Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Genopslag - Er du vores nye kollega i Børn og Familie, Guldborgsund?

  • Guldborgsund Kommune Børn og Familie
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Sådan siger familierådgiverne om deres arbejdsplads: Det er godt at arbejde her for her er pissefede kollegaer. Der er højt til loftet, altid hjælp at hente. Jobbet er udfordrende og alsidigt. Der er en fantastisk mulighed for sparring fordi vi kender hinandens opgaver og alligevel er specialiserede i hver vores. Det sociale liv gør at man glæder sig til at møde hver dag. Frihed under ansvar er det bedste. I Børn og Familie, Guldborgsund vægtes fællesskabet højt. Vi tror på at fagligheden står stærkest, når vi har kollegaer og ledere, der har tillid til at vi alle gør det bedste vi kan. Derfor findes der ingen ’forkerte’ spørgsmål, og samtaler om det svære er velkomne. Vi arbejder i mindre, trygge teams hvor vi har et fælles ansvar for teamets sager sammen med vores gruppeledere. I teamet er, så vidt muligt, alle kompetencer repræsenteret, så vi er nye og garvede side om side til at drøfte sagerne. Vi sidder dør om dør med ledelsen, så der er kort vej til beslutninger og ledelsesopbakning. Vi har teammøder hver onsdag og vagtuge cirka en gang om måneden sammen med vores team. Der er løbende supervision og vi har fokus på uddannelse og opkvalificering. VI SKAL STYRKE BORGERNES MULIGHEDER FOR AT MESTRE EGEN TILVÆRELSE OG I SAMARBEJDE MED BORGERNE SIKRE, AT ALLE KAN INDGÅ I RELEVANTE FÆLLESSKABER Guldborgsund Kommunes kerneopgave Vi har en stærk Lokal-MED struktur og forsøger at høre alles stemme. Der er løbende sociale arrangementer hvor vi fejrer vores fremskridt og mærkedage - banko er det foretrukne spil for tiden. Torsdagskage er et fast glædens samlingspunkt. ’Frihed under ansvar’ er et af vores mottoer. Der er derfor plads til forskelligheder og mulighed for at arbejde hjemme flere dage om ugen. Så længe man holder fokus på afdelingens fælles bedste og barnet er i centrum, når vi sagsbehandler, så er der vide rammer for tilrettelæggelse af arbejdsdag og form. Den kommende ’barnets Lov’ hænger tæt sammen med frikommuneforsøgene, hvor vi har været med fra starten. Det betyder at vi allerede nu arbejder inddragende, systemisk og løsningsfokuseret, og at vi kontinuerligt forsøger at erstatte bureaukrati med nærvær. Vi vil have mindre tid bag skærmen og mere af ’det som giver mening’. Vi vægter derfor børnesamtaler og netværksmøder meget højt og vi arbejder altid på at gøre det tværfaglige samarbejde stærkere, for sammen er vi bare bedst! Vi er der ikke endnu, men vi kan se målet forude. Vi sætter en ære i at lave et godt stykke arbejde, så borgerens retssikkerhed er på plads og loven overholdes. Derfor er barnets stemme vigtig i vores sagsarbejde og der efterstræbes en gennemsigtighed og et sprog som alle kan forstå, uanset baggrund. Vi er meget engagerede i vores arbejde og håber at du er det samme. Vi tror på at vi støtter barnet bedst, hvis vi inddrager familien og netværket mest muligt gennem en nysgerrig og anerkendende tilgang. Vores opgave er at støtte familie og barn i at mestre egen tilværelse, så vidt muligt. Støtten bør komme så tidligt som muligt, så eventuelle problemer ikke når at vokse sig store. Den tidlige forebyggelse er derfor endnu et af vores fokusområder. HELHEDSORIENTERET TILGANG – SAMSKABELSE OG DIALOG UDNYTTELSE AF POTENTIALERNE – TIDLIG OG RETTIDIG INDSATS Vi søger en kollega der vil arbejde 37 timer og som er uddannet socialrådgiver. Ansættelse er efter gældende overenskomst og med opstart 1.10.2022. Vil du høre mere, så ring til gruppeleder Camilla Sandberg på tlf.: 2518 2144 eller gruppeleder Margith Romer på tlf.: 2518 0071 Du kan søge indtil den 25.9..2022. Der vil blive afholdt samtaler mandag den 30.09.2022. Vi glæder os til at møde dig.