotograferende personale mens billederne beskrives fra Randers. Vi står foran udskiftning af vores 2 ældre Phillips CT scannere til 2 nye Siemens Force scannere inden for det næste ½ år og udvider kapaciteten med yderligere en CT scanner inden sommer 2023. På Regionshospitalet Randers arbejder vi med hjerne og hjerte for vores patienter, styrket af et solidt ledelsesgrundlag. Dette grundlag er baseret på sammenhæng, kommunikation, udvikling og trivsel. Vi vægter relationer, tillid og ansvarlighed meget højt. Sygehuset er det første i landet med svanemærkede afdelinger og arbejder målrettet med fokus på bæredygtig drift og bæredygtigt arbejdsmiljø. Dine arbejdsopgaver vil primært være inden for CT men med mulighed for at vedligeholde kompetencer inden for anden modalitet efter aftale. Vi udfører en bred vifte af undersøgelser med blandt andet udredning af coloncancer incl. CT colografier, udredning af lungecancer incl. CT vejledte biopsier (opstarter forår 23) samt en bred vifte af almindelige CT undersøgelser. Hvad kendetegner Røntgen og Skanning i Randers? ·         Høj faglighed. ·         Godt arbejdsmiljø med plads til humor. ·         Fladt hierarki og åben kultur. ·         Fleksibel arbejdsplanlægning med mulighed for hjemmearbejdsdage. ·         Beskrivelser til tiden med ryddede lister. ·         Løbende forbedring af vores viden via sparring og kurser med 10 årlige efteruddannnelsesdage. ·         Uddannelse prioriteres højt. ·         Et godt samarbejde med de andre afdelinger på sygehuset. Der er p.t. 19 læger, hvoraf de 13 er speciallæger, 3 er i hoveduddannelse og 3 er introduktionsreservelæger. Stillingen er med vagtforpligtigelse. Vi har et 8- skiftet (for)vagtsrul med vagt på tjenestestedet til kl. 23.00. Vagten fra kl. 15 varetages enten af en speciallæge eller en læge i uddannelse med et speciallægebemandet bagvagtsrul bag sig. Ansøger kan frit vælge hvilken vagtlag han/hun vil deltage i. I Region Midt er der en fælles beskrivervagt i tidsrummet 23.00 til 08.00 som alle ugens dage er bemandet med en speciallæge i radiologi. Disse vagter fordeles over sygehusene i Østjylland og en del bliver således varetaget af vores afdeling efter intern frivillig fordeling. Både bagvagt og FBE kan tages hjemmefra på hjemme-BDA. Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse. Du bør i din ansøgning forholde dig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og du bør i videst mulig omfang dokumentere dine kvalifikationer inden for disse områder. Udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i minimum fem år efter, at vedkommende har fået sin speciallægeanerkendelse. Såfremt ansøgers kvalifikationer for varetagelse af en overlægestilling er opfyldt, kan der dispenseres fra udgangspunktet om minimum 5 års ansættelse som speciallæge forud for en ansættelse som overlæge. Ansøgningen med CV skal være os i hånden senest den 30/9-22. Ansættelsessamtaler forventes at blive primo oktober efter aftale. Du er meget velkommen til at kontakte cheflæge Thomas Bjerre (thobje@rm.dk / 22527223) for at høre, hvad vi kan tilbyde netop dig. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.