Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Forsker/Post doc ved Center for Planlagt Kirurgi - tidsbegrænset stilling

  • Region Midtjylland Center for Planlagt Kirurgi
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Ønsker du at udføre interdisciplinær forskning i forreste række i sundhedsvæsnet, hvor du får mulighed for at anvende dine kompetencer inden for kvantitative metoder. Så er stillingen som forsker/Post doc i Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg, måske noget for dig? Stillingen er tidsbegrænset i 3 år, er på 37 timer/ugen og til besættelse 15. oktober. 2022 eller snarest muligt herefter. Om stillingen Som forsker vil du, i samarbejde med andre forsker, være med til at styrke den kliniske forskning, der allerede foregår i centret. Således skal du bidrage til, at centret fortsat udvikler innovative og forskningsbaserede planlagte patientforløb. Særligt vil dit fokus være at undersøge prognostiske og kontekstuelle faktorers betydning for effekten af fysioterapi- og rehabiliteringsindsatser, samt hvordan denne viden kan anvendes i klinisk praksis. Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være at: Igangsætte, drive, formidle og implementere forskning Udbygge forskningssamarbejdet mellem klinikker og Forskningsenheden Styrke samarbejdet med nationale og internationale netværk med henblik på at styrke forskningsindsatsen i centret, herunder repræsentere centret ved deltagelse i konferencer og symposier Hjemtage eksterne fondsmidler, herunder sparing omkring fondsansøgninger med andre forsker i enheden Foruden egen forskning, vil arbejdsopgaverne bestå af vejledning af ph.d. studerende, kandidatstuderende og kollegaer i centret. Vi forventer, at du: Har en relevant akademisk uddannelse på ph.d. niveau Har erfaring med forskning inden for fysisk aktivitet, fysioterapi, genoptræning eller rehabilitering Har stærke kompetencer inden for kvantitativ metoder Har erfaring med videnskabelig formidling Har gode kommunikations- og samarbejdsevner Det er en fordel, hvis du: Har erfaring med tværfagligt forskningssamarbejde Har erfaring med kliniske forskning Har erfaring i at samarbejde med klinikere omkring forskning Vi kan tilbyde et ambitiøst tværfagligt forskningsmiljø: Vi har gode rammer for forskning; hvor forskningsstøtte prioriteres højt, og tværfagligt forskningssamarbejde er normen Vi har i centret et stort patient flow, som muliggør dataindsamling til større forskningsprojekter Vi har et uformelt arbejdsmiljø, hvor tilgangen er tillidsbaseret, den gode stemning er central, og hvor der er plads til grin Fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdet Som forsker/Postdoc vil du blive ansat i Centerets Forskningsenhed, hvor du vil referere til lederen af Forskningsenheden Line Borreskov Dahl, mens seniorforsker og lektor David Høyrup Christensen vil fungere som din faglige leder. Den endelige stillingsbetegnelse afhænger af ansøgers baggrund og videnskabelige niveau. Om centret Forskningen i Center for Planlagt Kirurgi er organiseret i centrets forskningsenhed med tværfaglig forskningsledelse. Aktuelt er mere end 30 forskellige forskningsprojekter i gang og centret publicerer i snit 25 videnskabelige artikler i peer reviewed tidsskrifter pr. år. Center for Planlagt Kirurgi forsker i optimale måder at tilrettelægge patientforløb. Målet er forløb, der skaber værdi for patienterne, som er organisatorisk effektive og sundhedsøkonomisk rentable. Forskning foregår i tæt samspil med patienter, praktiserende læger, kommuner og virksomheder. I 2021 til 2025 er det forskningsstrategiske fokus på 1) digitaliseret kommunikation, 2) smertebehandling og -håndtering samt 3) rehabilitering. I Forskningsenheden har vi et team, der supporterer forskerne i forhold til f.eks. fundraising, projektplanlægning og dataindsamling. Se mere om Forskningsenheden her . Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan 2011-2012. Centret er det første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske. Centeret er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Silkeborg, Center for Planlagt Kirurgi/Forskningsenheden. Er du vores nye kollegaer? Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Seniorforsker, lektor David Høyrup Christensen på tlf. 2168 8431. Send din ansøgning inkl. CV og et eksempel på en skriftlig videnskabelig formidling du har stået i spidsen for elektronisk senest den 21 sept. 2022. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 39. Ved samtalen forventer vi, at du præsenterer en 3 årig forskningsplan i relation til de forskningsstrategiske fokusområder for CPK. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.